ANLÄGGA OCH SÅ GRÄSMATTA

Vad vore väl en trädgård utan en gräsmatta som genom sin blotta existens skänker liv åt din tomt och inbjuder till trevlig samvaro. En gräsyta kan vara en plats för både trädgårdsfesten och kvarterets årliga kubbturnering, eller bara vara ett skönt ställe att lapa sol på. Tänk igenom hur du vill använda din gräsmatta innan du anlägger den, så kommer den att skänka dig mycket glädje.

Innan du börjar

Bästa tiden att så en gräsmatta är under tidig vår eller höst, när temperaturerna är lägre och vädret är fuktigare. Det är nämligen viktigt att den nysådda gräsmattan hålls fuktig hela tiden för att gräsfröerna ska ha så goda chanser som möjligt. Vattna därför lite men ofta från sådd till att de gröna grässtråna tittar upp. Då kan du i stället gå över till att vattna färre gånger men lite mer åt gången, ca 25 mm vatten i veckan är lagom för en gräsmatta.

Välj rätt sorts gräsfrö

Vilken sorts gräsfrö du ska ha beror dels på hur du tänker använda din gräsmatta, dels på vilka förutsättningar just din tomt har. Det finns sorter som lämpar sig bättre på fuktiga och skuggiga områden medan andra sorter bättre trivs på soligare platser där det även kan bli lite torrare. Många eftersträvar en tålig gräsmatta som håller för lek och väljer då en gräsfrömix som innehåller mycket rödsvingel, vilken tål tuffa lekar och slitage. En annan sort som är vanlig är engelskt rajgräs som etablerar sig fort och skapar bra förutsättningar för de andra sorterna att gro. Även ängsgröe är vanlig i många gräsfröblandningar och är en sort som bildar underjordiska utlöpare, vilket hjälper till att hålla ihop gräsmattan. Så nyckeln är att hitta en bra fröblandning av olika grässorter.

Förbered noga för ett bra resultat

Som med så mycket annat börjar jobbet med att anlägga din nya gräsmatta med förberedelserna, för att skapa så goda förutsättningar som möjligt och ge ett bättre resultat. Har du ytor som är vattensjuka bör du dränera dessa områden, vilket du kan läsa mer om i guiden för markanläggning. Har du en gammal gräsmatta du ska ersätta så bör du använda en jordfräs som du kör över hela ytan med minst två gånger i olika riktningar.

Använd harpad matjord

Underlaget till gräsmattan bör bestå av 20 – 30 cm harpad matjord, dvs. att alla stenar är bortsållade. Köper du ny jord så se till att den även är fri från invasiva arter såsom jättebjörnloka och parkslide, vilka kan vara nästan omöjliga att få bukt med. Du kan även med fördel blanda in sand i jorden för att skapa ännu bättre förutsättningar för gräsmattan, men undvik mullblandad sand som håller näringen sämre. Sist men inte minst är det en god idé att göra ett jordprov som visar på bl.a. pH-värdet i jorden och om du behöver tillsätta någon produkt för att skapa en god kemisk balans i jorden.

Packa och jämna av jorden

Jorden där du ska så din gräsmatta ska sedan packas och jämnas av så att du får den yta du vill ha. Detta får göras upprepade gånger eftersom jorden sjunker olika mycket. Packningen kan du antingen göra genom att gå med små steg över hela ytan eller med en vält. Se även till att få ett fall bort från hus och andra byggnader för att undvika fuktproblem. Med en justerad och välpackad yta ska du sedan luckra en till två centimeter med en kratta eller räfsa innan du sår. Gödning behövs inte direkt vid sådd då gräsfröna i sig själva har all näring de behöver för den första grodden. Däremot är det lämpligt att gödsla efter några veckor när gräset har kommit upp.

Stödså på kala fläckar

Gräs gror ibland lite ojämnt och kala fläckar kan visa sig, men då är det bara att stödså på dessa plaster och fortsätta hålla ytan fuktig. Har ytan sjunkit på något ställe trots att du var noga med förarbetet, så kan dessa ytor dressas och stödsås med mer gräsfrö.

Klipp när det är en tumme långt

Tumregeln för när du kan klippa gräset för första gången är att det ska vara en tumme långt, dvs. ca 7 cm. På så sätt vänjer du gräset vid att det inte ska vara längre och kommer då i stället att växa på bredden, vilket ger en tät gräsmatta. Klipper du ofta så blir gräsklippet inte så långt och kan med fördel ligga kvar i gräsmattan där det återför näringen.

Håll koll på ogräs

En tät och frodig gräsmatta är det bästa för att hindra att ogräs etablerar sig, men om olyckan ändå skulle vara framme är det viktigt att ta bort de ovälkomna gästerna direkt. På så sätt hinner de inte sprida sig, vilket innebär ännu mera jobb att ta bort.

Underhåll

Vattna vid solnedgång för att vattnet inte ska dunsta utan komma till nytta för gräset, ge akt med bevattningsförbud.

Klipp gräset ofta så blir gräsmattan tätare och du slipper ta hand om gräsklippet, som i stället kan ligga kvar och återföra sin näring.

Tänk hållbart

Fundera lite gällande utformningen av din nya gräsyta och överväg att planera för en robotklippare. Förutom att du slipper klippa gräset har det visat sig att den även håller ogräs borta genom att ge gräset bästa förutsättningar och dessutom håller glupska sniglar på avstånd. Då slipper du både en massa manuellt arbete och kan undvika en hel del bekämpningsmedel.

Odla och så | ByggmaxOdla och så | Byggmax

TIPS

Skaffa en spridarvagn som underlättar att sprida gräsfröerna jämnt och kan sedan även användas vid gödsling av gräsmattan. På vintern kan du i stället ha den att salta uppfarten med.

Installera en robotklippare så slipper du tänka på att själv behöva klippa gräset. Denna klipper dessutom ofta, vilket gräsmattan mår bra av. Många vittnar även om att mördarsniglarna inte trivs i trädgårdar med robotklippare.

KOM IHÅG

Var noga med att matjorden har god kvalitet, inte har stenar och är välpackat samt jämn. Då har du en god grund för en fin gräsmatta.

Välj en bra gräsklippare du trivs med, gärna eldriven så att du inte stör sommarens lugna kvällar.

Material

Din inköpslista för att göra projektet
SPADE SPETS PRIMA Fiskars
SPADE SPETS PRIMA Fiskars
Längd 1040mm, bredd 195mm
Ej i lager
399   kr /st
Kratta, Böjda Pinnar
Ej i lager
129   kr /st
Blad till anläggningsraka
Ej i lager
159   kr /st
Anläggningsraka
Anläggningsraka
Stålskaft, gummihandtag, utan blad
Ej i lager
449   kr /st
Gräsklippare Black & Decker CLM3820L1-QW
Gräsklippare Black & Decker CLM3820L1-QW
Batteridriven, 36V, klipphöjd 3-8 cm, klippbredd 38 cm, 35 liters uppsamlare
Ej i lager
3339   kr /st
Lövräfsa
Lövräfsa
22 flata pinnar, 44,5 cm bred. Skaft i lackad asp Ø 24mm 150 cm
Ej i lager
150   kr /st
Vält till traktor 92 cm MTD
Ej i lager
4495   kr /st
Dräneringsrör på rulle
Ej i lager
499   kr /st
Dagvattenbrunn, utlopp, sandfång
Dagvattenbrunn, utlopp, sandfång
Dränering, Ø400 mm, 2m
Ej i lager
1959   kr /st
Summa Inkl. moms
Från kr

Steg för steg

Följ vår steg-för-steg-guide som hjälper dig med projektet anlägga och så gräsmatta.

Steg 1

Börja med att planera ytan där du tänker dig din nya gräsmatta och ta reda på om du behöver dränera något område, vilket du i så fall gör först.

Steg 2

Kontrollera matjordens tjocklek och kvalitet, så att du har ett lager av 20 – 30 cm fin matjord utan sten och att pH-värdet varken är för högt eller lågt, runt pH 6 – 7 är bra.

Steg 3

Jämna sedan av ytan grovt med en anläggningsraka eller kratta och plocka löpande bort alla stenar.

Steg 4

Med en hyfsat jämn yta så börjar du att packa jorden med en trädgårdsvält eller kallar in hela grannskapet och går över ytan med små steg i flera omgångar.

Steg 5

När ytan är packad en första gång är det dags att jämna av den helt och se till så att det inte finns några sänkor. En bra metod är att använda en stege som du drar efter dig i rep medan du går över ytan i flera olika riktningar. Se till att du får ett fall bort från hus och byggnader.

Steg 6

Fyll sedan i svackorna med mer jord, packa igen och jämna av. Detta kan du behöva upprepa ett flertal gånger innan du är helt nöjd med resultatet.

Steg 7

Innan det är dags att sprida ut gräsfröerna ska ytan kultiveras, vilket innebär att den ska luckras upp en till två centimeter djupt. Använd en kratta du drar lätt över ytan och skapar på så sätt en bra grogrund för gräsfröerna.

Steg 8

Blanda runt gräsfröblandningen ordentligt och sprid sedan ut gräsfrö över hela ytan, antingen förhand eller ännu hellre med hjälp av en spridare. Spridaren gör det lättare att sprida ut gräsfröerna jämnt över ytan och kan sedan även användas vid gödsling.

Steg 9

Rör runt i jorden med en kratta eller räfsa så att alla gräsfrö garanterat har god kontakt med jorden.

Steg 10

Avsluta sådden med att rulla över ytan med trädgårdsvälten igen några gånger för att trycka till jorden och skapa ännu bättre kontakt med jorden för gräsfröerna.

Steg 11

Nu återstår bara att vattna lätt så att hela ytan hålls fuktig, vilket du får göra ofta så att din nysådda gräsmatta inte torkar ut.

Steg 12

När gräset har börjat gro och dess gröna blad tittar upp kan du vattna med större mängd och behöver heller inte vattna lika ofta. En gräsmatta behöver ungefär 25 mm vatten i veckan, vilket är lätt att hålla koll på med ett mätglas.

Steg 13

När hela ytan börjar bli grön kan du med fördel börja att gödsla lite försiktigt i samband med vattning.

Steg 14

Första klippningen kan göras när gräset har blivit ca 7 cm långt, dvs. tumregeln är en tumme.

Steg 15

Har du fortfarande sänkor eller kalare fläckar kan du dressa och stödså. Glöm inte att hålla dessa områden fuktiga hela tiden när gräset gror.

Steg 16

Klipp sedan gräsmattan ofta, så slipper du samla upp gräsklippet som i stället kan återföra sin näring till jorden direkt. Dessutom växer då gräsmattan mer på bredden och gör att du får en tätare gräsmatta med mindre risk för ogräs.

KIKA IN GRUPPEN HEMMAFIXARE PÅ FACEBOOK

Här delar vi våra gör det själv-projekt, hjälper varandra om vi fastnar i bygget och tipsar varandra
om smarta hacks. Alla är välkomna, oavsett om du är nybörjare, proffs eller bara drömmer om att någon gång fixa hemma.


Frågor och svar

Här kan du få svar på dina frågor. Ställ en fråga direkt till oss eller bläddra dig fram till ditt svar.

Huvudfråga: Anlägga och så gräsmatta