Fyllspackel 1L

1L, ultralätt
Artikelnummer: 18236
Vikt: 0.5
Snabbtorkande ultralätt fyllspackel utan insjunkning. Lämplig för reparation av sprickor skruvhål och likannde på vägg och tak.
Välj butik för att se lagertstatus
Skickas inom
1-3 vardagar
Hämta i butik
Från
83 95 kr /st
st
Fyllspackel 1L
Midun ultralätt fyllspackel är ett vattenbaserat fyllspackel för snabb lagning av lokala skador och ojämnheter.

Användningsområden

Lämpligt för reparationer av relativt djupa revor, sprickor, skruvhål med mera på alla vanligt förekommande vägg- och takytor. En enda applicering är i regel tillräcklig eftersom Byggmax Maxifyll torkar utan insjunkning.

Bruksanvisning

Ytorna skall vara rena, torra och väl bundna. Torra och absorberande ytor kan fuktas före applicering. Använd en smal stålspackel eller japanspackel. Om spacklet är för torrt kan några droppar vatten tillsättas och massan arbetas smidig före applicering. Torkar snabbt på ytan och kan i regel målas över efter ca: 0,5 till 2 timmar beroende på temperatur, luftfuktighet och skikttjocklek. Det kan ta betydligt längre tid innan spacklet är genomtorrt.

Arbetstemperatur: Min +10°C
Skikttjocklek: max 50 mm. Använd skyddsglasögon vid slipning.

Materialåtgång

Beroende på volymen av de hål och revor som skall fyllas i : 1 liter = 100 cm³.

Rengöring

Vatten innan spacklet torkat.

Lagring

1 år vid +10°C till +20°C i oöppnad förpackning.

OBS! Förvaras oåtkomligt för barn.
Faroangivelser
EUH208
Kan orsaka en allergisk reaktion.
Skyddsangivelser
P102
Förvaras oåtkomligt för barn.
P501
Innehållet/behållaren lämnas till din lokala återvinningscentral.
Snabba fakta
Leverantörens artikelnummer 18236