TRÄDÄCK PÅ STOLPAR

När det kommer till att bygga trädäck på en tomt med stora höjdskillnader så löses detta bäst genom att ställa altanen på stolpar. Detta gör att du kan få en härlig uteplats i nivå med husets bottenvåning, som hjälper till att skapa ett samspel mellan inne och ute. För att lyfta din uteplats till ännu en nivå så kan du dessutom välja att ha flera nivåer, eller varför inte fälla in ett spabad?

INNAN DU BÖRJAR

Det är lätt att tänka på alla begränsningar som kan finnas med både hus och tomt, men samtidigt bjuder samma egenskaper på möjligheter. Med nivåskillnader mellan hus och tomt eller inom tomten, så kan spännande utemiljöer skapas genom terrasser. Trädäck är enkla att anpassa höjden på med hjälp av stolpar och ger på så sätt en större frihet.

I denna guiden anger vi virkesdimensioner och vissa fasta mått, men det går alldeles utmärkt att anpassa storleken på altanen och beräkna virkesåtgång efter platsen den ska byggas på. Håll 600 mm centrummått mellan skruvreglarna för att få ett stabilt golv. Beskrivningen visar hur altanen på bilderna är byggd och denna är fäst i huset på några sidor. Saknas det vägg längs sidan så går det bra att enbart fästa stommen i huset i bakkant. I detta exempel är endast trallen och trappornas plansteg av tryckimpregnerat virke. Övrigt virke är antingen målat eller sitter så luftigt att det torkar helt och behöver inte vara tryckimpregnerat.

Underhåll

Ett trädäck behöver regelbunden skötsel för att hållas fräsch och vara länge. Inled säsongen på våren med en grundlig rengöring med såpa och vatten, men undvik högtryckssprutan. Olja sedan in hela ditt trädäck med en trallolja, med eller utan pigment.

TIPS

En rejäl borrskruvdragare och en kap- & gersåg är guld värda i större altanprojekt och underlättar en hel del.

Altaner byggs med fördel tillsammans med andra, både för att det är roligare att vara fler men också för att det underlättar bygget.

KOM IHÅG

Planera väl för att få ut så mycket virke av varje bit som möjligt och minska på så sätt spillet.

Lägg syllpapp där stolpar möter betong och mellan trallbrädor och bärande reglar, så ökar du livslängden på altanen.

Material

Din inköpslista för att göra projektet
22x45 Ytterpanel
22x45 Ytterpanel
Virkesåtgång; ca 22,3 lpm/m2
x
Slut i lager
8 85 kr /m
x
21x95 Ytterpanel
21x95 Ytterpanel
Virkesåtgång: ca 10,6 lpm/m2
x
Slut i lager
12 85 kr /m
x
22x120 Ytterpanel
22x120 Ytterpanel
Virkesåtgång: ca 9,1 lpm/m2
x
Slut i lager
16 85 kr /m
x
Måttstock
Måttstock
Mm-mått
Slut i lager
24 95 kr /st
Bitssats
Bitssats
31st, Bältesklips
Slut i lager
99 95 kr /st
Kap/gersåg Dewalt DWS773
Kap/gersåg Dewalt DWS773
4500 varv/min, 216mm klingdiameter, 1300W
Slut i lager
2695   kr /st
Kolborstfri Skruvdragare 18V
Kolborstfri Skruvdragare 18V
18v, 2st Li.Ion 1,5 Ah batterier inkl väska
Slut i lager
1499   kr /st
Fogsvans
Fogsvans
BYGGmax, 500mm
Slut i lager
59 95 kr /st
Totalsumma Inkl. moms
Från kr

Steg för steg

Följ vår steg-för-steg-guide som hjälper dig med projektet trädäck på stolpar löser nivåskillnaden.

Steg 1

Såga till reglarna A och B av 45x195 mm. Skruva upp regel A och, om det är möjligt, regel B på huset med fransk träskruv eller vad som lämpar sig för husets vägg. Mät och väg av noggrant med vattenpass eller laserinstrument. Tänk på att trallen hamnar 28 mm högre än reglarna A och B.

Steg 2

Mät ut och markera med pinnar och murarsnöre plintarnas placering. Gräv hål för plintarna. Hålen ska vara ca 200 mm djupare än plintens höjd. Fyll med grus eller singel upp till den nivå där plinten ska stå. Packa väl. Ställ ner plinten och justera den noggrant, mät och spänn upp murarsnöre. Fixera med sten och grus. Tänk på att vända plinten så att järnen kommer rätt, se ritning. Ett tips är att först sätta de två yttersta plintarna i en rad. När dessa två är i våg med varandra kan man utgå från dem för att få övriga plintar i rät linje och i samma nivå.

Steg 3

Gräv bort jorden till ett djup av ca 10 cm över hela ytan under däcket. Lägg ut fiberduk eller svart ogräsduk, fyll på med ca 5 cm singel för att få en yta som snabbt torkar upp under trädäcket.

Steg 4

Montera de stolpar C som kan fästas i huset.

Steg 5

Montera stolparna D och P i plintarna med genomgående bult eller fransk träskruv. Stötta vid behov tillfälligt med snedsträvor.

Steg 6

Såga till regeln H av 45x195 mm. Skruva med rostskyddad träskruv 6,0x80 mm fast regeln H i stolparna. Fäst ihop H och B med vinkelbeslag 40x90x90 mm. Skruva med ankarskruv 4,8x40 mm.

Steg 7

Såga till bärlinan F av 45x195 mm. Om bärlinan måste skarvas måste det ske över ett stöd. Skarva med hålplatta 40x160 mm och ankarskruv på båda sidor av regeln. F ska sitta dikt an under B. Fäst bärlinan F i stolpen C och i stödet E vid väggen med balkskor 45x137 mm och ankarskruv 4,8x40 mm. Bärlinan ska vila på stolparna E. Kapa dessa i exakt höjd. Eventuellt glapp emellan kan justeras med kilar. Stödet E som sitter inne vid huset kan om det går skruvas i huset eller sitta på plint lite längre ut.

Steg 8

Montera samtliga skruvreglar G i reglarna A och H med balkskor 45x137 mm. Skruvreglarna ska sitta med cc-mått 600 mm. Fäst skruvreglarna G i bärlinan F med vinkelbeslag 40x90x90 mm.

Steg 9

Såga till skruvreglarna I för trappan av regel 45x195 mm och fäst dem ovanpå skruvreglarna G med 2 st hålplattor 40x160 mm i varje. Såga till regeln J regel 45x195 mm och skruva med träskruv 6,0x80 mm fast den på trappstegets framsida. Skruva också fast en skruvregel I på sidan av skruvregeln G som stöd åt trallen. (Trappstegen blir 195 mm höga. Om det lämpar sig bättre går det bra att använda reglar 45x170 mm för få lägre trappsteg. Då ska även reglarna K, L, M och N vara 45x170 mm.)

Steg 10

Såga till regeln K och L av 45x195 mm och skruva fast K och den ena L i huset.

Steg 11

Skruva fast den andra L med vinkelbeslag i K och hålplatta 40x160 mm i skruvregeln I. Såga till regeln M av regel 45x195 mm och fäst den med vinkelbeslag 40x90x90 mm i de båda L.

Steg 12

Såga till skruvreglarna N av 45x195 mm och montera med balkskor 45x137 mm i regeln K och med vinkelbeslag 40x90x90 mm i regeln M.

Steg 13

Såga till stödreglar T av regel 45x70 mm. Skruva fast reglarna T mot reglarna H och B.

Steg 14

Skruva trall 28x120 mm med trallskruv 4,2x55 mm på hela altanen.

Steg 15

Såga till trall U av tryckimpregnerat trallvirke 22x95 mm och skruva mot trappsteget J. Klä trappsteget med trall 28x120 mm. Sätt trall 22x95 mm mot trappsteget M.

Steg 16

Tillverka vangstycken till trappan av regel 45x145 mm. Såga till klossarna R. Limma och skruva med 6,0x100 mm skruv mot reglarna Q. Snedsåga Q i ändarna. Skruva fast de färdiga vagnstyckena i stolparna D och P med träskruv 6,0x80 mm.

Steg 17

Såga till trappans plansteg S av tryckimpregnerad regel 45x145 mm. Skruva på reglarna S med träskruv 6,0x100 mm. Såga till ett par korta läkt av ytterpanel 21x45 mm och skruva fast med trallskruv 4,2x55 mm mot stolparna D under och i liv med stödregeln T vid trappan. Såga till sättstegen U av tryckimpregnerad trall 22x95 mm. Skruva fast sättstegen U i den korta listen Z vid översta steget och i vangstycket R i de övriga stegen.

Steg 18

Såga till överliggarna V av regel 45x70 mm till räcket på både altanen och trappan. Skruva fast dem med snedställda trallskruv 4,2x55 mm underifrån in i stolparna. Längst upp i trappan skruvas uppifrån.

Steg 19

Såga till skruvläkt X av ytterpanel 21x45 mm. Skruva med trallskruv 4,2x55 mm fast X på ena sidan med skruvar upp i överliggaren V. Skruva fast en skruvläkt X även nertill mellan stolparna. Såga till staketspjälor Y av ytterpanelbräda 21x95 mm och skruva fast dem jämnt fördelade mot skruvläkten X. Skruva fast ytterligare en läkt X på andra sidan med skruvar upp i V samt med några skruvar i Y.

Steg 20

Såga till ytterligare skruvläkt Z av ytterpanel 21x45 mm och fäst på stolparna nedanför trallen i liv med stödregeln T. Såga till täckbrädor Å av ytterpanelbräda 21x120 mm och skruva fast skruvläkten Z.

Steg 21

Såga till stolplock Ä 100x100 mm ur en ytterpanel 21x120 mm och montera på alla stolpar. (Stolplocken på bilderna är sågade med bandsåg ur en regel. Det finns stolplock av trä eller metall att köpa i handeln. Släta bitar av ytterpanel går lätt att såga till själv.)

Steg 22

Måla gärna stolparna innan trallen monteras. Staketdelarna målas med fördel innan de monteras för att slippa risken att stänka färg på trallen. Efter monteringen behöver man bara stryka en gång så skruvhuvudena får färg.