VATTENAVRINNING

Ett tak är en stor regnsamlare och vattnet måste tas om hand i ett takavvattningssystem, för att skydda huset från skador. Detta fixar du genom att montera hängrännor vid takfoten som samlar upp vattnet och leder det till stuprören, som i sin tur ska vara anslutna till ett dagvattensystem som leder bort vattnet. Tänk på att arbeta säkert och använd en bra stege eller ställning – alternativt hyr en skylift.

Innan du börjar

De olika delarna i ett takavvattningssystem är utformade på samma sätt oavsett fabrikat men det kan skilja på vissa små detaljer, därför är det lämpligt att hålla sig till ett fabrikat. Byggmax har ett komplett sortiment för att skapa ett snyggt och säkert takavvattningssystem.

För att få ett bra resultat krävs det att du planerar och mäter noggrant innan du startar projektet. Fundera på hur du kan flytta vattnet långt från huset på bästa sätt. Ta hänsyn till fallet på marken om vattnet rinner ut direkt efter stupröret, marken måste luta bort från huset. Kanske kan det vara lämpligt att leda bort vattnet till en stenkista eller ett dike med markavloppsrör som grävs ner i marken, se även guiden för Markavlopp.

Underhåll

Ett takavvattningssystem kräver inte mycket underhåll förutom att du rensar och spolar ur hängrännorna samt rensar lövsilarna. Det finns även självrensande lövsilar.

Är det mycket träd runt huset så är detta extra viktig eftersom det annars riskerar att spola över vid regn och vattnet hamnar på husfasaden.

Tänk hållbart

Självklart vill du att din takavvattning ska hålla och fungera länge så att ditt hus får det skydd det förtjänar, därför är underhållet viktigt. Se till att rensa hängrännorna regelbundet så att vatten inte blir stående, både för att förhindra rost men även för att undvika skador på grund av vatten som fryser. Rännor, rör och andra detaljer i plåt kan behöva bättringsmålas om färgen blivit skadad, på så sätt undviker du att rosten börjar förstöra dem.

TIPS

Använd alltid skyddshandskar eftersom kapade plåtkanter kan bli väldigt vassa.

Använd ett pappersark som lindas runt röret för att få en rak markering och ett rakt kapsnitt på stupröret.

KOM IHÅG

Ett hus utan takavvattning får snabbt skador på fasad och grund. Därför är det viktigt att få takavvattningen på plats direkt när taket är färdigt. Var noga när du kapar och skarvar så att det blir tätt mellan alla delar.

Använd inte maskiner för att kapa rör och rännor, det kan vara farligt och färgen kan brännas bort. Använd bågfil när du kapar och metallfil vid gradning.

Du kan måla snittytan med metallfärg efter kapning för att undvika rostangrepp.

Material

Din inköpslista för att göra projektet
Rännkrok lång
Rännkrok lång
Lång, vit 125mm
Ej i lager
41 95 kr /st
Rörvinkel
Rörvinkel
70°, vit, 90mm
Ej i lager
93 95 kr /st
Rännkrok lång
Rännkrok lång
Lång, svart 125mm
Ej i lager
41 95 kr /st
Rörvinkel
Rörvinkel
70°, svart, 90mm
Ej i lager
93 95 kr /st
Ränngavel
Ränngavel
Universell, vit, 125mm
Ej i lager
42 95 kr /st
Hängränna
Hängränna
4m, vit, 125mm
Ej i lager
279   kr /st
Ränngavel
Ränngavel
Universell, svart, 125mm
Ej i lager
42 95 kr /st
Rännkrok kompakt
Rännkrok kompakt
Kompakt, vit, 125mm
Ej i lager
36 95 kr /st
Hängränna
Hängränna
4m, svart, 125mm
Ej i lager
255 80 kr /st
Rännkrok ställbar
Rännkrok ställbar
Ställbar, vit, 125mm
Ej i lager
49 95 kr /st
Rännkrok kompakt
Rännkrok kompakt
Kompakt, svart, 125mm
Ej i lager
36 95 kr /st
Hängränna
Hängränna
2,5m, vit, 125mm
Ej i lager
149   kr /st
Rännkrok ställbar
Rännkrok ställbar
Ställbar, svart, 125mm
Ej i lager
49 95 kr /st
Omvikningskupa
Omvikningskupa
Vit, 125/90mm
Ej i lager
89 95 kr /st
Rörsvep
Rörsvep
Vit, 90mm
Ej i lager
36 95 kr /st
Stuprör
Stuprör
4m, vit, 90mm
Ej i lager
331 80 kr /st
Omvikningskupa
Omvikningskupa
Svart 125/90mm
Ej i lager
89 95 kr /st
Hängränna
Hängränna
2,5m, svart, 125mm
Ej i lager
149   kr /st
Mellanstycke
Mellanstycke
1m, vit, 90mm
Ej i lager
119   kr /st
Rörsvep
Rörsvep
Svart, 90mm
Ej i lager
36 95 kr /st
Mellanstycke
Mellanstycke
1m, svart, 90mm
Ej i lager
119   kr /st
Stuprör
Stuprör
4m, Svart, 90mm
Ej i lager
331 80 kr /st
Rännkrok kort
Rännkrok kort
Kort, vit, 125mm
Ej i lager
36 95 kr /st
Stuprör
Stuprör
2,5m, vit, 90mm
Ej i lager
207 38 kr /st
Rännkrok kort
Rännkrok kort
Kort, svart, 125mm
Ej i lager
36 95 kr /st
Renstratt
Renstratt
Vit plast
Ej i lager
99 95 kr /st
Renstratt
Renstratt
Svart plast
Ej i lager
99 95 kr /st
Stuprör
Stuprör
2,5m, svart, 90mm
Ej i lager
207 38 kr /st
Blindnittång
Blindnittång
4 munstycken; 2,4mm, 3,2mm, 4,0mm, 4,8mm
Ej i lager
139   kr /st
Blindnit
Blindnit
25st, splint av stål, 3,2x10 mm
Ej i lager
39 95 kr /st
Blindnit
Blindnit
25st, splint av stål, 3,2x10 mm
Ej i lager
39 95 kr /st
Bygg-/våtrumssilikon Midun
Ej i lager
59 95 kr /st
Bygg-/våtrumssilikon Midun
Ej i lager
59 95 kr /st
Patronspruta
Ej i lager
39 95 kr /st
Bågfilsblad Stanley
Ej i lager
69 95 kr /st
Måttstock
Måttstock
mm-mått
Ej i lager
20   kr /st
Vattenpass
Vattenpass
Hultafors, 180cm
Ej i lager
499   kr /st
Kolborstfri Skruvdragare 18V
Kolborstfri Skruvdragare 18V
18v, 2st Li-Ion 1,5 Ah batterier inkl väska
Ej i lager
1595   kr /st
Plåtsax höger
Ej i lager
99 95 kr /st
Bågfil Stanley
Ej i lager
129   kr /st
Filset 3-pack
Filset 3-pack
Flat, rund, halvrund
Ej i lager
149   kr /st
Spetstång
Ej i lager
79 95 kr /st
Stege Utskjut Ns 5,7M
Ej i lager
1899   kr /st
Stege Utskjut Ns 6,9M
Ej i lager
2399   kr /st
Stege Utskjut Ns 8,1M
Ej i lager
2799   kr /st
Totalsumma Inkl. moms
Från kr

Steg för steg

Följ vår steg-för-steg-guide som hjälper dig med projektet vattenavrinning. 

Steg 1

Ta reda på hur konstruktionen på takfoten ser ut. Det kan vara en takfotsbräda som är lodrät eller en som är vinklad. Hängrännan går också att fästa upp med rännkrok på ovansidan av tak innan takbeklädnad är på plats. Beroende på konstruktion välj rätt upphängningskrok. Det finns flera olika modeller, fasta i 90gr vinkel, justerbara i flera vinklar och fasta som ska bockas till rätt vinkel.

Steg 2

Räkna ut takets area. Upp till 50 m2 ska hängrännan vara 100 mm och stupröret 75 mm. Är taket mellan 50 m2-100 m2 ska hängrännan vara 125 mm och stupröret 87 mm. Större tak än 100 m2 ska ha hängränna på 150-190 mm och ett stuprör på 100 mm. Stuprören placeras normalt i alla ytterhörn.

Steg 3

Du ska montera hängrännan med ett fall på 2,5-5 mm per meter. Mät upp längden på takfotsbrädan. Hängrännan ska vara 4 cm kortare än takfotsbrädan, 2 cm på varje sida. Är takbredden/takfotsbrädan max 10 m så kan hängrännan luta mot ett håll. Är takbredden större än 10 m behövs ett dubbelfall där fallet börjar mitt på takfotsbrädan.

Steg 4

Mät 10 cm in på takfotsbrädan för den första kroken. Montera kroken som sitter högst och den som sitter lägst i fallet och spänn ett snöre mellan. Räkna totala bredden på taket och multiplicera med fallet. Om taket är till exempel är 8 m och du har valt ett fall på 3 mm per meter så blir det 8 x 3 = 24 mm mellan den högsta och lägsta kroken. Montera de övriga krokarna med hjälp av snöret för att få ett jämnt fall hela vägen. Krokarna ska sitta med ett mellanrum på c/c 600 mm. Den översta kroken ska placeras 25 mm under färdig takbeklädnad för att skyddas mot snö och is som kanar ner.

Steg 5

Kontrollera så att ingen krok hamnar vid en eventuell skarv mellan två hängrännor. Hängrännans rundade framkant ska efter montering vara 5-6 mm lägre än bakkanten, för att hindra att vatten rinner mot fasaden vid stopp. Om du använder krokar som ska bockas måste du ta ut fallet på kroken innan bockning. Rita en baslinje och räkna ut fallet som markeras över baslinjen. Numrera varje krok och skruva fast i takläkt eller takets råspont. Använd rännkroksskruv 4,8 x 25 mm.

Steg 6

Lägg i hängrännan med den rundade kanten utåt och markera ut var stupröret ska ansluta. Normalt placeras stupröret en bit in från husets hörn.

Steg 7

Ta ner rännan och såga två snedställda snitt med en bågfil så att öppningen blir ca 10 cm. Vik ned kanterna med en tång för att förbättra avrinningen. Gör inte öppningen för liten så att det riskerar att bli stopp av löv och barr.

Steg 8

Montera omvikningskupan över uttaget genom att stoppa in ena sidan under den rundade kanten och sen vika låstungorna över rännans bakkant.

Steg 9

Montera gaveln på rännan och täta med en sträng byggsilikon. Tryck in gaveln i den rundade delen på rännan och snurra den sen ner på plats i rännan. Se till att den sitter på plats ordentligt. Vik bort den överflödiga plåten på rännans bakkant. Torka bort överflödigt silikon.

Steg 10

Montera hängrännan. Ta fram den uppmätta bredden på takfoten och kapa till hängrännan med en bågfil så att den är fyra cm kortare, 2 cm på varje sida. Montera den andra gaveln på rännan. Sätt upp rännorna i krokarna och skarva rännorna med en rännskarv som du krokar i rännans bakkant och spänner på plats i framkant.

Steg 11

Montering av stuprören och anslutning mot hängrännorna. Sätt en 70° rörvinkel på plats mot hängrännan och omvikningskupan. Måtta med en måttstock var röret hamnar på knutbrädan, markera och gå ned ytterligare 150 mm för att där montera första rörsvepet.

Steg 12

Justera fötterna på rörsvepet så att det sitter minst 40 mm från väggen. Sen ska du placera rörsvepen med max 2 meters avstånd. Använd en skruv med dimension 4,8 x 40 mm.

Steg 13

Ta reda på var stupröret ska avslutas vid marken eller om det ska anslutas mot ett rör i marken som är kopplat till dagvattensystemet. Mät från översta markeringen på knutbrädan och ner för att få fram stuprörets totala längd. Stuprören skarvas genom att du trär i det ena i det andra med en falsad del. Sätt en 70° rörvinkel överst på stupröret och fixera det tillfälligt i rörsvepet.

Steg 14

Mät sedan avståndet mellan rörvinklarna och lägg till 120 mm för att få fram längden på skarvbiten mellan stuprör och hängränna. Kapa ett stuprör och behåll den falsade delen på den sida som ska in i rörvinkeln på stupröret.

Steg 15

Sätt fast stupröret och anslut mot hängrännan med rörvinklar och den tillkapade skarvbiten. Stuprörets längsgående skarv ska vara vänd utåt, på så sätt kommer eventuella läckor i framtiden ej att läcka mot fasaden. Sätt fast rörsvepens kilar för att klämma fast stupröret i rörsvepen. Använd en klubba av trä eller gummi.

Steg 16. Del 2 - Montera hängränna

Montera en utkastarböj om vattnet ska släppas ut på marken. Ska vattnet däremot ledas in i ett dagvattensystem så monterar du ett påskjutsrör på stupröret och en lövsil i röret som kommer upp från marken. Lövsilar finns i två varianter och en självrensande är oftast att föredra.

Steg 17

Samtliga rörvinklar och skarvbitar kan du popnita eller skruva ihop med självborrande skruv för en stadigare konstruktion.

KIKA IN GRUPPEN HEMMAFIXARE PÅ FACEBOOK

Här delar vi våra gör det själv-projekt, hjälper varandra om vi fastnar i bygget och tipsar varandra
om smarta hacks. Alla är välkomna, oavsett om du är nybörjare, proffs eller bara drömmer om att någon gång fixa hemma.


Frågor och svar

Här kan du få svar på dina frågor. Ställ en fråga direkt till oss eller bläddra dig fram till ditt svar.

Huvudfråga: Vattenavrinning