REPARATIONSMASSA BOSTIK

ART.NR: 01306
Extra flexibel och mångsidig lättfiller-, cementbaserad fästmassa och lagningsmassa
Läs mer
st
Saldo i butik Välj butik
Välj butik för att se lagerstatus
Köp online
Ange postnummer för leverans och lagerinformation.
Sök efter postnummer

REPARATIONSMASSA BOSTIK

Beskrivning av produkt

Extra flexibel, lättfiller-, cementbaserad fästmassa och lagningsmassa.

Användningsområde

Lagningsmassa för skador på puts, betong, sten, trä etc. inom och utomhus. Det går att spika och skruva i lagningen. Godkänd som våtrumsspackel vid sättning av kakel och klinker. OBS Vid tapetsering och målning på Rep & Fix bör först en test göras. Det finns risk för alkaliutfällning i samband med färg och tapet. Fästmassa för kakel och klinker. Limning av golvgips på golvspånskiva vid förstyvning av träbjälklag Vid annan användning kontakta Bostik AB.

Arbetsbeskrivning

Underlag Underlaget ska vara fritt från damm, smuts, olja, fett, vax etc. Svaga ytskikt avlägsnas mekaniskt. Ej sugande underlag behöver inte primas. Sugande ytor inomhus primas med 1 del Primer 6000 blandat med 3 delar vatten innan spackling/lagning. Sugande underlag utomhus slammas innan spackling/lagning.

Blanda en slamma med 1 del pulver och 5 delar vatten. Pensla på slamman, spackla när slamman fortfarande är fuktig. Blandning 1 kg pulver blandas med 0,4-0,45 liter vatten alternativet, 1 del vatten till 3-3,3 delar pulver. Rör om grundligt tills massan är klumpfri helst med en maskinvisp. Låt massan stå ett par minuter innan arbetet påbörjas. Använd rent och kallt vatten. Massans temperatur bör ligga mellan +10 till +20oC Lagning och spackling Massan påföres underlaget med stålspackel/bredspackel. Ytan kan slipas när massan har härdat.

Montering av keramik

Stryk ut fästmassan med den släta sidan av fixkammen, fördela massan med den tandade sidan av fixkammen. Dra på massan för 5-15 minuters plattsättning. Tryck dit plattan med en lätt vridning.

Limning av golvgips

Stryk ut fästmassan på golvspånskivan med den tandade sidan av fixkammen. Montera golvgipsskivan och tryck fast den ordentligt. Vid behov kan skivan fixeras med skruv, dessa tas bort när fästmassan härdat. OBS! Vid solbestrålning, hög temperatur, stark ventilation, tunna spackellager eller andra faktorer som kan påskynda torkningen, ska ytan skyddas mot för snabb torkning. Blandad massa bör användas inom ca 1 timme.

Miljö & hälsa

Produkten innehåller cement och är irriterande. För ytterligare information, se säkerhetsdatablad.

Teknisk data

Skikttjocklek: 1-30 mm
Torktid: 2-24 timmar
Fogbar efter: 12 timmar
Läs mer
Märkning
GHS07
Skadlig
GHS05
Frätande
Faroangivelser
H315
Irriterar huden.
H335
Kan orsaka irritation i luftvägarna.
H318
Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelser
P102
Förvaras oåtkomligt för barn.
P261
Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
P280
Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P284
Använd andningsskydd.
Varumärke Bostik

Inspireras av våra gör-det-själv guider

  • Dags att göra innerväggarna redo för renovering. Tänk på att innan målarfärgen eller tapeterna kommer på plats är det bra att göra en ordentlig spackling av väggarna. Vi guidar dig till det perfekta spacklingsresultatet med vår detaljerade instruktionsfilm om spacklingens ädla konst. Greppa spackelspaden och låt oss börja spackla innerväggarna! - Lycka till!
  • Att måla panelen på sitt hus är ett jobb som snabbt ger ett tydligt resultat och dessutom skapar ett gott skydd för lång tid framöver. Se till att planera jobbet väl och ha rätt utrustning till hands så kommer du snart att kunna få njuta av ett vackert och hållbart resultat under lång tid. Bjud gärna in lite vänner så att ni kan hjälpas åt, det blir roligare så!
  • Att måla väggarna inomhus är ett enkelt sätt att förnya ett rum med enkla medel. Därför är det kanske inte så konstigt att det är ett av de vanligaste projekten för hemmafixaren. Som vanligt gäller det att vara noga med förarbetet och att ha rätt grejer till hands, då går jobbet som en dans. Allt du behöver för att lyckas med målningen hittar du på Byggmax såklart.
  • Flytspackling är ofta ett mycket bra alternativ för att skapa jämna och släta underlag inför efterföljande ytmaterial. Det är även en bra metod för att skapa fall mot en eller flera golvbrunnar i ett våtrum. Om du till exempel ska lägga klinkers, kan du behöva öka stabiliteten – det kan du göra genom att förstärka flytspackel med armering.
  • Att måla sin fasad av nyuppsatt panel är ett jobb som snabbt ger ett tydligt resultat och dessutom skapar ett gott skydd för lång tid framöver. Se till att planera jobbet väl och ha rätt utrustning till hands så kommer du snart att kunna få njuta av ett vackert och hållbart resultat. Bjud gärna in lite vänner att hjälpas åt och måla så blir arbetet både roligare och går fortare.
  • När du ska förstärka skarvar har du två val och kan antingen fästa självhäftande glasfiberremsa eller så gör du som proffsen och använder en pappremsa. Glasfiberremsan är lite lättare att hantera då den bara är att tejpa upp innan du börjar spackla. Å andra sidan anses pappremsan vara bättre på att motverka sprickbildning. Pappremsan kan tyckas vara lite krångligare att använda, men redan efter första skarven kommer du ha koll på hur det fungerar.
  • Det finns i huvudsak två olika metoder när det kommer till att bredspackla väggar. Antingen använder du vanligt handspackel som läggs på med en bredspackel och sedan jämnas till, eller så använder du rullspackel. Detta appliceras på väggen med hjälp av en roller och sedan jämnar du till med en bredspackel. Båda metoderna är enkla att utföra efter en stunds övande men rullspackel går mycket fortare.
  • Det är rekommenderat att måla taket i samband med att väggarna målas om. På så vis fräschar du upp hela rummet och spar även tid genom att samla allt arbete till ett och samma tillfälle. Då börjar du helt enkelt med att måla taket först och behöver inte heller vara lika noga när du målar vägg- och takvinkeln eftersom väggen ändå ska målas efteråt. Här tjänar du även mycket tid på att måla om flera rum i taget när grejerna ändå är framme och du är igång.