Golvolja Naturell Herdins

Transparent, 3l
Artikelnummer: 13063
Vikt: 2.82
Naturellgolvolja som skapar en mättad, torr och behaglig yta till ditt lutade, betsade eller obehandlade trägolv av
Vald färg
OBS! Tänk på att färgen på skärmen inte alltid stämmer överens med verkligheten.
Välj butik för att se lagertstatus
Skickas inom
1-3 vardagar
Hämta i butik
Från
499   kr /st
st
Golvolja Naturell Herdins
Naturell golvolja som skapar en mättad, torr och behaglig yta till ditt lutade, betsade eller obehandlade trägolv av barr eller lövträ. Oljan är alkydförstärkt och innehåller naturliga växtoljor som alkydharts, torkmedel och lågaromatisk lacknafta. Med golvoljan ger du ditt golv en snygg yta med mycket träkänsla. 

Användning 

Förpackningen rymmer 3 liter som räcker till cirka 30 kvadratmeter. Torktiden är ca 12-18 timmar beroende på temperatur och luftväxling.
Märkning
GHS02
Brandfarlig
Faroangivelser
EUH066
Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
H226
Brandfarlig vätska och ånga.
EUH208
Kan orsaka en allergisk reaktion.
Skyddsangivelser
P102
Förvaras oåtkomligt för barn.
P210
Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. – Rökning förbjuden.
P403
Förvaras på väl ventilerad plats.
Snabba fakta
Antal kvm per paket 3.00
Leverantörens artikelnummer 13063
Varumärke Herdins