Sprayfärg Primer Grå

400 ml
ART.NR: 186997
Grå sprayfärg primer med hög täckningsförmåga och utmärkt vidhäftning.
Läs mer
st
Saldo i butik Välj butik
Välj butik för att se lagerstatus
Köp online
Ange postnummer för leverans och lagerinformation.
Sök efter postnummer

Sprayfärg Primer Grå

Grå sprayfärg primer med hög täckningsförmåga och utmärkt vidhäftning.
  • Snabbtorkande Primer
  • Rostskyddsgrund till alla metallytor
  • Kan användas inomhus och utomhus
  • Användbar för många olika applikationer
  • Automatisk ventilrengöring
  • Väderbeständig
Läs mer
Märkning
GHS02
Brandfarlig
GHS07
Skadlig
Faroangivelser
H220
Extremt brandfarlig gas.
H222
Extremt brandfarlig aerosol.
H225
Mycket brandfarlig vätska och ånga.
H226
Brandfarlig vätska och ånga.
H229
Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.
H302
Skadligt vid förtäring.
H312
Skadligt vid hudkontakt.
H315
Irriterar huden.
H319
Orsakar allvarlig ögonirritation.
H332
Skadligt vid inandning.
H336
Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Leverantörens artikelnummer 984014