FLYTSPACKEL UNIVERSAL BOSTIK

Fiberförstärkt, 8-50mm, 25 kg
ART.NR: 01212
För tjocka skikt.
Läs mer
st
Saldo i butik Välj butik
Välj butik för att se lagerstatus
Köp online
Ange postnummer för leverans och lagerinformation.
Sök efter postnummer

FLYTSPACKEL UNIVERSAL BOSTIK

För tjocka skikt.

Användningsområde

Inomhus för värmegolv.

Underlag

Betong, gips, klinker, trä, spånskiva, lättbetong etc*.

Teknisk data

Skikttjocklek: 8-50 mm
Användningstid: 25 minuter
Beläggningsbar: 3-4 dygn/50 mm **
Tryckhållfasthet: C 30
Läs mer
Märkning
GHS07
Skadlig
GHS05
Frätande
Faroangivelser
H315
Irriterar huden.
H318
Orsakar allvarliga ögonskador.
H335
Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Varumärke Bostik