SILIKONSPRAY 400ML

ART.NR: 1849919
Master Anti Friction Solvent Free Silicone är ett lösningsmedelsfritt, vattenavvisande och friktionsnedsättande silikonfett som effektivt skyddar mot väder och vind samt fastfrysning. Silikonsprayen lägger sig som ett tjockare lager och impregnerar samt förlänger livslängden på exempelvis tätningar, packningar och andra gummi- och plastdetaljer.
Läs mer
st
stock
Saldo i butik Välj butik
Välj butik för att se lagerstatus
delivery-truck
Köp online
Ange postnummer för leverans och lagerinformation.
close
Sök efter postnummer

SILIKONSPRAY 400ML

Master Anti Friction Solvent Free Silicone är ett lösningsmedelsfritt, vattenavvisande och friktionsnedsättande silikonfett som effektivt skyddar mot väder och vind samt fastfrysning. Silikonsprayen lägger sig som ett tjockare lager och impregnerar samt förlänger livslängden på exempelvis tätningar, packningar och andra gummi- och plastdetaljer.

Produkten smörjer även kärvande transportband, reglage, gummilister, blixtlås, byrålådor etc. Master Anti Friction Solvent Free Silicone kan användas på de flesta material. Produkten fungerar också som ett formsläppmedel. Temperaturintervall -30°C till +200°C.

Denna produkt är Certified Propellant-märkt vilket innebär ett väsentligt minskat utsläpp av CO2 och en lägre klimatpåverkan.

Läs mer
Märkning
GHS02
Brandfarlig
GHS04
Gas under tryck
GHS08
Hälsofarlig
GHS07
Skadlig
GHS09
Miljöfarlig
Faroangivelser
H220
Extremt brandfarlig gas.
H222
Extremt brandfarlig aerosol.
H225
Mycket brandfarlig vätska och ånga.
H229
Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.
H280
Innehåller gas under tryck. Kan explodera vid uppvärmning.
H304
Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
H336
Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
H411
Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Leverantörens artikelnummer 994308