Jungle Gym

Hörby Bruk har i över 100 år tillverkat stabila kvalitetsprodukter till trädgården och de är bland annat marknadsledande på skottkärror. Flera av Hörby Bruks produkter har genom åren blivit välkända klassiker och de är idag ett välkänt varumärke med ett stort sortiment av bland annat olika typer av kärror och lekredskap så som gungställningar och klätterställningar. Hörby Bruk är en kombination av lång svensk hantverkstradition och modern teknik vilket resulterar i produkter av hög kvalitet och god ergonomi. Produkter som kan användas generation efter generation.