Monteringslim Inne/Ute Bostik

ART.NR: 180102
Pure Fix Super Power är ett monteringslim utan lösningsmedel, med extrem hög initial- och slutstyrka. Fäster på dom flesta fasta material och kan användas både ute och inne.
Läs mer
st
stock
Saldo i butik Välj butik
Välj butik för att se lagerstatus
delivery-truck
Köp online
Ange postnummer för leverans och lagerinformation.
close
Sök efter postnummer

Monteringslim Inne/Ute Bostik

Pure Fix Super Power är ett monteringslim utan lösningsmedel, med extrem hög initial- och slutstyrka. Fäster på dom flesta fasta material och kan användas både ute och inne. Ersätter i många fall skruvar och spikar, tål frost och är övermålningsbar. Limmet klarar påverkan av fukt och utomhusklimat. Limmet har nästan ingen lukt.

Användningsområde

Pure Fix Super Power används där man önskar sig ett lim med omedelbar monteringshugg. För limmning av badrumsdetaljer, lister i tak, stuckatur, byggnadsskivor, speglar etc. etc. Pure Fix Super Power ger en hård men elastisk limfog. Fäster på dom flesta material förutom PE, PP och teflon.

Arbetsbeskrivning

Pure Fix Super Power appliceras med en handspruta vid en temperatur mellan +5°C och +35°C. Det är viktigt att limmet förvaras i rumstemperatur före användning, då konsistensen annars kan bli för tjock. Efter påförd applicering måste en montering ske inom 10 min (vid 20ºC och 50% RF). Limmet ska appliceras i strängar, inte som klumpar. För bästa resultat ska det vara minst 2-3 mm lim mellan materialen. Efter applicering behövs i de flesta fall inte någon fixering.

Miljö & hälsa

Produktens innehåll är enligt gällande lagstiftning, ej klassat som hälso- eller miljöfarligt. För ytterligare information, se säkerhetsdatablad.
Läs mer
Märkning
EU
Faroangivelser
H208
Kan orsaka en allergisk reaktion.
Skyddsangivelser
EUH208
Kan orsaka en allergisk reaktion.
P101
Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102
Förvaras oåtkomligt för barn.
P280
Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
Varumärke Bostik