Golvolja Vit

Vitpigmenterad, 3l
Artikelnummer: 13064
Vikt: 2.82
Vitpigmenteradgolvolja som skapar en mättad, torr och behaglig yta till ditt lutade , betsade eller obehandlade trägolv av barr eller lövträ.
Välj butik för att se lagertstatus
Skickas inom
2-10 vardagar
Från
499   kr /st
st
Golvolja Vit
Vitpigmenterad golvolja som skapar en mättad, torr och behaglig yta till ditt lutade , betsade eller obehandlade trägolv av barr eller lövträ. Oljan är alkydförstärkt och är pigmenterad med titandioxid. Med golvoljan ger du ditt golv en snygg yta med mycket träkänsla. 

Användning 

Förpackningen rymmer 3 liter som räcker till cirka 30 kvadratmeter. Torktiden är ca 12-18 timmar beroende på temperatur och luftväxling.
Ladda ner mer information
Märkning
GHS02
Brandfarlig
Faroangivelser
H226
Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelser
P102
Förvaras oåtkomligt för barn.
P210
Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. – Rökning förbjuden.
P235
Förvaras svalt.
P264
Tvätta... grundligt efter användning.
P403
Förvaras på väl ventilerad plats.
Snabba fakta
Leverantörens artikelnummer 13064
DIY Category Houses & Holiday houses