Träfärg Halvmatt Röd Cuprinol

1 L
ART.NR: 192570
Halvmatt och droppfri röd alkydbaserad träfärg för utomhusbruk. Färgen ger en vacker, täckande yta som är vattenavvisande och väderbeständig.
Läs mer
st
stock
Saldo i butik Välj butik
Välj butik för att se lagerstatus
delivery-truck
Köp online
Ange postnummer för leverans och lagerinformation.
close
Sök efter postnummer

Träfärg Halvmatt Röd Cuprinol

Cuprinol Träfärg är en halvmatt droppfri och täckande utomhusfärg baserad på alkydolja. Färgen är avsedd för målning av omålat trä och trä som tidigare är behandlat med olje- eller alkydoljefärg (ej akrylatfärg). Du får en vacker, täckande yta som är vattenavvisande och väderbeständig under många år framöver. Röd kulör.

Att måla med träfärg

Rör om noga i burken innan arbetets början. Måla inte direkt i solsken eller vid risk för regn eller dagg inom ca 6 timmar efter att du målat klart.

Nymålning

Underlaget ska vara torrt och väl rengjort från smuts och påväxt. För bästa resultat, impregnera hela ytan med Cuprinol Grundolja och grundmåla med Cuprinol Trägrund. Färdigmålasenast två gånger med Cuprinol Träfärg.

Ommålning

Vid ommålning ska tidigare målade ytor först tvättas med Cuprinol målartvätt. Vid mögel- eller algangrepp behandlas ytan med speciellt rengöringsmedel. Skölj med rikligt med vatten och låt torka. All gammal lös färg skrapas bort och blanka ytor slipas. Gråträ slipas till friskt trä. Trärena ytor behandlas med fördel först med Cuprinol Grundolja och sedan med Cuprinol Trägrund innan färdigstrykning två gånger med Cuprinol Träfärg.

Alkydfärg

Alkydfärg kallas även alkydoljefärg just för att den har alkydolja som bindemedel. Alkyd består av vegetabiliska oljor, alkohol och flervärdig syra. En mångsidig färg du kan använda till trä såsom fasad, fönster, utemöbler och staket.

Miljö

Flytande färgrester och tvättvätska lämnas till miljöstation. Se även information i Säkerhetsdatabladet.

Läs mer
Märkning
GHS09
Miljöfarlig
Faroangivelser
H412
Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelser
P101
Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102
Förvaras oåtkomligt för barn.
P262
Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna.
P312
Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
P501
Innehållet/behållaren lämnas till din lokala återvinningscentral.
Varumärke Cuprinol