Golvolja Naturell Transparent

Transparent, 3l
Artikelnummer: 13063
Vikt: 2.82
Naturellgolvolja som skapar en mättad, torr och behaglig yta till ditt lutade, betsade eller obehandlade trägolv av 
Välj butik för att se lagertstatus
Tillgänglig online
Skickas inom
2-10 vardagar
Från
499   kr /st
st
Golvolja Naturell Transparent
Naturell golvolja som skapar en mättad, torr och behaglig yta till ditt lutade, betsade eller obehandlade trägolv av barr eller lövträ. Oljan är alkydförstärkt och innehåller naturliga växtoljor som alkydharts, torkmedel och lågaromatisk lacknafta. Med golvoljan ger du ditt golv en snygg yta med mycket träkänsla. 

Användning 

Förpackningen rymmer 3 liter som räcker till cirka 30 kvadratmeter. Torktiden är ca 12-18 timmar beroende på temperatur och luftväxling. 
Märkning
GHS02
Brandfarlig
Faroangivelser
H226
Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelser
P102
Förvaras oåtkomligt för barn.
P210
Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. – Rökning förbjuden.
P235
Förvaras svalt.
P264
Tvätta... grundligt efter användning.
P403
Förvaras på väl ventilerad plats.
Snabba fakta
Leverantörens artikelnummer 13063
DIY Category Houses & Holiday houses