Furugolv 25x165

Natur Ekonomiklass, 6,37m/m2
ART.NR: 08925165
OBS! Furugolv i liknande dimensioner finns i andra butiker som art nr 08925158 eller 08925160.
Byggmax furugolv är nedtorkad till en fuktkvot på 8-10% så att du kan använda det inomhus. Sorteringen är en rustik, lite enklare kvalitet som passar bra till gillestugan, barnrummet eller friggeboden, men även till finrummet med lite fix och trix.
Läs mer
m
Saldo i butik Välj butik
Välj butik för att se lagerstatus
Köp online
Ange postnummer för leverans och lagerinformation.
Sök efter postnummer

Furugolv 25x165

Byggmax furugolv är nedtorkad till en fuktkvot på 8-10% så att du kan använda det inomhus. Sorteringen är en rustik, lite enklare kvalitet som passar bra till gillestugan, barnrummet eller friggeboden, men även till finrummet med lite fix och trix. Man kan även använda golvet som en rustik takpanel. Byggmax furugolv är golvet för dig som tycker om att fixa och trixa. Vissa tiljor kommer du att behöva kapa och du kommer därmed inte alltid att kunna utnyttja ändsponten. På ett självbärande golv innebär det här lite mer spill då du behöver anpassa längden till regelavståndet.

Observera att golven endast säljs i hela paket. Antalet kvadratmeter per paket varierar.

Att tänka på

I golvet kan det förekomma en del kvisturslag, ändsprickor och kvistar. Bitarna är dock aldrig helt genomspruckna eller har några kvisthål. Räkna dock med att spillet kan bli ca 10-15%. Hur mycket beror förstås på hur höga krav som ställs på golvet. I enklare sammanhang, t.ex. en friggebod, kan golvet självklart användas utan kapning.

Läs alltid lägganvisning innan inläggning. Eventuella fel ska alltid reklameras före montering.

Detta bör du känna till innan du lägger ett Massivt furugolv

Byggmax massiva trägolv är producerat av noga utvald råvara som är specialtorkad för sitt ändamål, och förpackad i plastfolie. Trä är ett levande material som anpassar sig till omgivningen. Trots emballering, måste golvet hanteras varsamt vid transport och lagring och får inte utsättas för fukt eller väta.

Lagring och acklimatisering

Innan golvbrädorna läggs bör de lagras. Detta sker i de folierade buntarna i ett torrt och väl tempererat utrymme under minst 7 dygn.

Relativ fuktighet varierar med årstiderna och har tillsammans med rumstemperatur en avgörande betydelse för golvets stabilitet. En relativ fuktighet på 40-60% och en innetemperatur på ca 20°C, ger ett stabilt golv. Vid läggning av golv i samband med nybyggnation bör golvbrädorna lagras i sin plast till dess att miljön är torr och varm. Ett nybyggt hus har ofta trä och betong som inte är helt uttorkad. Byggfukt kan också uppstå på grund av målning och tapetsering.

Underlag

Ett 25mm furugolv från Byggmax är avsett att monteras direkt på reglar. Centrum-måttet på reglarna skall vara max 6o cm. 14mm golv monteras på fast underlag, Läggning ”flytande” (med lim) bredare än 3m bör undvikas. Underlaget kan vara golvspånskiva, betongplatta eller ett undergolv av trä. Underlaget skall vara torrt, plant, fast och rent. Ångspärr skall alltid användas. För att förhindra klapperljud används underlagsfoam eller lumppapp för stegljudsdämpning. På betonggolv utan golvvärme kan man lägga plywood- eller golvspånskivor för att få ett skruvbart underlag. Alternativt limma mot underlaget med lim avsett för ändamålet.

Golvvärme

Golvvärme i kombination med trägolv och ”flytande” läggning innebär avråds. I övrigt fungerar massiva trägolv och golvvärme utmärkt tillsammans.

Att tänka på vid installation av trägolv på golvvärme
- Se till att inte installera högre effekt per kvadratmeter än vad som är nödvändigt. Är effekten för hög blir temperatursvängningarna större med ökad risk för övertemperatur.
- En yttemperatur på 27 grader bör ej överstigas. Tänk på att olika sorts golv kan upplevas som olika varma eller kalla vid samma temperatur.
- Golvvärme innebär ökad värme vilket gör att träet krymper lite extra.
- Både trägolv och människor mår bäst av en relativ luftfuktighet mellan 30 och 60%. Inom denna intervall är inomhusluften som bäst.
- Massiva trägolv har större tendens att röra på sig än lamellparkettgolv.
- Se till att golvvärmesystemet är utformat så att det ger en jämn temperatur över hela golvytan.
- Golvvärme kan uppnås på två sätt, genom vattenburna eller elburna system.
- Trägolvet ska vara skyddat från den fukt som finns i underlaget.
- Starta golvvärmesystemet enligt anvisningar från tillverkaren.

Läggningsresultat

För att få bästa möjliga läggningsresultat kan du påverka detta själv genom att göra en egen sortering. Lägg de i ditt eget tycke bästa brädorna där de är mest synliga, och de sämre där de syns minst. Golvet bör i normalfallet läggas så att ljusinsläpp från fönster kommer längs med golv-brädorna. Därmed undviks oönskade skuggeffekter. För att få ett slätt och vackert golv rekommenderar Byggmax en slipning eller lättare putsning. Många tycker att detta moment är onödigt, men det slutliga resultatet blir bättre. Vänta med slipningen tills golvet är ordentligt acklimatiserat och eventuella kapningar har rättat till sig.

Efterbehandling

Golvet kan användas som ett gammaldags obehandlat skurgolv, men någon form av ytbehandling är att föredra. Du kan välja mellan att lacka, lutbehandla, såpbehandla, eller olja golvet. Då man använder sig av metoder som innebär att golvet utsätts för fukt skall man ta i beaktning att trä är ett levande material och att uppfuktning medför risk för svällning/ krympning. Behandlingen bör därför vara så skonsam som möjligt. Vid lackning är det viktigt att tänka på att alltid använda lösningsmedelslöslig lack som INTE är limmande. (exempelvis klarlack glans 30, eller klarlack glans 90). Att använda en vattenlöslig parkettlack på ditt massiva furugolv medför risk för stora skador på golvbrädorna.
Läs mer