Takfärg Helmatt Vit Sadolin

Finns i flera storlekar
ART.NR: 188552
Helmatt vattenburen takfärg för målning av inomhustak på puts, betong, väggskivor, m.m. Denna färg kan blandas till önskad kulör i utvalda Byggmax-butiker. Hitta närmsta Byggmax-butik med färgmaskin här!
Läs mer
st
stock
Saldo i butik Välj butik
Välj butik för att se lagerstatus
delivery-truck
Köp online
Ange postnummer för leverans och lagerinformation.
close
Sök efter postnummer

Takfärg Helmatt Vit Sadolin

Denna helmatta Svanenmärkta takfärg från Sadolin används för att måla inomhustak på underlag av puts, betong, lättbetong, gipsskivor, glasfiberväv, med mera. Sadolin Takfärg har lång öppentid som underlättar målningen och ger helmatta tak som är skäckfria – dvs. fria från fläckar och ojämnheter.

Denna färg är vit men kan brytas till önskad kulör i Byggmax-butik.

Målning med takfärg

Rör om ordentligt i burken innan målning. Ytan ska vara ren, torr och dammfri. Spackla och grundmåla med Sadolin Grundfärg om det behövs innan du färdigstryker 1-2 gånger med Sadolin Takfärg. Måla ej när yttemperaturen är under +5 °C. Använd pensel, roller eller spruta vid applicering. Verktygen rengörs med såpvatten.

Färgbrytning i butik

Denna färg är vit men kan blandas till den kulör du önskar. I många av våra butiker kan vi bryta färg i tusentals kulörer - helt utan extra kostnad. Här kan du se vilka butiker som erbjuder färgbrytning.

Hälsa och miljö

  • Denna produkt uppfyller kraven för EU-Blomman och Svanenmärkning.
  • Färgskikt kan vid slipning eller behandling med värmepistol avge hälsofarligt damm och/eller ångor. Arbeta i ventilerade utrymmen och använd lämplig personlig skyddsutrustning (andningsskydd) vid otillräcklig ventilation.
  • Flytande färgrester och tvättvätska lämnas till miljöstation.
Se även information i Säkerhetsdatabladet.

Läs mer
Skyddsangivelser
P101
Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102
Förvaras oåtkomligt för barn.
P262
Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna.
P312
Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
P501
Innehållet/behållaren lämnas till din lokala återvinningscentral.
Varumärke Sadolin
Leverantörens artikelnummer 5063320