Tillfälligt höjt tak för rotavdrag från och med den 1/7-2024

Den 1 juli 2024 införs en tillfällig höjning av ROT-avdraget i Sverige, vilket öppnar nya möjligheter för att förbättra våra hushåll och hem på ett kostnadseffektivt sätt. Med de nya reglerna kan du dra nytta av större skatteavdrag för både hushållsnära tjänster (RUT) och renoverings-, ombyggnads- och tillbyggnadstjänster (ROT).

Det tillfälligt höjda taket syftar till att stödja byggsektorn som har drabbats hårt av det ekonomiska läget. Med det nya taket kan du nu få upp till 75 000 kronor i ROT-avdrag per person och år, en ökning från tidigare 50 000 kronor.

Under beskattningsåret 2024 är taket för ROT-avdraget alltså 75 000 kronor per person och för RUT-avdraget 75 000 kronor per person. Fram till den 30 juni 2024 får du dock högst använda 50 000 kronor för ROT-avdrag och totalt 75 000 kronor för både ROT- och RUT-avdrag tillsammans enligt de gamla bestämmelserna. De nya reglerna träder i kraft den 1 juli 2024 och gäller fram till årsskiftet.

Läs mer på skatteverkets hemsida.