GJUTA STÖDMUR

Oavsett om du ska gjuta en stödmur, plint, trappa eller bänkskiva är betong ett utmärkt material för både inomhus- och utomhusbruk. En stödmur separerar två ytor och gör att du får ett snyggt och stabilt avslut vid exempelvis en uppfart eller en slänt. I den här guiden visar vi hur en du kan gjuta en stödmur, men mycket av informationen kan du även tillämpa till andra gjutningsprojekt.

Innan du börjar

Det är viktigt att använda rätt betongtyp för ändamålet när du ska gjuta. Det finns väldigt många olika sorter men den vanligaste betongen är grovbetong. Om gjutning sker i minusgrader kan du tillsätta frostskydd till betongen när den blandas. Läs alltid på förpackningen vad betongen är lämpad för och hur den ska blandas.

Du kan också välja att blanda betong från grunden med cement, sand och ballast (singel) och rent vatten. Det kan vara ett bra alternativ om du ska gjuta större mängder då det är något billigare per volymenhet. Om du ska gjuta större mängder är en tombola (betongblandare) bra att köpa eller hyra, oavsett om du använder betong eller cement. Om egen ballast används är det viktigt att den är ren för att förhindra att smuts och föroreningar blandas med betongen, då detta kan orsaka korrosion (rost) i armeringen.

Förstärk med armeringsjärn

När du ska gjuta stödmur själv är armering ett viktigt moment vid gjutning för att förhindra sprickbildning, ta upp laster och spänningar. Armeringsjärn kapas enkelt med en vinkelslip och ska alltid placeras i formen så att de helt gjuts in för att de inte ska rosta. När du gjuter en stödmur kommer en hel del armeringsjärn behöva bockas och då är en armeringsbockare ett ovärderligt verktyg.

Bygg en stabil gjutform av rätt material

Förberedelserna innan gjutning är minst lika viktiga som själva gjutningen, där ett bra förarbete kommer att avspegla sig i den färdiga konstruktionen. En gjutform byggs vanligtvis av formplywood eller virke av olika slag. Formplywooden kan användas för enklare gjutningar, medan virke lämpar sig bättre till krävande gjutningar. Om annat material än formplywood används är det viktigt att materialet behandlas med formolja eller rikligt med vatten för att formen lätt ska släppa efter gjutning. Beroende på vilket material som används till gjutformen kommer betongen få olika utseenden när formen avlägsnas.

Att bygga en stabil form är viktigt och ju högre formen är desto stabilare behöver den vara för att ta upp de ökade lasterna. När en stödmur återfylls från ena sidan bygger du den sidan av formen sist. Eftersom den byggs bakvänt försvåras arbetet och eventuella brister kommer då inte vara synliga.

Att tänka på vid gjutning mot mark

Alltid när betong gjuts mot mark är en väl packad makadambotten på cirka 10 cm viktigt för att motverka sättningar och tjälskjutning. Makadam hindrar vatten att komma i direkt kontakt med gjutningen och skapar därmed expanderingsutrymme för vattnet på grund av makadamens dränerande och kapillärbrytande egenskaper. Om marken är lerig eller på annat sätt har dålig beskaffenhet kan du behöva schakta djupare. Här kan du med fördel använda bergskross för att kompensera den djupare schaktningen. Markduk bör alltid placeras mellan mark och makadam eller bergskross för att förhindra att de olika materialen blandas och sjunker ihop.

Underhåll

En betongkonstruktion behöver normalt inget underhåll, men det är bra att hålla koll på om eventuell mikrobiell påväxt har uppkommit, som exempelvis mögel, röta, blånadssvamp eller jordbakterier.

Tänk hållbart

Även den kraftigaste stödmur kan få kortare livslängd än planerat om man inte har koll på vattnet i och på marken. Kontrollera därför om du kommer att behöva dränera marken i anslutning till din nya stödmur och planera även för fallet som leder bort ytvattnet. Vatten kan nämligen både få massorna att röra på sig och vintertid kan stora krafter uppstå i samband med tjälen.

TIPS

Täck gjutningen med plast efter att du vattnat den så avdunstar vattnet långsammare.

Var flera personer vid gjutning så att hela konstruktionen kan gjutas homogent utan skiktbildning.

KOM IHÅG

Om marken är lerig eller på annat sätt har dålig beskaffenhet kan du behöva gräva djupare för att nå fastare mark.

Material

Din inköpslista för att göra projektet
TRÅDSPIK VFZ 75X2,8
TRÅDSPIK VFZ 75X2,8
Varmförzinkad, 250st
Ej i lager
129   kr /st
Najtråd
Najtråd
14m, 200g
Ej i lager
19 95 kr /st
Grovbetong 25kg
Ej i lager
59 95 kr /st
Markduk N1
Markduk N1
1,4x25m
Ej i lager
369   kr /st
Frostskydd 1L
Frostskydd 1L
För att undvika frostskador
Ej i lager
88 95 kr /st
Måttstock
Måttstock
mm-mått
Ej i lager
20   kr /st
Vattenpass
Vattenpass
Hultafors, 180cm
Ej i lager
499   kr /st
Säckbindare
Säckbindare
100x1,25 1000st blankglödgad
Ej i lager
99 95 kr /st
Slagborrmaskin 18V2G med väska
Slagborrmaskin 18V2G med väska
18v, 2st Li-Ion 2,0 Ah batterier inkl väska
Ej i lager
1505   kr /st
Kolborstfri Skruvdragare 18V
Kolborstfri Skruvdragare 18V
18v, 2st Li-Ion 1,5 Ah batterier inkl väska
Ej i lager
1595   kr /st
Najtång
Ej i lager
79 95 kr /st
Hammare
Ej i lager
59 95 kr /st
KANITZ
KANITZ
260x80 mm, plast
Ej i lager
49 95 kr /st
Totalsumma Inkl. moms
Från kr

Steg för steg

Följ vår steg-för-steg-guide som hjälper dig att lyckas med projektet gjuta stödmur.

Steg 1

Schakta ytan där gjutformen ska byggas ned till stabil mark. Gör schaktningen tillräckligt bred för att förhindra ras och ge plats åt formbygget.

Steg 2

Skär ut och placera en markduk mot schaktbotten.

Steg 3

Om schaktbotten är djupare än 10 cm fyller du först med bergkross som sedan kompakteras med vibratorplatta.   

Steg 4

Lägg ut ett 10 cm tjockt lager med makadam som sedan kompakteras med vibratorplatta.

Steg 5

Använd ett murarsnöre för att markera var ovansidan av stödmuren ska sluta.

Steg 6

Bygg den sida av formen som kommer att synas. Använd minst 45x120 mm regel när ramen byggs. Börja med ramens nedre del och sätt sedan stående reglar vid formens början och slut och montera ramens övre del cirka 5 centimeter under murarsnöret.

Steg 7

Stabilisera formen genom att bygga triangelstöd med ett centrumavstånd på 120 cm.

Steg 8

Spika fast de stående brädorna vid formens insida. Kapa brädorna så att de går cirka 5 cm ovanför murarsnöret.

Steg 9

Stadga formen med fler vågräta reglar mellan den nedre och övre regeln.

Använd en snörslå för att markera på de stående brädorna var de ska kapas. Använd en cirkelsåg och kapa brädornas ovansida.

Steg 10

Skruva i armeringsdistanser nedtill och upptill på de stående brädorna vid formens insida. Använd ett centrumavstånd på cirka 60 cm.

Steg 11

Kapa och bocka armeringsjärn till en L-form och placera armeringsjärnen i distanserna. Placera även markdistanser på armeringen mot makadamen. Armeringens längd vid markytan ska vara minst 2/3 av stödmurens höjd.

Steg 12

Fortsätt att armera och bilda ett rutnätsmönster som är cirka 15x15 cm. Naja armeringen vid alla ställen där den möter en annan armering.

Steg 13

Kapa och bocka armeringen för att bilda en 10 cm distans där nästa lager armering ska monteras. Armera och naja ett 15x15 cm rutnätsmönster längs höjden av stödmuren.

Steg 14

Kapa och bocka L-formade förstärkningsjärn till stödmurens vinkel. Armera och naja lager två till ett rutnätsmönster vid markytan på förstärkningsjärnen som bidrar till 10 cm distans.

Steg 15

Borra hål i de stående brädorna nedtill och upptill med ett centrumavstånd på cirka 120 cm.

Steg 16

Kapa lika många bitar gängstång som borrade hål i tillräcklig längd för att få på både dubbla muttrar och bricka i bägge ändar.

Steg 17

Kapa även upp 16 mm elkabelrör, eller så kallade VP-rör till samma längd som formens invändiga bredd. Dessa ska användas som distanser och bestämmer bredden på gjutformen.

Steg 18

Placera de kapade gängstängerna i hålen och montera rörbitarna på gängstängerna vid formens insida.

Steg 19

Placera ut klossar på armeringen som formens insida ska vila på.

Steg 20

Bygg formens inre ram på samma sätt som den yttre. När du börjar montera de stående brädorna kapas ett snitt ut där formstagsarmeringen löper.

Steg 21

Kapa och placera stående reglar på var sida om formstagsarmeringen.

Steg 22

Lås sedan formen med fyrkantsbrickor och muttrar på båda sidor om gängstången och dra åt lagom hårt. Lås därefter muttrarna genom att montera ännu en mutter per sida och dra åt.

Steg 23

Placera en stoppregel i foten av formen cirka 5 cm från armeringens ändar.

Steg 24

Om tåligare hörn önskas på stödmuren kan en trekantslist monteras i formens övre del.

Steg 25

Vattna formen rikligt före gjutning så att formen lätt ska släppa senare.

Steg 26

Blanda betongen enligt anvisningen på förpackningen och fyll formen så snabbt som möjligt för att få en homogen gjutning.

Steg 27

Vibrera betongen med en vibratorstav under gjutningen och låt betongen flöda ut så den når stoppregeln. Vibrera inte på samma ställe för länge så att ballasten sjunker till botten.

Steg 28

Ta bort klossarna som den inre formen vilar på och jämna till ytan med en kanitz när betongen har börjat sätta sig lite.

Steg 29

Täck gjutningen med plast och låt betongen härda enligt tillverkarens anvisning innan formen avlägsnas. Håll gjutningen fuktig i minst tre dagar, men gärna en vecka.

Steg 30

Formen kan oftast rivas efter bara tre dagar men vänta i minst en vecka innan du återfyller mot muren.

KIKA IN GRUPPEN HEMMAFIXARE PÅ FACEBOOK

Här delar vi våra gör det själv-projekt, hjälper varandra om vi fastnar i bygget och tipsar varandra
om smarta hacks. Alla är välkomna, oavsett om du är nybörjare, proffs eller bara drömmer om att någon gång fixa hemma.


Frågor och svar

Här kan du få svar på dina frågor. Ställ en fråga direkt till oss eller bläddra dig fram till ditt svar.

Huvudfråga: Gjuta stödmur