MONTERA TAKSTOLAR

Den vanligaste takstolen i Sverige är sadeltakstolen men även sax-, ramverk-, pulpet- och mansardtakstol förekommer. De olika varianterna påverkar främst utseendet på taket och vilka möjligheter som finns inomhus avseende takhöjd och utrymme på övervåning eller vind. Oavsett vilken variant du väljer är monteringen på hammarbandet i stort sett detsamma.

Innan du börjar

Takstolar monteras vanligtvis på 120 cm centrumavstånd vilket senare underlättar montage av isolering, råspont, vindslucka och andra byggnadsdelar. Takstolar är en bärande del i en konstruktion och det krävs konstruktionsritningar som säkerställer takstolarnas dimensionering om byggnaden är bygglovspliktig. Om du köper en byggsats där färdiga takstolar ingår är denna dimensionering redan gjord men du bör ändå säkerställa att beräkningarna är gjorda för din snözon.

Vad är snözon?

Snözon anges i ett värde mellan 1–5,5 och varierar beroende på var du bor och du kan själv se de olika zonerna i en snözonskarta. Även val av taktäckning har en stor påverkan på takstolarnas dimensionering då tyngdskillnaden mellan exempelvis plåt och betongpannor är stor.

Var noga med konstruktionsritningen

Takstolar kan också beställas efter dina önskemål och då upprättar leverantören en konstruktionsritning för just din byggnad i din snözon. Bygger du dina egna takstolar till en bygglovspliktig byggnad bör en konstruktör upprätta konstruktionsritningen som du sedan kan bygga efter, men det är fullt möjligt att göra konstruktionsritningen själv om du har kunskaperna som krävs. Under byggnationen är det sedan upp till kontrollansvarig, om sådan krävs, att kontrollera att takstolarna är byggda och monterade enligt konstruktionsritningen. För friggebodar, förråd eller liknande med en byggnadsarea på max 15 m2 behöver inga konstruktionsritningar upprättas, men rekommenderas. När du bygger dina egna takstolar är ankarskruvar, skruvplåtar och 45 mm brett konstruktionsvirke av hållfasthetsklass C24 rekommenderat att använda.

Tänk på följande

I denna guide utgår vi från 45 mm breda takstolar som ska monteras på 120 cm centrumavstånd. Tänk på att väggarna måste vara raka och att takstolarna måste monteras ovanför de stående reglarna i väggen som ska bära konstruktionen om inte ett avbärande hammarband finns i väggen.

Underhåll

Takstolarna behöver i allmänhet inte något underhåll men en årlig okulärbesiktning på vinden är att rekommendera för att upptäcka mikrobiell påväxt eller skador av exempelvis för hög taklast orsakad av snö. Om ett begränsat område av takstolarna har mikrobiell påväxt kan det finnas ett hål i takbjälklagets ångspärr som gör att inomhusluft läcker ut och träffar takstolen och kondenserar. Om i stort sett alla takstolar har mikrobiell påväxt är troligen fuktigheten i vindsutrymmet för högt och bör utredas av en sakkunnig.

Tänk hållbart

Så länge takstolarna är dimensionerade för den typ av takkonstruktion ditt hus ska ha så kommer de att få en lång livslängd. Inte minst för att de normalt sitter väl skyddade så länge alla andra delar av taket är intakta. Hållbarhetstanken kan därför snarast riktas mot att förbereda takstolarna för att kunna bygga en inspektionsbrygga på vinden, där du lätt kan komma åt takets alla delar från insidan. Då blir det lätt att inspektera och eventuellt åtgärda små brister medan de fortfarande är små.

TIPS

Glöm inte bort att skydda dig från fallolyckor och använd gärna en byggställning som kan förflyttas på golvbjälklaget.

Var minst två personer när takstolarna monteras.

KOM IHÅG

Se till att skydda takstolarna från fukt genom att täcka med en presenning om det finns risk för nederbörd.

Var noga så du placerar takstolarna på rätt sida om det markerade strecket. Mät hellre en gång för mycket än för lite.

Ta inte bort strävorna förrän takkonstruktionen är tillräckligt stabiliserad. Vanligtvis tas strävorna bort i takt med att råsponten monteras, men det är en god idé att låta dem sitta så länge det går.

Material

Din inköpslista för att göra projektet
Vinkelbeslag med förstärkning
Ej i lager
12 95 kr /st
Träskruv C4 5,0x80
Träskruv C4 5,0x80
Ytbehandlad, 200st
Ej i lager
259   kr /st
Stiftpenna Byggmax
Ej i lager
14 95 kr /st
Måttstock
Måttstock
mm-mått
Ej i lager
20   kr /st
Vattenpass
Vattenpass
Hultafors, 120cm
Ej i lager
349   kr /st
Bitssats
Bitssats
31st, Bältesclips
Ej i lager
99 95 kr /st
Kap/gersåg Dewalt DWS773
Kap/gersåg Dewalt DWS773
4500 varv/min, 216mm klingdiameter, 1300W
Ej i lager
2999   kr /st
Kolborstfri Skruvdragare 18V
Kolborstfri Skruvdragare 18V
18v, 2st Li-Ion 1,5 Ah batterier inkl väska
Ej i lager
1595   kr /st
Fogsvans
Fogsvans
Byggmax, 550mm
Ej i lager
60   kr /st
Hammare
Ej i lager
79 95 kr /st
Stege Utskjut Ns 5,7M
Ej i lager
1899   kr /st
Totalsumma Inkl. moms
Från kr

Steg för steg

Följ vår steg-för-steg-guide som hjälper dig med projektet montera takstolar.

Steg 1

Mät 120 cm från hammarbandets ände och markera måttet. Mät därefter 120 cm från det markerade måttet och markera placeringen av nästa takstol. Upprepa proceduren tills hela hammarbandet är markerat.

Steg 2

Det är inte alltid avståndet går jämnt ut vilket innebär att avståndet mellan sista och näst sista takstolen blir kortare än 120 cm. Då de flesta byggprodukter är anpassade efter takstolar som monteras på 120 cm centrumavstånd underlättar det att korrigera differensen vid ett ställe i konstruktionen.

Steg 3

Använd en vinkelhake vid markeringarna och dra ett streck längs hela hammarbandets bredd, samt markera med en pil.

Steg 4

Använd en regelbit med 45 mm bredd och lägg den på rätt sida av strecket som hjälp för att kunna montera vinkelbeslaget. Placera ett vinkelbeslag mot regeln och fäst beslaget med 4,8x40 mm ankarskruv i hammarbandet. Denna metod säkerställer att vinkelbeslaget både blir rakt och monterat på rätt ställe.

Steg 5

Montera ett vinkelbeslag på andra sidan regeln på samma sätt. Lirka därefter bort 45 mm regeln och fortsätt på samma sätt vida alla dina markeringar.

Steg 6

Vid gavlarna lägger du 45 mm regeln så att den livar med hammarbandets ände och monterar vinkelbeslaget på samma sätt. Vid gavlarna blir det bara ett vinkelbeslag vid varje hammarband.

Steg 7

Montera stödbrädor vid hammarbandets ändar för att skapa ett tillfälligt stöd när takstolarna lyfts på plats.

Steg 8

Om takstolarna ska lyftas på plats utan kran börjar du med att lägga takstolarna upp och ned vilandes på hammarbandet.

Steg 9

Rotera första takstolen till rätt läge och placera den mellan stödbrädan i gaveln och vinkelbeslaget.

Steg 10

Mät takstolens utstick från hammarbandet på båda sidor och justera tills utsticket är jämnt. Fäst en 4,8x40 mm ankarskruv i vinkelbeslagen för att fixera positionen.

Steg 11

Fäst två 25x48 mm reglar i överramens mitt med 5,0x80 mm skruv, en vid varje överram. Dessa kommer fungera som strävor för att fixera takstolens lodräta position. Montera strävorna i överramens undersida så är de inte i vägen när råsponten senare monteras.

Steg 12

Loda in takstolen noggrant med ett vattenpass och fixera positionen genom att skruva fast strävorna med 5,0x80 mm skruv i hammarbandet.

Steg 13

Skruva i resten av ankarskruvarna i vinkelbeslagen.

Steg 14

Upprepa sedan proceduren och montera den sista takstolen vid andra gaveln på samma sätt.

Steg 15

Fäst ett murarsnöre mellan första och sista takstolens nock. Lägg en kartongbit eller liknande mellan murarsnöret och takstolen så att de mellanliggande takstolarna inte ändrar murarsnörets position vid montering.

Steg 16

Lyft nästa takstol på plats och justera in den på samma sätt som första och fixera positionen genom att skruva i en ankarskruv i varje vinkelbeslag. Använd murarsnöret till hjälp för att få nocken på takstolarna i en rät linje.

Steg 17

Loda in takstolen noggrant med ett vattenpass och fixera positionen genom att sätta två 25x48 mm strävor från första takstolen till den som monteras.

Steg 18

Förstärk konstruktionen genom att sätta strävor från takstolen till hammarbandet vid var tredje takstol.

KIKA IN GRUPPEN HEMMAFIXARE PÅ FACEBOOK

Här delar vi våra gör det själv-projekt, hjälper varandra om vi fastnar i bygget och tipsar varandra
om smarta hacks. Alla är välkomna, oavsett om du är nybörjare, proffs eller bara drömmer om att någon gång fixa hemma.


Frågor och svar

Här kan du få svar på dina frågor. Ställ en fråga direkt till oss eller bläddra dig fram till ditt svar.

Huvudfråga: Montera takstolar