MONTERA VINDSKIVA & FOTBRÄDA

Avslutningen på taket i gavlarna görs med vindskivor och vattbräda för att hindra vind eller vatten att komma in under takbeläggningen. Dessa är hårt utsatta och därför är det extra viktigt att de är korrekt monterade, samt att de underhålls regelbundet. Fotbrädan är avslutningen i takets nederkant på långsidan och sitter i allmänhet mer skyddad.

Innan du börjar

En klassisk takkonstruktion består av råspont på takstolarna som sedan täcks med underlagspapp innan strö- och bärläkt monteras. Ovanpå detta läggs sedan taktäckningen av takpannor eller takpanneplåt. I gavlarna blir det då en glipa mellan råspont och takbeläggning som behöver täckas för att förhindra att regn eller snö kan blåsa in. Därför täcks gavlarna med vertikala brädor som kallas vindskivor och sedan en horisontell vattbräda på toppen, för att täcka skarven mellan vindskivan och takbeläggningen.

Vattbrädan är ofta av plåt

Trots namnet så är det numera vanligast att vattbrädan är av plåt istället för trä. Även vindskivor finns som plåtalternativ. Plåten har den fördelen att den ofta håller längre utan underhåll i ett sådant utsatt läge. Trots det används oftast vanliga brädor till vindskivor, ofta av estetiska skäl.

Vindskivans dimension styr hur det ser ut

Vilken dimension du väljer på vindskivor är upp till vilket estetiska uttryck du vill ha på ditt hus, det viktiga är att de täcker som de ska. Ofta väljer man att montera dubbla brädor förskjutna omlott som vindskivor på villor, men det förekommer hus med vindskivor av både en och tre brädor. Vid dubbla brädor är det vanligt att använda t.ex. 22 x 145 mm panelbrädor underst och sedan 22 x 120 mm över detta. Den övre brädan täcker den undre till viss del vilket gör att det blir ett harmoniskt uttryck.

Undvik generalskarv – gera ena sidans brädor

Hur vindskivorna ska mötas i taknocken har gett upphov till många diskussioner gällande vad som är rätt. Förr var det vanligt att båda vindskivorna gerades så att skarven blev lodrät och många hävdar att det blir snyggast så. Ett alternativ är att endast gera ena sidans brädor till takets vinkel, framförallt vid dubbla brädor. Fördelen är här att du undviker en så kallad generalskarv med ökad stabilitet för vindskivorna som följd. Dessutom är det lättare att utföra, vilket gör det lättare att få till bra och gör också att skarven syns betydligt mindre.

Taket avslutas med fotbräda

Längs takfoten avslutas taket med en fotbräda som både täcker kanten på takstolarna och är fäste för rännkrokar, om dessa inte fästs i råsponten. Beroende på husets övriga stil och utformning kan dessa antingen monteras lodrätt eller vinklade inåt. Dimensionen på fotbrädan bestäms dels av takstolens dimensioner, dels av vilket utseende man vill åt.

Måla innan montage

Innan du monterar upp dina brädor är det en god idé att måla dem, det är betydligt lättare. Ett alternativ är att köpa färdigmålade brädor som finns både som grundmålade och mellanstrukna. Med färdigmålade brädor så räcker det att måla de sågade ytorna och om du vill även skruvskallar. Tänk på att vända den sågade ytan utåt så fäster färgen bättre, vilket ger en längre livslängd för dina brädor. Brädorna ska efter grundning strykas två gånger med ytfärgen.

Underhåll

Vindskivorna är hårt utsatta och behöver målas om med jämna mellanrum. Gör du det i tid så kan brädorna hålla i många år innan du behöver byta.

Tänk hållbart

Både vindskivor och vattbrädor är så pass hårt utsatta att de nästan kan anses vara offerdetaljer för taket. Trots detta kan du lätt förlänga dessa detaljers livslängd genom att regelbundet skrapa rent och måla dem. Förutom att det så klart är billigare att bara måla om så är det dessutom ett betydligt enklare arbete och gör att du slipper byta ut brädorna.

TIPS

Med en smygvinkel kan du lätt ställa in din kap- och gersåg till rätt takvinkel och gör det därmed enkelt att få ett snyggt resultat.

Använd gärna grundade eller till och med färdigmålade brädor till montaget. Antingen kan du köpa grund-/mellanstrukna eller så målar du själv innan du monterar.

Börja att fästa vindskivorna vid taknock medan en medhjälpare håller i brädans nederkant. Arbeta dig sedan ner mot takfoten, det gör det lättare att justera brädan allteftersom.

Gör hål i plåten för skruven med hjälp av ett spik, då är det lättare att fästa vattplåten samtidigt som du håller den på plats.

KOM IHÅG

Kontrollera att du har fågelband installerat i nederkant av takbeläggningen, annars är det rekommenderat att montera detta för att undvika fågelbon som förhindrar avrinningen.

Använder du färdigmålade brädor? Kom ihåg att måla över skruvskallarna, det ger ett betydligt snyggare utseende.

Vattbrädesbeslagens ändar i nederkant kan bockas till med en gavel för ett mer arbetat uttryck.

Material

Din inköpslista för att göra projektet
Fågelband
Fågelband
Montering på bärläkt vid takfot
Ej i lager
28 95 kr /st
Vindskiveplåt
Vindskiveplåt
2000x80mm, vit
Ej i lager
159   kr /st
Akrylatfärg Vit Midun
Ej i lager
349   kr /st
FARMARSKRUV 4,8X35
Ej i lager
54 95 kr /st
Träskruv C4 5,0x80
Träskruv C4 5,0x80
Ytbehandlad, 200st
Ej i lager
259   kr /st
Stiftpenna Byggmax
Ej i lager
14 95 kr /st
Måttstock
Måttstock
mm-mått
Ej i lager
20   kr /st
Penselset Basic Midun
Ej i lager
59 95 kr /st
Bitssats
Bitssats
31st, Bältesclips
Ej i lager
99 95 kr /st
Kap/gersåg Dewalt DWS773
Kap/gersåg Dewalt DWS773
4500 varv/min, 216mm klingdiameter, 1300W
Ej i lager
2999   kr /st
Kolborstfri Skruvdragare 18V
Kolborstfri Skruvdragare 18V
18v, 2st Li-Ion 1,5 Ah batterier inkl väska
Ej i lager
1595   kr /st
Cirkelsåg med laser
Cirkelsåg med laser
1100W, 55 mm sågdjup, 5000rpm
Ej i lager
989   kr /st
Fogsvans
Fogsvans
Byggmax, 550mm
Ej i lager
60   kr /st
Plåtsax höger
Ej i lager
99 95 kr /st
Totalsumma Inkl. moms
Från kr

Steg för steg

Följ vår steg-för-steg-guide som hjälper dig med projektet montera vindskiva & fotbräda.

Steg 1

För att vindskivorna ska ha ordentligt fäste ska du se till att det under råsponten längs gaveln finns en regel monterad. Finns det ingen så börjar du med att montera en 45 x 45 mm regel längs hela takets gavel.

Steg 2

Börja vid taknocken och skruva fast 45 x 45 regeln på råspontens undersida 22 mm in från kanten på råsponten. Reglarna ska sluta i linje med takstolarna för att takfotsbrädan senare ska kunna monteras.

Steg 3

Använd 4,5 x 80 mm träskruv och skruva underifrån upp genom råsponten in i trekantsläktet på ovansidan. Försäkra dig bara om att skruven inte går igenom trekantsläkten och riskerar punktera underlagspappen.

Steg 4

Använd en kortare bräda av samma dimension som vindskivorna och malla av vinkeln från taket, alternativt använd en smygvinkel. För sedan över vinkeln på brädan som ska bli den första vindskivan och såga av. Tänk på att den släta hyvlade ytan ska vara vänd in mot huset.

Steg 5

Börja vid takets nock och skruva fast första brädan i regeln på råspontens undersida med 4,5 x 50 mm träskruv var 60:e cm.

Steg 6

Räcker första brädan ut förbi takfoten kan du fortsätta med andra sidan, annars mäter du ut hur lång andra biten ska vara, sågar till och sätter upp på samma sätt. Låt vindskivan tillsvidare gå förbi takfoten så att denna kan kapas senare.

Steg 7

Kapa sedan till vindskivan till andra sidan med samma vinkel som den första enligt din mall eller smygvinkel, vilket förutsätter att du har samma vinkel på båda taken. Därefter monteras brädan på samma sätt som den första genom att fästa den uppifrån och sedan arbeta dig nedåt.

Steg 8

På samma sätt som tidigare ska vindskivan släppas ut förbi takfoten för att sedan kapas.

Steg 9

När de första vindskivorna är på plats är det dags för den övre som även dessa ska kapas i samma vinkel. Har du valt att använda 22 x 145 mm bräda till första vindskivan kan du nu istället använda 22 x 120 mm.

Steg 10

Andra vindskivan monteras omlott ovanpå den första brädan så att ovankant på brädan är i samma höjd som toppen på takpannorna. Skruva fast brädan med 4,5 x 50 mm träskruv genom den första brädan och in i den underliggande regeln, samt i trekantslisten. Var noga så att skruven inte går igenom och riskerar punktera underlagspappen.

Steg 11

På samma sätt som tidigare så ska även den övre brädan släppas ut förbi takfoten, för att sedan kapas till rätt längd.

Steg 12

Gör sedan på samma sätt med andra sidan genom att kapa till vinkeln och montera med 4,5 x 50 mm träskruv.

Steg 13

Med vindskivorna på plats återstår att kapa ändarna vid takfoten till rätt utstick. Hur mycket är upp till dig som husägare, men se till att vindskivorna åtminstone täcker fotbrädans ändträ. Markera utsticket och kapa av med en fogsvans, cirkelsåg eller sticksåg.

Steg 14

För att täcka nederkanten på långsidan monterar du fotbrädor av valfri dimension. Dessa anpassas till dimensionen på takstolarna och eventuell inbyggnad av takfoten men principen är densamma.

Steg 15

Mät avståndet från vindskivan till mitten på en takstol som brädans längd tillåter, då skarvningen måste göras på en takstol.

Steg 16

Fäst upp fotbrädan i ändarna på takstolarna med två 5.0 x 80 mm träskruv i varje takstol.

Steg 17

Fortsätt sedan med nästa fotbräda tills du klätt in hela långsidan och gör sedan på samma sätt med andra långsidan. Om inte en bräda täcker hela takstolen kan du antingen montera ytterligare en bräda under, alternativt snedkapa änden på takstolen. Detta avgör du utifrån vilken stil på huset du eftersträvar.

Steg 18

Fäst fotbrädan i ändarna med en 5,0 x 80 mm träskruv in i änden på 45 x 45 mm regeln som du monterade för vindskivorna. Avsluta sedan med att fästa vindskivorna i fotbrädan med en 4,5 x 50 mm skruv i nederkant.

Steg 19

Med alla brädor på plats är det nu dags att grundmåla och sedan stryka två lager toppfärg. Har du valt att använda grundade eller till och med färdigmålade brädor behöver du bara gå över snittytorna med grundfärg och toppfärg.

Steg 20

Avslutningsvis ska du nu montera vattbrädan, eller vattbrädesbeslag som det egentligen heter, som ska täcka skarven mellan vindskivorna och takbeläggningen.

Steg 21

Börja med den nedersta vattplåten och håll den med 5-10 mm överhäng över vindskivans kant. Fäst med 4,8 x 35 mm farmarskruv var 50 cm genom plåten och ner i vindskivan. Skruven är självborrande men för att underlätta kan du göra ett hål i plåten med en spik, framförallt om du själv både håller och skruvar.

Steg 22

Innan du skruvar i sista skruven längst upp på plåten så fortsätter du med nästa som ska överlappa den undre med 10 cm.

Steg 23

Fortsätt på samma sätt och fäst plåtarna upp mot nock och sedan likadant på andra sidan.

Steg 24

Sista plåten över nock ska bockas i takets vinkel och detta görs enkelt genom att med en plåtsax klippa ett snitt i den vertikala delen av plåten. Gör klippet på mitten av plåten och bocka sedan den till din takvinkel och fäst på båda sidor.

Steg 25

När sista skruven är i är det bara njuta av det färdiga resultatet.

Steg 26

Montera fönster och dörrar i väggens varma del, även om du inte tänker isolera byggnaden. Detta gör att du i framtiden enkelt kan isolera utan att modifiera befintliga konstruktionslösningar.

KIKA IN GRUPPEN HEMMAFIXARE PÅ FACEBOOK

Här delar vi våra gör det själv-projekt, hjälper varandra om vi fastnar i bygget och tipsar varandra
om smarta hacks. Alla är välkomna, oavsett om du är nybörjare, proffs eller bara drömmer om att någon gång fixa hemma.