Universalspray CRC 5-56

ART.NR: 18483
Universalservicespray. Lösgör rostiga delar och underlättar start av motorer med fukt i tändsystemet. Tränger in snabbt, driver ut fukt och förebygger elfel. CRC 5-56 skyddar även mot korrosion och har dessutom rengörande egenskaper.
Läs mer
st
stock
Saldo i butik Välj butik
Välj butik för att se lagerstatus
delivery-truck
Köp online
Ange postnummer för leverans och lagerinformation.
close
Sök efter postnummer

Universalspray CRC 5-56

Universalservicespray. Lösgör rostiga delar och underlättar start av motorer med fukt i tändsystemet. Tränger in snabbt, driver ut fukt och förebygger elfel. CRC 5-56 skyddar även mot korrosion och har dessutom rengörande egenskaper.

Egenskaper

- Ger temporärt skydd av metalldelar under förvaring.
- Skyddar metaller och legeringar mot korrosion.
- Tränger undan och stänger ute vatten och fukt.
- Lösgör metalldelar som kärvar eller sitter fast på grund av smuts, korrosion eller torkat fett.
- Förlängningsrör för precisionsapplicering.
- Ett måste i varje verktygslåda.

Användningsområden

- Kärvande och rostiga delar
- Rengöring av plastdetaljer
- Driva ut fukt
- Smörja gångjärn
- Bultat och muttrar
- Trädgårdutrustning
Läs mer
Märkning
GHS02
Brandfarlig
Faroangivelser
H223
Brandfarlig aerosol.
H229
Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.
Skyddsangivelser
P102
Förvaras oåtkomligt för barn.
P210
Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. – Rökning förbjuden.
P211
Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.
P251
Tryckbehållare: Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.
P410
Skyddas från solljus.
P412
Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/ 122 °F.
Leverantörens artikelnummer 995660