Puts- och Betongfärg Helmatt Grå Midun

Finns i flera storlekar
ART.NR: 197031
Grå, helmatt luft- och fuktgenomsläppande färg för målning av nya och tidigare målade mineraliska fasader av puts och betong samt fiberförstärkta skivor.
Läs mer
Volym:
st
stock
Saldo i butik Välj butik
Välj butik för att se lagerstatus
delivery-truck
Köp online
Ange postnummer för leverans och lagerinformation.
close
Sök efter postnummer

Puts- och Betongfärg Helmatt Grå Midun

Midun Puts- och Betongfärg är en grå helmatt luft- och fuktgenomsläppande vattenburen färg avsedd för målning av nya och tidigare målade mineraliska fasader av puts och betong samt fiberförstärkta skivor. Färgen kan även användas inomhus för målning av fuktutsatta betongväggar och putsade väggar i exempelvis källarutrymmen, garage och förråd. Midun Puts- och Betongfärg är inte avsedd för tak och eternitskivor.

Denna färg ingår i ett målningssystem tillsammans med Midun Primer för Puts och Betong. Använd därför alltid Midun Puts och Betongprimer först på omålade och obehandlade ytor där Midun Puts- och Betongfärg ska användas.

Målning med Midun Puts- och Betongfärg

Innan målning

Läs igenom bruksanvisningen på färgburken. Måla inte med denna färg om luft- eller yttemperatur är lägre än 8 °C. Måla inte direkt i solen eller på solvarma ytor, vid risk för regn inom det närmaste dygnet eller dagg inom 1-2 timmar efter att du målat färdigt.

Täck och maskera alla detaljer på huset som inte ska målas. Underlaget ska vara rent, torrt och fast. Borsta eller skrapa bort lös gammal färg, puts och kalk. Tvätta sedan tidigare målade ytor med fasadtvätt och skölj med vatten. Grundmåla alltid omålade ytor och löst bundet underlag med Midun Puts- och Betongprimer.

Målning

Måla 1-2 gånger för full täckning. Flera skikt än så påverkar färgens luftgenomsläppning negativt. Kom ihåg att ny puts och betong ska torka och åldras cirka två månader innan du målar den på något sätt.

Efter målning

Torka av penslar och verktyg innan du rengör dem i vatten. Förslut burken väl efter användning.

Hälsa och miljö

  • Produkten får inte hällas ner i avloppet utan ska lämnas till miljöstation.
  • Överbliven färg och tom förpackning lämnas till miljöstationen/återvinningen i din kommun.

Se även information i Säkerhetsdatabladet.
Läs mer
Skyddsangivelser
EUH208
Kan orsaka en allergisk reaktion.
P102
Förvaras oåtkomligt för barn.
Varumärke Midun