Extern integritetspolicy för Byggmax AB

För oss på Byggmax är det viktigt att du och dina personuppgifter behandlas ansvarsfullt med hänsyn till din integritet och att du får reda på vilken information vi samlar in om dig, hur vi använder den samt hur vi gör det. Denna policy beskriver även dina rättigheter och hur du går till väga för att utöva dina rättigheter.

Vilken information samlar vi in?

Vad gör vi med din information?

Vilka kan vi komma att dela din information med?

Säkerhet

Vad vi inte kommer göra med dina uppgifter

Var sparar vi dina uppgifter?

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Dina rättigheter

Allmänna villkor för #yesbyggmax

Kontakta oss

Tillsynsmyndighet

Uppdateringar

Vilken information samlar vi in?

Byggmax samlar in och behandlar information inom de områden och funktioner som anges nedan.

När du använder våra tjänster eller handlar hos oss kan du direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv på ett antal olika sätt, såsom när du genomför ett köp t.ex. via vår hemsida, skapar ett kundkonto, kontaktar oss eller använder någon av våra tjänster där du lämnar personuppgifter.

Information du ger till oss, vilket kan vara:

Person- och kontaktinformation - namn, e-postadress, mobiltelefonnummer, personnummer, faktura- och leveransadress etc.

Betalningsinformation - fakturainformation, bankkontonummer etc.

Egendom - fastighetsbeteckning, lägenhetsnummer etc

Information vi samlar in om dig - när du använder våra tjänster kan vi komma att samla in följande information:

Inhämtande av adressuppgifter – på begäran av dig kan adressuppgifter hämtas för att underlätta köp.

Information om varor/tjänster detaljer angående de varor/tjänster du har köpt.

Finansiell information – godkända krediter via våra samarbetspartners.

Information om hur du använt vår hemsida- t.ex. hur du nådde oss och hur du använder våra tjänster.

Enhetsinformation - t.ex. IP-adress.

Geografisk information – t.ex. din geografiska placering för att kunna leverera varor till dig

Vad gör vi med din information?

I samband med att du köper varor eller tjänster hos Byggmax kan dina personuppgifter komma att sparas och de används för att tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster.

Med stöd av köpeavtalet kommer dina personuppgifter att behandlas för att:

 • Genomföra ditt köp av varor och tjänster och vid behov verifiera din identitet för t.ex. kreditköp
 • Ge dig kundsupport och information om produkter och tjänster som du ber oss om
 • Leverera varor och tjänster
 • Eventuella garanti- och reklamationsärenden
 • Administrera, utveckla och testa våra system som våra tjänster tillhandahålls i

Om du ger ditt samtycke kommer dina personuppgifter att behandlas för att:

 • Administrera ditt kundkonto
 • Skicka ut nyhetsbrev
 • Skicka ut pressmeddelanden
 • Cookies eller liknande tekniker

Byggmax behandlar även personuppgifter med stöd av intresseavvägning såsom:

 • Förbättra våra sortiment och tjänster och de system som de tillhandahålls i t.ex. genom felsökning, dataanalys, testning etc (affärsutveckling och kvalitetssyfte)
 • Kameraövervakning (förebygga, utreda och avslöja brott)
 • Inspelning av samtal i kundtjänst (kvalitet och utbildningssyfte)
 • Spara påbörjad orderläggning/kundkorg (ge en bra service) 

Byggmax kommer även samla in och behandla personuppgifter för att följa tillämplig lagstiftning som t.ex. bokföringslag, skattelagstiftning.

Kommunicera med dig

Byggmax kan även komma att använda dina uppgifter för att kommunicera med dig via utskick, telefon samt elektroniskt. Vi kan komma att rikta erbjudande till dig baserat på tidigare köp samt även bjuda in dig till att deltaga i kundundersökningar/affärsutvecklingsinitiativ. Om du inte vill mottaga riktad kommunikation från oss kan du direkt avregistrera dig alt kan du mejla till [email protected].  

Observera att en ändring inte alltid gäller omedelbart. Vi kommer uppfylla din begäran så snart som det är praktiskt möjligt och strävar efter att senast ändra 30 dagar efter att vi mottagit din begäran.

Vilka kan vi komma att dela din information med?

För att kunna tillhandahålla våra tjänster samt leverera dina varor till dig kan vi komma att överföra till, eller dela din information med, utvalda tredje parter.

Leverantörer, underleverantörer samt bolag inom Byggmaxkoncernen - För att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig samt för andra syften beskrivet i den här policy kan Byggmax komma att dela dina personuppgifter till leverantörer eller underleverantörer samt bolag inom Byggmaxkoncernen.

Betal- och kreditbolag - För att hantera dina betalningar kan dina uppgifter delas med finansiella aktörer. Om du väljer att använda kredittjänster som tillhandahålls via våra partners kommer dina personuppgifter delas med betal- och kreditbolag.

Myndigheter - Pga. lagkrav eller med ditt godkännande kan Byggmax komma att dela dina uppgifter med myndigheter såsom Skatteverket, Polisen eller andra myndigheter.

Säkerhet

Vi strävar efter att skydda dina personuppgifter och upprätthåller lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra olämpliga eller ofrivilliga utlämnanden, användning, åtkomst, förlust, ändring eller skada av dina personuppgifter.

Endast Byggmax eller våra underleverantörers anställda som behöver åtkomst till dina personuppgifter för en specifik uppgift kommer att få åtkomst till dina personuppgifter.

Vad vi inte kommer göra med dina uppgifter

Vi kommer inte sälja dina personuppgifter till tredje part utan ditt tillstånd.

Var sparar vi dina uppgifter?

Vi kommer till allra största del hantera dina personuppgifter inom EU/ESS. Om personuppgifter överförs till eller behandlas i ett land utanför EU/EES kommer Byggmax vidta nödvändiga och alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå som är jämförbar med det skydd som erbjuds inom EU/EES.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Vi kommer endast behålla dina personuppgifter så länge som behövs för att uppfylla de syften som specificerats i denna policy. När vi sparar din data för andra syften t.ex. för att uppfylla krav på bokföring, sparar vi dina uppgifter endast så länge som det är nödvändigt och/eller lagstadgat för respektive syfte. Vi kommer genomföra regelbundna gallringar och ta bort personuppgifter om inte längre behövs.

Dina rättigheter

Rätt att få tillgång till din data.

Du kan begära en kopia av de uppgifter vi har om dig samt verifiera den information vi har om dig. Kopian är kostnadsfri och vi strävar efter att ge dig svar inom 30 dagar.

Rätt till rättelse

Du har rätt att få felaktig eller ofullständig information om dig själv ändrad/rättad.

Rätt att bli raderad ("rätten att bli bortglömd")

Om du inte lägre vill att vi sparar dina uppgifter har du rätt att få dina uppgifter raderade förutsatt att de inte längre är nödvändiga för det syfte de samlades in för. Det kan dock finnas legala skyldigheter som t.ex. bokföringslagen som gör att vi inte genast kan radera delar av din data. Vi kommer i de fall endast spara den data som vi är skyldiga enlighet lag att hålla. Om behandlingen baseras på samtycke och detta återkallas så kommer dina uppgifter raderas.

Rätt att begränsa

Du har rätt att kräva att behandlingen begränsas om något av följande är tillämpligt:

 • om du bestrider att personuppgifterna är korrekta.
 • behandlingen är olaglig.
 • vi behöver inte längre uppgifterna men du behöver dem för att kunna. fastställa, göra gällande eller försvara ett rättsligt anspråk.

Rätt att invända

Du har rätt att invända mot behandling om den lagliga grunden för din behandling är intresseavvägning eller allmänt intresse.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få de personuppgifter som du tillhandahållit till oss som behandlas automatiskt överfört till dig själv eller en ny personuppgiftsansvarig om den lagliga grunden är samtycke eller att behandlingen varit nödvändig för att fullgöra ett avtal och detta inte påverkar tredje parts rättigheter på ett ogynnsamt sätt.

Rätt att återkalla samtycke

Du har när som helst rätt att återkalla eventuella samtycken som du givit Byggmax.

Rättigheter vid profilering

Du har rätt att inte bli föremål för beslut som enbart grundas på automatiserad behandling, inbegripet profilering, och som kan få rättsliga följder eller motsvarande för dig. Detta gäller dock inte:

 • om det är nödvändigt för ingående eller fullgörande av avtal med dig. 
 • om det är tillåtet enligt gällande lagstiftning.
 • eller om du har samtyckt till behandlingen.

Allmänna villkor för #YesByggmax

Det finns inget roligare än att se på när hela Sverige bygger, därför blir vi väldigt glada när ni taggar oss med @Byggmax_Sverige och  #Byggmax i bilder på sociala medier. Det kan hända att vi ber om att få dela dina bilder i våra egna kanaler. Antingen på byggmax.se, i vårt nyhetsbrev, i vårt reklamblad eller på våra sociala kanaler (Facebook, Instagram).

Genom att svara #YesByggmax på en bild efter att vi på Byggmax bett om lov att dela din bild så går du med på följande: 

Du beviljar Byggmax en icke-exklusiv, royaltyfri, global licens utan numerär begränsning, att använda din bild för marknadsföring och/eller reklam. Du ger Byggmax rätten att redigera din bild och ger även ditt samtycke till att vi får använda foton där du kan identifieras för marknadsföring och/eller reklamändamål enligt lagen om namn och bild i reklam (1978:800).

När du svarar oss med #YesByggmax försäkrar du även att du äger rättigheterna till din bild och att du har tillstånd från eventuella personer som syns på bilden. Du försäkrar även att du är en privatperson (och inte ett företag), att du är minst 18 år eller har målsmans samtycke, och att vårt användande av din bild inte kan utgöra någon kränkning av rättigheterna hos en eventuell tredje part eller utgöra något lagbrott.

I och med detta frigör du Byggmax från alla skyldigheter att betala dig för användning av din bild och samtycker till att hålla Byggmax, samt alla personer som agerar å Byggmax vägnar, från alla kostnader och förluster som kan uppkomma på grund av eventuella fordringar eller efterfrågningar från tredje part genom Byggmax publicering av din bild. Du skall hållas uteslutande ansvarig för alla skador som kan uppstå från regelbrott och/eller copyright-överträdelser, oavsett om bilden har publicerats och/eller tagits bort från våra kanaler.

Du kan givetvis alltid kontakta vår kundtjänst om du har några frågor.

Vill du dra tillbaka ditt samtycke? Kontakta oss genom att klicka på ”i”-ikonen i det nedre vänstra hörnet på din bild som vi delat. Då kommer du till ett formulär som du kan skicka in för att dra tillbaka ditt samtycke.

Sugen på att synas i våra kanaler? Tagga dina bilder med @Byggmax_Sverige och #Byggmax så finns en stor chans att du dyker upp i våra flöden!

 

Villkor för Frågor & Svar på våra guider

Vårt mål med Frågor och Svar är att skapa möjligheter för dialog och diskussioner inom olika hemmaprojekt. Forumet är öppet för alla. För att kunna fråga och kommentera behöver godkänna vår integritetspolicy.

Allt det du som användare skriver på Byggmax Frågor och Svar står du själv för, det är inte Byggmax åsikter.

För att nå målet med ett användarvänligt Frågor och Svar där vi ger varandra tips & inspiration behöver vi skapa en öppen och givande dialog där alla ges tillfälle att höras och dela erfarenheter. Genom att publicera ett inlägg i Frågor och Svar går du med på följande:

- Hålla god och respektfull ton. Du är välkommen med kritik och klagomål; vårt syfte är att göra saker bättre och bättre. Däremot kan vi komma att ta bort återkommande inlägg och diskussioner där vi inte kommer vidare - för att lämna plats åt andra.

 - Kommentarer eller innehåll som innebär hot, personangrepp eller uppmanar till brott tas omedelbart bort. Personer som vid upprepade tillfällen skriver sådant kan bli blockerade utan förvarning. Grova hot och uppmaningar till brott rapporteras till polisen.

- Inlägg som innehåller personuppgifter, riskerar skada en enskild person eller som inkräktar på den personliga integriteten tar vi bort med hänvisning till GDPR. Du kan skicka sådan information till oss i ett mejl eller brev i stället. Sekretessklassat material tar vi också bort från Frågor och Svar.

- Vi kommer att ta bort spam, reklam och andra kommersiella budskap för tjänster eller produkter som inte är kopplade till hemmaprojekt, samt inlägg och kommentarer som utan skälig grund syftar till att misskreditera eller skada vårat märke, medarbetare, samarbetsparter eller enskilda personer utanför Byggmax.”

 

Kontakta oss

Personuppgiftsansvarig är Byggmax AB som en svensk koncern registrerad hos Bolagsverket med organisationsnummer 556656-3531 och har sitt säte i Stockholm.

Om du har frågor angående hanteringen av dina personuppgifter är du välkommen att mejla oss på [email protected] alternativt ringa 0771-89 00 89.

Tillsynsmyndighet

Integritetsmyndigheten är den tillsynsmyndighet som i Sverige övervakar att de som behandlar personuppgifter följer dataskyddsförordningen. Om du anser att Byggmax behandlar dina personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen har du rätt att lämna in ett klagomål till Integritetsmyndigheten

Telefon: 08-657 61 00

E-post: [email protected]

Postadress:

Integritetsskyddsmyndigheten, Box 8114, 104 20 Stockholm

Uppdateringar

Byggmax förbehåller sig rätten att ändra och uppdatera i denna policy.

 

Byggmax samlar in och behandlar information inom de områden och funktioner som anges nedan.

När du använder våra tjänster eller handlar hos oss kan du direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv på ett antal olika sätt, såsom när du genomför ett köp tex. via vår hemsida, skapar ett kundkonto, kontaktar oss eller använder någon av våra tjänster där du lämnar personuppgifter.

 

I samband med att du köper varor eller tjänster hos Byggmax kan dina personuppgifter komma att sparas och de används för att tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster.

Med stöd av köpeavtalet kommer dina personuppgifter att behandlas för att:

 • Genomföra ditt köp av varor och tjänster och vid behov verifiera din identitet för tex. kreditköp
 • Ge dig kundsupport och information om produkter och tjänster som du ber oss om
 • Leverera varor och tjänster
 • Eventuella garanti- och reklamationsärenden
 • Administrera, utveckla och testa våra system som våra tjänster tillhandahålls i
 • Om du ger ditt samtycke kommer dina personuppgifter att behandlas för att:
 • Administrera ditt kundkonto
 • Skicka ut nyhetsbrev
 • Skicka ut pressmeddelanden
 • Cookies eller liknande tekniker

Byggmax behandlar även personuppgifter med stöd av intresseavvägning såsom:

 • Förbättra våra sortiment och tjänster och de system som de tillhandahålls i t.ex. genom felsökning, dataanalys, testning etc (affärsutveckling och kvalitetssyfte)
 • Kameraövervakning (förebygga, utreda och avslöja brott)
 • Inspelning av samtal i kundtjänst (kvalitet och utbildningssyfte)
 • Spara påbörjad orderläggning/kundkorg (ge en bra service) 

Byggmax kommer även samla in och behandla personuppgifter för att följa tillämplig lagstiftning som t.ex. bokföringslag, skattelagstiftning.

För oss på Byggmax är det viktigt att du och dina personuppgifter behandlas ansvarsfullt med hänsyn till din integritet och att du får reda på vilken information vi samlar in om dig, hur vi använder den samt hur vi gör det. Denna policy beskriver även dina rättigheter och hur du går till väga för att utöva dina rättigheter.

Vilken information samlar vi in?

Byggmax samlar in och behandlar information inom de områden och funktioner som anges nedan.

När du använder våra tjänster eller handlar hos oss kan du direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv på ett antal olika sätt, såsom när du genomför ett köp tex. via vår hemsida, skapar ett kundkonto, kontaktar oss eller använder någon av våra tjänster där du lämnar personuppgifter.

Information du ger till oss, vilket kan vara:

Person- och kontaktinformation - namn, e-postadress, mobiltelefonnummer, personnummer, faktura- och leveransadress etc.

Betalningsinformation - fakturainformation, bankkontonummer etc.

Egendom - fastighetsbeteckning, lägenhetsnummer etc

Information vi samlar in om dig - när du använder våra tjänster kan vi komma att samla in följande information:

Inhämtande av adressuppgifter – på begäran av dig kan adressuppgifter hämtas för att underlätta köp.

Information om varor/tjänster detaljer angående de varor/tjänster du har köpt.

Finansiell information – godkända krediter via våra samarbetspartners.

Information om hur du använt vår hemsida- tex hur du nådde oss och hur du använder våra tjänster.

Enhetsinformation - t.ex. IP-adress.

Geografisk information – t.ex. din geografiska placering för att kunna leverera varor till dig

Vad gör vi med din information?

I samband med att du köper varor eller tjänster hos Byggmax kan dina personuppgifter komma att sparas och de används för att tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster.

Med stöd av köpeavtalet kommer dina personuppgifter att behandlas för att:

 • Genomföra ditt köp av varor och tjänster och vid behov verifiera din identitet för tex. kreditköp
 • Ge dig kundsupport och information om produkter och tjänster som du ber oss om
 • Leverera varor och tjänster
 • Eventuella garanti- och reklamationsärenden
 • Administrera, utveckla och testa våra system som våra tjänster tillhandahålls i

Om du ger ditt samtycke kommer dina personuppgifter att behandlas för att:

 • Administrera ditt kundkonto
 • Skicka ut nyhetsbrev
 • Skicka ut pressmeddelanden
 • Cookies eller liknande tekniker

Byggmax behandlar även personuppgifter med stöd av intresseavvägning såsom:

 • Förbättra våra sortiment och tjänster och de system som de tillhandahålls i t.ex. genom felsökning, dataanalys, testning etc (affärsutveckling och kvalitetssyfte)
 • Kameraövervakning (förebygga, utreda och avslöja brott)
 • Inspelning av samtal i kundtjänst (kvalitet och utbildningssyfte)
 • Spara påbörjad orderläggning/kundkorg (ge en bra service) 

Byggmax kommer även samla in och behandla personuppgifter för att följa tillämplig lagstiftning som t.ex. bokföringslag, skattelagstiftning.

Kommunicera med dig

Byggmax kan även komma att använda dina uppgifter för att kommunicera med dig via utskick, telefon samt elektroniskt. Vi kan komma att rikta erbjudande till dig baserat på tidigare köp samt även bjuda in dig till att deltaga i kundundersökningar/affärsutvecklingsinitiativ. Om du inte vill mottaga riktad kommunikation från oss kan du direkt avregistrera dig alt kan du maila till [email protected].  

Observera att en ändring inte alltid gäller omedelbart. Vi kommer uppfylla din begäran så snart som det är praktiskt möjligt och strävar efter att senast ändra 30 dagar efter att vi mottagit din begäran.

Vilka kan vi komma att dela din information med?

För att kunna tillhandahålla våra tjänster samt leverera dina varor till dig kan vi komma att överföra till, eller dela din information med, utvalda tredje parter.

Leverantörer, underleverantörer samt bolag inom Byggmaxkoncernen - För att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig samt för andra syften beskrivet i den här policy kan Byggmax komma att dela dina personuppgifter till leverantörer eller underleverantörer samt bolag inom Byggmaxkoncernen.

Betal- och kreditbolag - För att hantera dina betalningar kan dina uppgifter delas med finansiella aktörer. Om du väljer att använda kredittjänster som tillhandahålls via våra partners kommer dina personuppgifter delas med betal- och kreditbolag.

Myndigheter - Pga. lagkrav eller med ditt godkännande kan Byggmax komma att dela dina uppgifter med myndigheter såsom Skatteverket, Polisen eller andra myndigheter.

Säkerhet

Vi strävar efter att skydda dina personuppgifter och upprätthåller lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra olämpliga eller ofrivilliga utlämnanden, användning, åtkomst, förlust, ändring eller skada av dina personuppgifter.

Endast Byggmax eller våra underleverantörers anställda som behöver åtkomst till dina personuppgifter för en specifik uppgift kommer att få åtkomst till dina personuppgifter.

Vad vi inte kommer göra med dina uppgifter

Vi kommer inte sälja dina personuppgifter till tredje part utan ditt tillstånd.

 

Var sparar vi dina uppgifter?

Vi kommer till allra största del hantera dina personuppgifter inom EU/ESS. Om personuppgifter överförs till eller behandlas i ett land utanför EU/EES kommer Byggmax vidta nödvändiga och alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå som är jämförbar med det skydd som erbjuds inom EU/EES.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Vi kommer endast behålla dina personuppgifter så länge som behövs för att uppfylla de syften som specificerats i denna policy. När vi sparar din data för andra syften t.ex. för att uppfylla krav på bokföring, sparar vi dina uppgifter endast så länge som det är nödvändigt och/eller lagstadgat för respektive syfte. Vi kommer genomföra regelbundna gallringar och ta bort personuppgifter om inte längre behövs.

Dina rättigheter
Rätt att få tillgång till din data.

Du kan begära en kopia av de uppgifter vi har om dig samt verifiera den information vi har om dig. Kopian är kostnadsfri och vi strävar efter att ge dig svar inom 30 dagar.

Rätt till rättelse

Du har rätt att få felaktig eller ofullständig information om dig själv ändrad/rättad.

Rätt att bli raderad ("rätten att bli bortglömd")

Om du inte lägre vill att vi sparar dina uppgifter har du rätt att få dina uppgifter raderade förutsatt att de inte längre är nödvändiga för det syfte de samlades in för. Det kan dock finnas legala skyldigheter som t.ex. bokföringslagen som gör att vi inte genast kan radera delar av din data. Vi kommer i de fall endast spara den data som vi är skyldiga enlighet lag att hålla. Om behandlingen baseras på samtycke och detta återkallas så kommer dina uppgifter raderas.

Rätt att begränsa

Du har rätt att kräva att behandlingen begränsas om något av följande är tillämpligt:

 • om du bestrider att personuppgifterna är korrekta.
 • behandlingen är olaglig.
 • vi behöver inte längre uppgifterna men du behöver dem för att kunna. fastställa, göra gällande eller försvara ett rättsligt anspråk.

Rätt att invända

Du har rätt att invända mot behandling om den lagliga grunden för din behandling är intresseavvägning eller allmänt intresse.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få de personuppgifter som du tillhandahållit till oss som behandlas automatiskt överfört till dig själv eller en ny personuppgiftsansvarig om den lagliga grunden är samtycke eller att behandlingen varit nödvändig för att fullgöra ett avtal och detta inte påverkar tredje parts rättigheter på ett ogynnsamt sätt.

Rätt att återkalla samtycke

Du har när som helst rätt att återkalla eventuella samtycken som du givit Byggmax.

Rättigheter vid profilering

Du har rätt att inte bli föremål för beslut som enbart grundas på automatiserad behandling, inbegripet profilering, och som kan få rättsliga följder eller motsvarande för dig. Detta gäller dock inte:

 • om det är nödvändigt för ingående eller fullgörande av avtal med dig. 
 • om det är tillåtet enligt gällande lagstiftning.
 • eller om du har samtyckt till behandlingen.
Kontakta oss

Personuppgiftsansvarig är Byggmax AB som en svensk koncern registrerad hos Bolagsverket med organisationsnummer 556656-3531 och har sitt säte i Stockholm.

Om du har frågor angående hanteringen av dina personuppgifter är du välkommen att maila oss på [email protected] alternativt ringa 0771-89 00 89.

Tillsynsmyndighet

Datainspektionen är den tillsynsmyndighet som i Sverige övervakar att de som behandlar personuppgifter följer dataskyddsförordningen. Om du anser att Byggmax behandlar dina personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen har du rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Kontaktuppgifter:

Telefonnummer: 08-657 6100

E-post: [email protected]

Uppdateringar

Byggmax förbehåller sig rätten att ändra och uppdatera i denna policy.