Puts- & betongfärg V

3L, utefärg, vattenburen
Artikelnummer: 197011
Vikt: 4.83
Midun Puts & Betongfärg är en helmatt luft- och fuktgenomsläppande vattenburen färg avsedd för målning
Välj butik för att se lagertstatus
Skickas inom
1-3 vardagar
Hämta i butik
Från
249   kr /st
st
Puts- & betongfärg V
Midun Puts & Betongfärg är en helmatt luft- och fuktgenomsläppande vattenburen färg avsedd för målning av nya och tidigare målade mineraliska fasader av puts och betong samt fiberförstärkta skivor. Färgen kan även användas inomhus för målning av fuktutsatta betongväggar och putsade väggar i exempelvis källarutrymmen, garage och förråd.

Midun Puts & Betongfärg är inte avsedd för tak och eternitskivor.
OBS! Färgen ingår i ett målningssystem tillsammans med Midun Puts & Betong Primer, använd därför alltid Midun Puts & Betongprimer först på omålade och obehandlade ytor där Midun Puts & Betongfärg ska användas.

Måla puts- eller betong, Smarta målningstips

Börja alltid med att läsa igenom bruksanvisningen på färgburken och kom ihåg att vara noggrann från början. Bra verktyg och ett bra underarbete lägger grunden till ett lyckat målningsresultat.

Lufttemperatur och yttemperatur är också viktigt för ett bra resultat, för Puts & Betongfärg gäller minst 8 grader. Måla inte direkt i solen eller på solvarma ytor. Måla inte heller vid risk för regn inom det närmaste dygnet eller dagg inom 1-2 timmar från målningens avslutande.

Täck och maskera alla detaljer på huset som inte ska målas. Underlaget ska vara rent, torrt och fast. Borsta eller skrapa bort lös gammal färg, puts och kalk. Tvätta sedan tidigare målade ytor med fasadtvätt och skölj med vatten. Grundmåla alltid omålade ytor och löst bundet underlag med Midun Primer puts & betong. Måla 1-2 gånger för full täckning. Flera skikt påverkar färgens luftgenomsläppning negativt. Kom ihåg att ny puts och betong ska torka och åldras cirka 2 månader innan du målar den på något sätt.

Efter målning

Torka av penslar och verktyg noga före rengöring i vatten. Förslut burken efter användning.

Var snäll mot moder natur

Häll inte ut färgen i avloppet. Anledningen är att det försvårar reningsprocessen i reningsverket. Lämna överbliven färg, tomburkar och lösningsmedel till miljöstationen/återvinningen i din kommun.
Faroangivelser
EUH208
Kan orsaka en allergisk reaktion.
Skyddsangivelser
P102
Förvaras oåtkomligt för barn.
Snabba fakta
Leverantörens artikelnummer 197011
Varumärke Midun