VI HAR FIXARFREDAG HELA VECKAN

Byggmax har redan så låga priser. Därför behöver vi ingen Black Friday. I stället vill vi inspirera dig att laga något som är trasigt eller behöver en uppfräschning. Spana in våra fixartips till ditt hem som gör att dina saker håller längre.

Vi tycker att det ska vara enkelt och billigt att göra hållbara val. Med låga priser varje dag blir det lättare för dig att reparera och ta hand om sakerna du redan har.

Vad fixar du på fixarfredag? Dela ditt projekt i sociala medier och tagga inlägget med #fixarfredag.

Ett bygge ska inte bara hålla, det ska vara hållbart också

Täta fönster och dörrar

Otäta dörrar och fönster är den vanligaste källan till värmeläckage och drag. Kontrollera gummilisterna så att de är fräscha och tätar, annars är det dags att byta ut mot nya. Glöm inte att se över fogningar av plåtblecken så att de ser bra ut och hindrar att fukt tar sig in bakom fasaden.

Kontrollera takpannor och genomföringar

Takpannor har till uppgift att skydda undertaket från nederbörd och skadade takpannor bör bytas omedelbart. Se även till att taket är fritt från mossa och annan påväxt och kontrollera så att takplåtar är fräscha och att alla fogar är täta, annars behöver dessa åtgärdas. Framförallt runt genomföringar är det större risk för mindre läckor. Rensa bort övergivna fågelbon, som effektivt kan hindra vattenavrinningen, och förhindra att nya byggs. Bättre då att ni snickrar lite fågelholkar, då kommer de små liven att tacka er med färre mygg nästa sommar.

Rensa hängrännor och se över vindskivor

Hängrännorna behöver rensas med jämna mellanrum för att fungera väl och hantera kraftiga höstskurar. Häll lite vatten för att se så det rinner ner ordentligt i stuprören och att rännorna inte läcker. Montera gärna självrensande lövsilar nertill där stuprören ansluter till dagvattenrören, så förhindras stopp längre ned i systemet. Kolla även över skicket på vindskivorna och vattplåtarna så att dessa fortfarande är fräscha och hindrar att vatten kan ta sig in under takpannorna.

Inspektera vinden

De flesta skador du kan hitta på en vind beror på fukt, där vatten antingen läcker in ovanifrån eller att fuktig luft kondenserar. Läckage brukar vara rätt lätt att se, men är du osäker kan du använda en fuktkvotsmätare. Hittar du en läcka bör den åtgärdas omedelbart för att inte riskera följdskador. Eventuell mögelpåväxt från kondens kan du upptäcka tidigt genom att lysa med en ficklampa parallellt med taket och titta i släpljuset. Kontrollera även eventuella ventiler till vinden och att insektsnäten är hela.

Kontrollera ventilationen

När hösten kommer så stänger vi in oss och då är det extra viktigt att husets ventilation fungerar bra. Kontrollera alla friskluftsventiler och rengör kanalerna samt eventuella filter. På samma sätt bör du kontrollera kanalerna för frånluften och se till att dessa är rena samt att spjäll och fläktar fungerar som de ska. Ren och frisk luft är bra både för dig och ditt hus.