Golvolja Herdins

ART.NR: 13064
Vitpigmenteradgolvolja som skapar en mättad, torr och behaglig yta till ditt lutade , betsade eller obehandlade trägolv av barr eller lövträ.
Läs mer
st
stock
Saldo i butik Välj butik
Välj butik för att se lagerstatus
delivery-truck
Köp online
Ange postnummer för leverans och lagerinformation.
close
Sök efter postnummer

Golvolja Herdins

Vitpigmenterad golvolja som skapar en mättad, torr och behaglig yta till ditt lutade , betsade eller obehandlade trägolv av barr eller lövträ. Oljan är alkydförstärkt och är pigmenterad med titandioxid. Med golvoljan ger du ditt golv en snygg yta med mycket träkänsla. 

Användning 

Förpackningen rymmer 3 liter som räcker till cirka 30 kvadratmeter. Torktiden är ca 12-18 timmar beroende på temperatur och luftväxling.

Manuell behandling
Det lutbehandlade eller nyslipade golvet måste vara torrt och fritt från slipdamm. Rör om oljan i dunken ordentligt och se till att ingen bottensats med vitt pigment är kvar (gäller endast Herdins Golvolja vit). Häll över oljan i ett rent kärl som är så stort att man lätt får ner redskapen. Börja applicera oljan i brädans längdriktning, arbeta med 3-4 brädor åt gången tills hela golvet är behandlat. Ett stort golv kan behöva behandlas i sektioner, arbeta inte med större ytor än du kan behandla inom 15-20 minuter. Arbeta fram och tillbaka så att oljan blir väl inarbetad och jämt fördelad. Avsluta aldrig mitt på en bräda.
Torka bort överskottsolja med en luddfri trasa efter 15-20 minuter. Var noga med att ta bort olja som inte trängt in i träet. Upprepa behandlingen efter några timmar, när ytan känns torr. Det är alltid bättre att göra två s k tunna behandlingar än en flödig, eftersom intorkad överflödig olja kan vara svår att ta bort. Var noga med att röra om oljan under arbetets gång.

Låt golvet torka i minst 24 timmar i rumstemperatur och efterpolera sedan det oljade golvet med vit fiberduk avsedd för polering. Vänta minst en vecka med att lägga mattor på det nyoljade golvet. Efter ca 2 veckor ska en grundbehandling göras med Herdins Golvsåpa.

Maskinell behandling med golvpoleringsmaskin
Innan du påbörjar behandlingen bör du se till att ha följande; skyddshandskar, skoskydd, pensel eller gummirakel med vitt gummi, poleringsmaskin, röd och vit rondell samt luddfria trasor. Det lutbehandlade eller nyslipade golvet måste vara torrt och fritt från slipdamm. Rör om oljan i dunken ordentligt och se till att ingen bottensats med vitt pigment är kvar (gäller endast Herdins Golvolja vit). Applicera oljan över golvet med en pensel eller gummirakel. Ett stort golv kan eventuellt behöva delas upp i sektioner. Låt oljan suga in i ca 10 minuter. Vissa partier suger mer och kan behöva ytterligare olja.

Bearbeta golvet och överskottsoljan korsvis med golvpoleringsmaskin (150 varv/minut) och röd rondell. Tillför eventuellt mer olja vid behov. Torka bort eventuellt överskott av olja manuellt med bomullstrasa eller med bomullstrasa under poleringsmaskinen direkt efter bearbetningen. Torka av kanter och hörn för hand.

Upprepa behandlingen efter några timmar (när ytan känns torr) genom att hälla ut ca två dl olja där behandlingen ska börja. Låt maskinen arbeta ut oljan och fyll på mera olja efterhand. Överskottsolja torkas bort på samma sätt som tidigare.

Låt oljan torka i 20-24 timmar i rumstemperatur. Gå helst inte på golvet under denna tid. Använd en poleringsmaskin med 300 varv/minut och vit fiberrondell för efterpolering. Låt om möjligt oljan härda ytterligare 24 timmar innan golvet tas i bruk. Vänta sedan minst en vecka med att lägga mattor på det nyoljade golvet. Efter ca två veckor ska en grundbehandling göras med Herdins Golvsåpa.
Läs mer
Märkning
GHS02
Brandfarlig
Faroangivelser
H226
Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelser
EUH066
Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
EUH208
Kan orsaka en allergisk reaktion.
P102
Förvaras oåtkomligt för barn.
P210
Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. – Rökning förbjuden.
P235
Förvaras svalt.
P264
Tvätta... grundligt efter användning.
P403
Förvaras på väl ventilerad plats.
Varumärke Herdins
Leverantörens artikelnummer 13064

Inspireras av våra gör-det-själv guider

  • Något som sätter prägel på rummet men som man kanske inte alltid tänker på är golvet. Ett snyggt och välbehandlat golv är inte bara skönt för våra fötter att gå på utan även en fröjd för ögat. För att få ett sprakande golv behöver du inte heller köpa nytt, vilket gammalt golv som helst kan få ett nytt och fräscht utseende genom en ordentlig ytbehandling.
  • Det finns nästan lika många metoder för att underhålla ett golv som antal varianter av golvbeläggningar. Med dagens effektiva produkter som både vårdar, återställer och skyddar går arbetet snabbt och du får återuppleva den nylagda känslan igen. I denna guide kommer vi att visa hur det regelbundna underhållet för olika golvtyper ska genomföras men även hur mindre skador kan åtgärdas.