Teakolja Herdins

ART.NR: 19873
Teakolja för utomhusbruk.
Läs mer
st
stock
Saldo i butik Välj butik
Välj butik för att se lagerstatus
delivery-truck
Köp online
Ange postnummer för leverans och lagerinformation.
close
Sök efter postnummer

Teakolja Herdins

Oljan bevarar ädelträets lyster och tar bort gråheten i uttorkat trä. Passar för ädelträ och andra olackerade träytor utomhus. Utmärkt för utemöbler, ytterdörrar, utvändigt trä på båtar, impregnerat trä mm. Endast för utomhusbruk. Torrhalt 29 %.

Gör så här

  1. Se till att ytan är ren och torr.
  2. Slipa lätt om ytan varit oskyddad en längre tid.
  3. Stryk på Teakoljan med en tyglapp eller ett hushållspapper. Arbeta in oljan. Om träet är mycket torrt kan det behövas ytterligare en eller flera strykningar.
  4. För att få ett fullgott skydd ska olja appliceras tills träet är helt mättat.
  5. Låt torka en stund och torka sedan bort eventuellt överflöd.


Åtgång
1 liter räcker till ca 10m² på nytt virke och ca 6m² på uttorkat gammalt virke.

Torktid
Hanteringstorr efter ca 4 timmar. Brukstorr efter ca 8 timmar.

Väder vid behandling
Behandla vid 15-25 grader. Olja ej i direkt solljus. Skyddas mot regn inom 48 tim.
Läs mer
Märkning
GHS08
Hälsofarlig
Faroangivelser
H304
Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
Skyddsangivelser
EUH066
Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
EUH208
Kan orsaka en allergisk reaktion.
P101
Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102
Förvaras oåtkomligt för barn.
P264
Tvätta... grundligt efter användning.
P301
VID FÖRTÄRING:
P310
Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
P331
Framkalla INTE kräkning.
P405
Förvaras inlåst.
Varumärke Herdins
Leverantörens artikelnummer 19873

Inspireras av våra gör-det-själv guider

  • Oavsett om din altan är nybyggd eller har några år på nacken är rengöring och underhållet viktigt, och det är inte för sent att även om du slarvat under några år. Det finns flera sätt att underhålla en altan där en altantvätt med såpa och inoljning med trallolja fungerar väldigt bra. Med vår guide får du veta hur du ska gå tillväga för att rengöra trall så du kan njuta av en altan som känns som ny år efter år!
  • Att måla sin fasad av nyuppsatt panel är ett jobb som snabbt ger ett tydligt resultat och dessutom skapar ett gott skydd för lång tid framöver. Se till att planera jobbet väl och ha rätt utrustning till hands så kommer du snart att kunna få njuta av ett vackert och hållbart resultat. Bjud gärna in lite vänner att hjälpas åt och måla så blir arbetet både roligare och går fortare.
  • Funderar du på att måla ditt nya staket eller är det dags att måla om ditt befintliga? Det finns några bra saker att tänka på beroende om staketet är byggt med tryckimpregnerat eller obehandlat virke samt om det tidigare varit målat. Vi visar hur du lyckas med att få ett snyggt och hållbart resultat, vilket är viktigt med tanke på hur utsatt ett staket är.