Trägrund Vit Cuprinol

ART.NR: 196835
Cuprinol Trägrund är en lösningsmedelsburen alkydgrundfärg för nytt, vakumimpregnerat eller tidigare målat trä.
Läs mer
st
stock
Saldo i butik Välj butik
Välj butik för att se lagerstatus
delivery-truck
Köp online
Ange postnummer för leverans och lagerinformation.
close
Sök efter postnummer

Trägrund Vit Cuprinol

Cuprinol Trägrund är en lösningsmedelsburen alkydgrundfärg för nytt, vakumimpregnerat eller tidigare målat trä. Cuprinol Trägrund har god inträngning och vidhäftning till nytt och tidigare målat trä.

•Förhindrar fuktupptagningen i träet.
•Täckning: 6-10 m2.
•Övermålningsbar: 24 timmar.
•Strykningar: 1.

Hälsa o Miljö

Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna färg från verktyget innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter målning. Flytande färgrester och tvättvätska får ej hällas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation.

Se mer detaljerad informatin kring produten på tillhörande säkerts- och produktdatablad.
Läs mer
Märkning
GHS02
Brandfarlig
GHS09
Miljöfarlig
Faroangivelser
H226
Brandfarlig vätska och ånga.
H412
Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelser
P101
Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102
Förvaras oåtkomligt för barn.
P210
Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. – Rökning förbjuden.
P233
Behållaren ska vara väl tillsluten.
P235
Förvaras svalt.
P262
Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna.
P312
Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
P501
Innehållet/behållaren lämnas till din lokala återvinningscentral.
Varumärke Cuprinol
Leverantörens artikelnummer 5067186

Inspireras av våra gör-det-själv guider

  • Att måla sin fasad av nyuppsatt panel är ett jobb som snabbt ger ett tydligt resultat och dessutom skapar ett gott skydd för lång tid framöver. Se till att planera jobbet väl och ha rätt utrustning till hands så kommer du snart att kunna få njuta av ett vackert och hållbart resultat. Bjud gärna in lite vänner att hjälpas åt och måla så blir arbetet både roligare och går fortare.
  • Innan du kan börja med själva målningen måste du också veta med vilka verktyg du ska applicera färgen med. Valet av pensel, tillsammans med förarbetet har en stor betydelse på resultatet då penslar av olika kvalitet sprider ut färgen och fördelar den olika bra. En bra pensel är en god investering för att få ett bra resultat och kan användas till andra måleriprojekt om du tvättar den noga. Både storleken och formen på penseln ska anpassas till det som ska målas. Välj till exempel en rund pensel för svåråtkomliga ytor och en flatare pensel till större släta ytor. Leta efter penslar av natur- eller blandborst och kombinera detta med en lackroller för att kunna täcka stora ytor.
  • När du målar puts eller betong får du ett bra skydd mot yttre förhållanden. Du får det också riktigt snyggt omkring och det är ju härligt. Som med all målning är förarbetet viktigt och att du använder rätt produkter. Här visar vi vad du ska tänka på innan du sätter i gång, hur du ska reparera, tvätta, prima och slutligen måla ytan.