FISCHER ANKARMASSA VS 300 T

Infästning i alla stenmaterial
ART.NR: 18160
Universell ankarmassa för infästning i sprucken och icke-sprucken betong samt murverk.
Läs mer
st
stock
Saldo i butik Välj butik
Välj butik för att se lagerstatus
delivery-truck
Köp online
Ange postnummer för leverans och lagerinformation.
close
Sök efter postnummer

FISCHER ANKARMASSA VS 300 T

Fischer FIS V är en universell allroundmassa för de högsta kraven. Den styrenfria vinylester-hybridankarmassan har många användningsområden och är ETA-godkänd för infästning i såväl sprucken och icke-sprucken betong som i murverk. I alla fall bör ankarmassan användas tillsammans med de godkända systemkomponenterna för armeringsanslutningar, fischer skalmursankare VBS 8, fischer fasadrenoveringssystem FWS II och självstående installationssystem TherMax. Varianten FIS VS LOW SPEED möjliggör en längre bearbetningstid vid högre bearbetningstemperatur eller ett större borrhålsdjup.

Specifikationer

- Ankarmassan FIS V har ett antal typgodkännanden till exempel för sprucken och icke-sprucken betong, murverk och armeringsanslutningar.
- FIS VS LOW SPEED har en längre bearbetningstid som förebygger för tidig härdning av ankarmassan vid högre temperaturer. Den passar perfekt för stora borrhålsdjup.
- Det breda sortimentet av tillbehör är perfekt skräddarsydd till injektionsankarfamiljen FIS V, ökar den höga flexibiliteten av systemet och möjliggör därmed många användningsområden.

Användningsområden

 • Stålbyggkonstruktioner
 • Byggnadskonstruktioner i trä
 • Räcken
 • Fasader
 • Trappor
 • Stålkonsoler
 • Maskiner
 • Master
 • Markiser
 • Förtak
 • Portar
 • Konsoler
 • Rörledningar
 • Galler
 • Satellitantenner

Byggmaterial

Godkänd för förankringar i:
 • Betong C20/25 till C50/60, sprucken och icke sprucken betong
 • Hålblock i lättbetong
 • Lättbetongblock
 • Håltegel
 • Kalksand-hålsten
 • Kalksand-helsten
 • Lättbetong
 • Massiv tegel
Godkänd för:
 • Armeringsanlutningar
 • Skalmursförankring VBS 8
 • Fasadrenoveringssystem FWS II
 • Självstående installation TherMax

Tillåtelse

 • ETA-02/0024, ETAG 001-5
 • ETA-10/0383
 • DoP 0188
 • DoP 0189
 • DoP No. 0007
 • DoP No. 0026
 • DoP No. 0072
 • DoP No. 0094
 • DoP No. 0126
 • ESR-2786
 • 21843_3dekurz
Läs mer
Märkning
GHS07
Skadlig
GHS05
Frätande
Faroangivelser
H315
Irriterar huden.
H317
Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H318
Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelser
P101
Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102
Förvaras oåtkomligt för barn.
P280
Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P305
VID KONTAKT MED ÖGONEN:
P310
Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
P338
Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P351
Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.
Leverantörens artikelnummer 93226