SKADEDJURSSÄKRA HUSET

Visst är det härligt med en heldag i naturen – men de flesta av oss slipper nog gärna att ta med sig skogens alla djur och insekter när vi kommer hem igen på kvällen. Djuren som vi delar naturen med kallas för skadedjur när de söker sig in i våra hus. I den här guiden får du praktiska tips på hur du säkrar ditt hem utan att omvandla det till en borg med vallgrav.

INNAN DU BÖRJAR

Det vi kallar för skadedjur kan vara både insekter och mindre däggdjur. Bland dessa finns det djur som besvärar människor, djur som angriper husets material och djur som inte ställer till några problem men som inte heller hör hemma i våra hus och byggnader.

Husmusen tar sig lätt in

Bland däggdjuren finns bland annat husmusen. Den är väldigt vanlig och har sin naturliga levnadsmiljö i människors bebyggelse som den söker sig till under hösten när temperaturen faller. Musen kan klättra på nästan alla material och tar sig in i öppningar som är större än sju millimeter. Den tar sig in i mindre öppningar och följer ofta ledningar in i huset där den bygger bo och skapar en otrivsam miljö med sitt exkrement. Husmusen kan gnaga sig igenom de flesta material och kan i värsta fall orsaka bränder genom att den biter sönder ledningar.

Husbocken angriper virket

Bland insekterna är husbocken den farligaste då den kan försvaga stommen i ett trähus. Larven till skalbaggen livnär sig på virke och kan härja fritt i tre till tio år innan den förpuppas till husbocken. Den trivs i varma miljöer och hittas därför oftast i takkonstruktioner utbrett i de sydligaste delarna av Sverige. Larven kan utföra sitt arbete nästan helt osynligt vilket gör den väldigt svår att upptäcka. Den lämnar ibland efter sig spår i form av små hål på ytan och angripet virke låter ihåligt när man knackar på det.

Hur bekämpar jag skadedjur?

Insekter är svåra att bekämpa och kräver att man kontaktar en saneringsfirma som bedömer situationen. En metod som används är att man hettar upp en utsatt del av byggnaden till över 60 °C vilket bekämpar insekterna väldigt snabbt.

Däggdjur som möss och råttor går att bekämpa på egen hand och görs mest effektivt med mus- och råttfällor, samtidigt som man tätar huset för att säkerställa att nya inte tar sig in igen. Använder man ett gift finns risken att andra djur också blir förgiftade, samtidigt som det förgiftade djuret oftast avlider på en gömd plats i konstruktionen. Detta blir då näring till andra insekter och skapar en dålig miljö.

Underhåll

Se över tätningarna varje säsong inför vinterhalvåret och komplettera dem vid behov.

TIPS

Tänk på att vissa material sväller och krymper beroende på säsongen, därför kan vissa springor endast synas under vinterhalvåret när temperaturen är lägre.

Om du har fruktträd på trädgården måste du vara noga med att samla upp och kompostera all frukt från marken i en kompost med en tät behållare.

KOM IHÅG

Att hålla huset välstädat är den absolut viktigaste åtgärden du kan vidta. Låt inte mat eller andra rester stå framme som kan uppmuntra för skadedjur att ta sig in i huset.

Håll fasaden fri från levande växter samt ved och andra organiska material som lockar till sig insekter.

Material

Din inköpslista för att göra projektet
Latexfog Midun Basic
Slut i lager
11 95 kr /st
Ventil
Ventil
125mm, galvaniserad
Slut i lager
18 95 kr /st
Utefog Byggmax
Slut i lager
43 95 kr /st
Insektsnät
Insektsnät
200x2,5mm, 25m
Slut i lager
115   kr /st
Ventilationsband, för befintlig panel
Slut i lager
199   kr /st
Ventilationsband för nyproduktion
Slut i lager
199   kr /st
Träskruv C4 3,5x40
Träskruv C4 3,5x40
Ytbehandlad, 200st
Slut i lager
87 95 kr /st
STÅLNÄT 250X500X1,2MM
Slut i lager
79 95 kr /st
Patronspruta
Slut i lager
40   kr /st
Skruvdragare DeWalt DCD790D2-QW
Skruvdragare DeWalt DCD790D2-QW
2Ah, 2 vxl, 15 positioners momentinställning.
Slut i lager
2000   kr /st
Häftpistol PRO R34E Rapid
Häftpistol PRO R34E Rapid
Bredtrådsklammer Nr. 140, 6-14 mm
Slut i lager
649   kr /st
Totalsumma Inkl. moms
Från kr

Steg för steg

Följ vår steg-för-steg-guide som hjälper dig med projektet skadedjurssäkra huset.

Steg 1

Börja med att gå igenom hela huset grundligt efter springor och hål som ska tätas.

Steg 2

Använd en byggfog och täta alla springor som leder in i konstruktionen. Om du vill ha en slät och snygg fog kan du blanda såpa och vatten i en behållare. Doppa sedan ett finger i vätskan, så kan du släta till fogen med fingret utan att det kladdar.

Steg 3

Kontrollera att alla ventilationsgaller är hela och komplettera med nytt insektsnät om det behövs, använd ett stålnät med en maskvidd på högst 5 mm.

Steg 4

För att täta håligheter som exempelvis genomföringar, kan du använda stålull som du pressar in i utrymmet runtom.

Steg 5

Montera museband för att förhindra att möss och råttor kan ta sig in under träpanelen. Fäst med träskruv bakom panelen i bandets förborrade hål, tryck sedan ut metallfenorna med handen mot panelen och säkerställ att det inte är några glipor.

Steg 6

Avsluta med att kontrollera att alla vattenlås i huset fungerar och att brunnarna och ledningarna är täta.


Frågor och svar

Här kan du få svar på dina frågor!. Ställ en fråga direkt till oss eller bläddra dig fram till ditt svar.

Huvudfråga: Skadedjurssäkra huset