UNDERHÅLLA POOL

För att fullt ut kunna njuta av din egen pool behöver den hållas fräsch och i gott skick. Rätt planerat behöver det inte vara så mycket jobb som man kanske först tror, då det finns många smarta lösningar som förenklar. Ju enklare det blir desto större är sannolikheten att du alltid har en inbjudande pool.

Innan du börjar

Det första många tänker på när det kommer till poolunderhåll är städningen för att bli av med gräsklipp, löv och annat som kan blåsa ner i poolen. Detta kan du förebygga genom att ha ett trädäck eller plattbeläggning runt poolen samt ett poolskydd som minskar mängden skräp i poolen. De löv och annat som ändå hamnar i vattnet och flyter runt tar du lätt bort med hjälp av en håv. Tyngre skräp lägger sig på botten och kan antingen sugas upp med en pooldammsugare som kopplas till bräddavloppet eller med hjälp av en poolrobot.

Rensa och byt filter regelbundet

Poolens filtersystem behöver ses över regelbundet och beroende på filtertyp kan de behöva bytas eller backspolas. Enklare filtersystem har filterkassetter som byts ut med jämna mellanrum medan de större sandfilterna spolas baklänges för att rensas. Detta gör att du kommer att behöva fylla på lite nytt poolvatten, då en del spolas ut med backspolningen. Sanden håller i många år innan du kommer att behöva byta ut den, vilket gör att dessa filter innebär ett lättare underhåll.

Håll koll på vattnets kemiska balans

Förutom partiklar i vattnet som ska tas om hand så gäller det även att den kemiska balansen är rätt i vattnet för att det inte ska växa vare sig alger eller bakterier där. För att hålla koll på detta kan teststickor användas som mäter pH- klor-, brom- och alkalinitetsvärdena i din pool. Utifrån resultatet behöver du då tillsätta rätta mängder av exempelvis klor eller pH-reglerande kemikalier. Även detta steg går att förenkla genom att installera kemikaliedoseringssytem direkt på rören som går till poolens inlopp.

Gör en större kontroll före- och efter badsäsongen

Att hålla koll på skräp, rening och vattenkvalitet är något som måste göras ofta och regelbundet under badsäsongen. Till detta kommer också underhåll som utförs mer sällan och handlar mycket om kontroller samt eventuella åtgärder på de tekniska systemen, samt mekaniska delar. Till exempel behöver linern och alla genomföringar inspekteras, samt alla rörledningar kontrolleras med avseende på täthet. Vidare är det lämpligt att då och då kontrollera elektriska installationer så att kapslingar fortfarande är hela och sluter tätt.

Dessa större genomgångar är lämpliga att göra vår och höst, när poolen öppnas upp och görs redo för badsäsongen samt vid förberedelser för vinterdvalan. På våren handlar det mycket om att kolla över skicket på alla delar och leta efter läckage. Dessutom förbereds filtreringen, vatten fylls i och kemikaliebalansen på badvattnet justeras, samt att värmaren dras igång. Till hösten gäller det att tömma rörledningar på vatten, tömma eller sänka vattennivån samt vintertäcka poolen på rätt sätt.

Tänk hållbart

Det är smart att välja ett sandfilter som backspolas vid rensning istället för ett med filterkassetter som måste bytas ut. Detta blir både billigare i längden och du bidrar till att hålla nere mängden sopor i samhället. Du kan även minska mängden kemikalier som behövs genom att installera UV-lampa eller en saltklorinator. Ser du även till att badgästerna tvättar av sig innan bad minskar behovet av kemikalier för att hålla rätt balans i poolen.

Odla och så | ByggmaxOdla och så | Byggmax

TIPS

En poolrobot underlättar den löpande rengöringen och gör att du får tid över till roligare saker. Chansen är också att det blir städat oftare vilket gör att stunderna i poolen blir trevligare.

KOM IHÅG

Var noga med kemibalansen i poolen och kontrollera ofta i början tills du har fått en känsla för hur den påverkas och förändras.

Gör en grundlig kontroll av all utrustning och tillhörande rör samt kablar inför varje säsong, så kan du bada i lugn och ro utan missöden.

Material

Din inköpslista för att göra projektet
Poolslang
Poolslang
6m, 38mm
Ej i lager
395   kr /st
Bitssats
Bitssats
31st, Bältesclips
Ej i lager
99 95 kr /st
Kolborstfri Skruvdragare 18V
Kolborstfri Skruvdragare 18V
18v, 2st Li-Ion 1,5 Ah batterier inkl väska
Ej i lager
1595   kr /st
Stanley Polygriptång 240Mm
Ej i lager
129   kr /st
Stanley Skruvmejselset 4 Delar
Ej i lager
124   kr /st
Totalsumma Inkl. moms
Från kr

Steg för steg

Följ vår steg-för-steg-guide som hjälper dig med projektet elcentral underhåll. 

Steg 1

Våren startar med att vintertäckningen tas av och förberedelser ska göras för att starta upp poolsäsongen. I och med detta tas även vinterpluggarna bort från utlopp och skimmer.

Steg 2

Kontrollera poolens liner och genomföringar så att inga skador har uppstått under vintern.

Steg 3

Stäng avtappningsventiler eller återmontera avtappningspluggar på filter, pump, kemikaliedoseringssystem etc.

Steg 4

Toppa sedan upp poolen med vatten till rätt nivå, vilket är mellan mitten och 2/3 höjd av bräddavloppets öppning.

Steg 5

Kontrollera elanslutningar till poolpumpen så att inga skador uppkommit under vintern.

Steg 6

Har du ett patronfilter så kontrollerar du skicket på detta och eventuellt byter.

 

Steg 7

Öppna ventilerna till både sug- och retursida, samt avloppsuttagen på pumpen.

Steg 8

Se till att pumpen är vattenfylld och att patronfiltret är avluftat innan du startar pumpen.

Steg 9

Har du ett sandfilter så backspolas detta tills att sugledningen är helt avluftad.

Steg 10

Stanna sedan pumpen och vrid om reglaget till renspolning.

Steg 11

Spola i upp till en halv minut innan du återigen stoppar pumpen.

Steg 12

Vrid över reglaget för centralventilen till normalt filtreringsläge och stäng avloppsventilen.

Steg 13

Starta pumpen igen och kontrollera så att alla ledningar är täta.

Steg 14

Kontrollera värmepumpen eller den elektriska värmaren så att inga skador finns innan du slår på strömmen för att starta enheten.

Steg 15

Använd teststickorna för att mäta vattnets pH-värde och justera så att det hamnar i intervallet 7,2 - 7,6 samt klorera poolvattnet.

Steg 16

Vänta ca 3 timmar mellan att du tillsatt kemikalier tills att du mäter på nytt.

Steg 17

Medan du väntar på att kunna mäta och justera vattenkemin kan du återmontera stegen och andra tillbehör som varit demonterade inför vintern.

Steg 18

Efter ett dygn kan du börja rengöra poolens väggar och golv, för att sedan bottensuga poolen. Har du en poolrobot så är det bara att släppa i den och låta den få premiärdoppet för säsongen.

Steg 19

I väntan på att badvattnet ska få både rätt temperatur och badvattenkvalitet kan du gå över till det omkringliggande poolområdet.

Steg 20

Tvätta av eventuell trall och kontrollera så att inga skador finns eller skruvar som behöver skruvas i. Olja sedan in trädäcket med en trallolja.

Steg 21

Kontrollera även staket och grindar, inklusive lås, så att det finns fullgott skydd mot att framförallt barn kan råka ramla i poolen.

Steg 22

Blås upp dina nya badleksaker, ta på de nya badkläderna och fira att badsäsongen är invigt med ett rejält plask!

Steg 23

Löpande under säsongen gäller det att kontrollera kemikaliebalansen i badvattnet och städa ur skräp eller dammsuga, samt rensning av filter eller byte av filterpatron.

Steg 24

När badsäsongen börjar gå mot sitt slut är det dags att förbereda poolen för sin vinterdvala och se till att inget kan frysa sönder eller skadas.

Steg 25

Börja med att stänga av värmaren men låt poolpumpen vara igång medan du städar av poolens väggar och botten ordentligt, samt bottensuger.

Steg 26

Har du sandfilter så backspolas detta precis som vanligt innan du åter ställer centralventilens handtag på normal filtrering.

Steg 27

Koppla ur strömmen till all elektrisk utrustning till poolen.

Steg 28

Tappa ur vatten ur poolen så att nivån är under bräddavloppet och montera vinterpluggarna.

Steg 29

Dränera pump, filter, värmare och alla ledningar genom att öppna dräneringsventilerna alternativt ta bort dräneringspluggarna. Samla ihop eventuella dräneringspluggar och förvara dem där du vet att du kommer att hitta dem igen till våren.

Steg 30

Tillsätt sedan algmedel i poolen och lös upp klor i lite ljummet vatten i en hink, som du sedan häller i poolen.

Steg 31

För att undvika ansamling av snö och is ovanpå vinterskyddet så kan du lägga i en så kallad vinterkudde i poolen. Denna flyter på ytan och gör att du får en högpunkt under ditt vinterskydd.

Steg 32

Ta sedan bort stegen och lägg på vinterskyddet som du förankrar väl mot höststormarna.

KIKA IN GRUPPEN HEMMAFIXARE PÅ FACEBOOK

Här delar vi våra gör det själv-projekt, hjälper varandra om vi fastnar i bygget och tipsar varandra
om smarta hacks. Alla är välkomna, oavsett om du är nybörjare, proffs eller bara drömmer om att någon gång fixa hemma.


Frågor och svar

Här kan du få svar på dina frågor. Ställ en fråga direkt till oss eller bläddra dig fram till ditt svar.

Huvudfråga: Underhålla pool