95x95 Impregnerad Stolpe Grön

NTR/A
Artikelnummer: 08795095
Vikt: 7.22
Om vårt virke
Byggmax virke kommer i fallande längder mellan 2,7 m – 5,4 m med 30 cm intervaller.
Observera att det kan variera mellan våra butiker vilka längder som finns inne. Besök din Byggmax-butik för att se vilka längder som finns i lager.


Staketstolpar används till alla former av inhängnade.
Välj butik för att se lagertstatus
Skickas inom
2-10 vardagar
Från
49 45 kr /m
m
95x95 Impregnerad Stolpe Grön
Stolpen görs av NTR A-klassat virke och håller en hög kvalitet.

Genomtryckt virke

En stock består av en kärna, och runt den finns något som man kallar för splint. Kärnan är så hård att det inte går att trycka in impregneringsvätska där, med det gör ingenting för kärnan innehåller s.k. pinosylvinfenoler, som ger träet i kärnan har en naturlig impregnering (kärnvirke). Den omgärdande splinten är däremot rötbenägen, men köper man NTR-klassat virke kan man alltid vara säker på att splinten är genomtryckt och har ett fullgott rötskydd.

Giftigt

Även om impregnerat ibland kan vara fuktigt, så är alla metaller och kemikalier fixerade i träet innan de lämnar Tryckverket. Hudkontakt eller boskap som slickar på trävarorna förorsakar normalt inga problem.

Kontroll av träskyddsmedel

De instanser som löpande genomför kontroller på NTR-klassade anläggningar är: Nordiska Träskyddsrådet, NTR Godkänner med avseende på effektiviteten. Kemikalieinspektionen, KEMI Registrerar och godkänner med avseende på miljö i förhållande till effektiviteten Sveriges Provnings- och forskningsinstitut, SP Kontrollerar effektiviteten på impregnering och impregnerat trä.

FÖR VIRKE I KONTAKT MED MARK & VATTEN

Samt virke i konstruktioner ovan mark som kräver speciellt skydd.

Behandling

NTR A-klassat virke får innehålla Crom (Cr), men inte arsenik eller andra tungmetaller. Av miljöskäl har emellertid de flesta av BYGGmax leverantörer valt att inte använda Crom vid rötskyddsbehandlingsprocessen. Koppar används som huvudsakligt verksam beståndsdel i impregneringsvätskan.

Produktinformation finns vid varje försäljningsplats. Dessutom kan BYGGmax på uppmaning tillhandahålla produktdatablad.

Användningsområde för NTR A-klassat virke

Virket skall användas i kontakt med mark och/eller vatten där skydd mot röta och insekter erfordras. Virket kan användas i konstruktionsdelar som kräver ett långsiktigt skydd. Fast anbringade i varaktig kontakt med fuktig mark eller vatten.

Infästningar

Opartiska tester visar att de salter som finns i det tryckimpregnerade virket angriper den traditionella trallskruven betydligt kraftigare än vad som tidigare varit känt. Rostangreppet sker där skruvskallen möter skruvkroppen. Anledningen till att angreppet sker just där är att miljön med syre, salt, och fukt strålar samman vid denna punkt. Det finns risk för att vanlig trallskruv rostar sönder på mycket kort tid. Tryckimpregnerat trall skall fästas med rostfri skruv eller likvärdig infästning som klassats enligt korrosivitetsklass 4.

Garanti ger trygghet

När du väljer NTR-klassat virke har du alltid 20 års rötskyddsgaranti! Garantin är maximerad till 100.000 SEK för varje enskild kund och garantitillfälle och förutsätter att man behåller kvittot och garantisedeln. Garantin gäller för privat bruk i hela Sverige, och ger omleverans av angripet virke. Garantin omfattar träskyddsklasserna NTR A och NTR AB. NTR A = Virke för användning i mark och i kontakt med sötvatten. NTR AB = Virke för användning ovan mark.

Återvinning

Det är enligt lag förbjudet att som privatperson elda upp spillbitar och uttjänt tryck-impregnerat virke. Virket innehåller koppar och ska lämnas in till kommunens miljöstation. De bränner upp virket i förbränningsanläggningar, där man har möjlighet att återvinna kopparn ur askan.

Stolpe som har yttermått 95x95mm (4”x 4”) är hyvlad på alla fyra sidor och har mjuka ytterhörn.

Användningsområde

Den är framtagen att användas för lodräta konstruktionslösningar utomhus. Då 95x95 är NTR A – impregnerad kan den användas i byggnationer som medför att den har permanent kontakt med mark.

Plintbeslag

Anslutningsmåttet på plintbeslag är oftast 100 mm. Detta beror på att de är utformade att även passa ohyvlat virke. Övermåttet försvinner då man drar fast stolpen i plintjärnet.
Vid montering i prefabricerade plintar, (eller i plintbeslag) rekommenderar BYGGmax att man använder franska skruv, eftersom dessa drar in i träet på ett på ett föredömligt sätt. Längden på skruven bör anpassas så att den räcker in till stolpens centrum. När man placerar stolpen i plintbeslaget bör man sträva efter att ha en distans på minst en centimeter mellan stolpens underkant och beslaget. Med denna enkla åtgärd hindrar man stolpens ändträ från att stå och suga upp vatten som samlats vid regn.

Returer

Du får tyvärr inte byta eller lämna tillbaka virke. Som virke räknas också ex lister, furugolv och panel. Anledningen är att trä är ett levande material som är fuktkänsligt och kan bli förstört vid t.ex. öppnad förpackning eller felaktig förvaring.
Ladda ner mer information
Snabba fakta
Typ Stolpar
Kortlängd Nej
Rillad Nej
DIY Category Houses & Holiday houses
Product requires a certified installer Nej