Fasadlasyr Super 261 Svart

Cuprinol
Artikelnummer: 190201
Vikt: 1.21
Vattenburen lasyr för lasering av nytt och tidigare laserat trä. Ger en smutsavvisande och självrengörande yta.
Välj butik för att se lagertstatus
Skickas inom
2-10 vardagar
Hämta i butik
Från
199   kr /st
st
Fasadlasyr Super 261 Svart
Cuprinol Fasadlasyr Super är en självrengörande vattenburen lasyr för behandling av trä utomhus som är utsatta för hårda väderpåfrestningar. .

Fördelar

Självrengörande
Extra skydd mot smuts och beläggningar
Skyddar mot sprickbildning och fuktupptagning
Lång hållbarhet i kulör och glans
Snygg finish

Specifikationer

Täckning: ≈ 8-10 m²/L
Torktid: 2 timmar
Övermålningsbar: 6 timmar
Strykningar: 2
Märkning
GHS09
Miljöfarlig
Faroangivelser
H412
Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelser
P101
Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102
Förvaras oåtkomligt för barn.
P501
Innehållet/behållaren lämnas till din lokala återvinningscentral.
Snabba fakta
Varumärke Cuprinol