Primer Våtrum

Godkänt tätskikt våtrum (BKR), akrylbaserad, 1kg
Artikelnummer: 06650
Vikt: 6.5
Ska du renovera badrummet eller bygga nytt spa i källaren Då är ett väl utfört förarbete förutsättningen för
Välj butik för att se lagertstatus
Skickas inom
1-3 vardagar
Hämta i butik
Från
119   kr /st
st
Primer Våtrum
Ska du renovera badrummet eller bygga nytt spa i källaren Då är ett väl utfört förarbete förutsättningen för ett lyckat resultat. För att hjälpa dig på vägen har Byggmax utvecklat Byggmax foliesystem och Byggmax rollbart system som innehåller alla produkter du behöver, tillsammans med lättbegripliga anvisningar för hur du ska gå till väga.

Byggmax primer våtrum används som dammbindare, portätning samt vidhäftare innan applicering av Byggmax foliesystem eller rollbart system. Systemen uppfyller kraven på vatten- och ångtäthet enligt Boverkets byggregler och Byggkeramikrådets branschregler för våtrum.

Användningsområde

Byggmax våtrumsprimer ska spädas ut med vatten efter rådande underlag, normalt 1:3 – 1 del primer och 3 delar vatten. Underlaget skall vara torrt och bärkraftigt och uppfylla kraven enligt BBV (Byggkeramikrådet branschregler för våtrum) innan applicering.

Egenskaper

Byggmax primer våtrum är lättflytande och späs ut ytterligare beroende på underlag, se etikett på förpackning. Byggmax primer våtrum påföres med pensel eller roller.

Underlag och montering

Montering skall utföras fackmannamässigt. Det innebär att användaren ska följa Byggmax monteringsanvisning samt att underlag stämmer överens med BBV. Monteringsanvisning finns på Byggmax hemsida och BBV (Byggkeramikrådets branschregler för våtrum) finns på Byggkeramikrådets hemsida, www.bkr.se.

Hållbarhet och förvaring

12 månader i oöppnad originalförpackning. Förvaras frostfritt.
Märkning
GHS05
Frätande
GHS07
Skadlig
Faroangivelser
H314
Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
H315
Irriterar huden.
Snabba fakta
Leverantörens artikelnummer 06650