Råspontlucka 540x3600

Gran, 540x3600mm
ART.NR: 08254361
Råspontluckor är gjorda av råspont som sammanfogats till en lucka, vilket förenklar och snabbar på arbetet vid takläggning jämfört med lös råspont.
Läs mer
st
stock
Saldo i butik Välj butik
Välj butik för att se lagerstatus
delivery-truck
Köp online
Ange postnummer för leverans och lagerinformation.
close
Sök efter postnummer

Råspontlucka 540x3600

Råspontluckor är gjorda av råspont som sammanfogats till en lucka, vilket förenklar och snabbar på arbetet vid takläggning jämfört med lös råspont. Luckorna används som råspont till undertak och skapar ett täckande och stabiliserande underlag för ytskikt av såväl papp, plåt och takpannor. Vanligtvis används varmförzinkad trådspik vid infästning, dim. 100 x 3,4mm (4”).

Ytbehandling

För att nå ett bra resultat bör man täcka med underlagspapp då man är klar med första sidan av taket. Därefter fortsätter man med spikningen av råspont på den andra sidan.

Uppsättning & Montering

Innan påbörjad montering se till att underlagsspontluckorna inte är skadade. Innan du börjar montera underlagsspontluckorna gör du en fuktkontroll. Målfuktkvoten ska ligga på 16-18% (medelvärde mellan 13%-19%). Montering skall ske med den rillade sidan nedåt. Takluckorna ska monteras med den notade (spårförsedda) kanten nedåt takfallet. Takluckorna ska spänna över minst två fack och skarvas stumt över stöd, montera ej luckor med skarvar intill varandra. OBS:kliv ej utanför takstol vid gavelutsprång. Var noga med att slå ihop luckorna rejält för att undvika spalt mellan dem vid eventuell ytterligare nedtorkning. Vid mycket fukt från byggnad eller uteklimat sväller de dock.

För att undvika att de reser sig på taket skall de endast monteras vid uppehållsväder och snarast täckas. Undvik kondensluft inifrån huset och fuktig uteluft genom att ventilera och avfukta. Ett tak som inte täckts, löper risk att skadas kraftigt av ett regn eller den kondensfukt som kan uppkomma kvälls- och nattetid. Det kan därför vara bra att ha några presenningar hemma i reserv.

Brädorna ska spikas eller skruvas i varje stöd, brädor bredare än 95mm måste dubbelspikas i varje stöd med rostskyddande spik eller klammer. I den färdiga inbrädningen får inte finnas uppstickande spikar eller annat som kan orsaka skador på täckning av byggpapp eller dylikt.
Maximalt avstånd mellan takstol 1200 mm.
Kortaste skarvbit i änden på underlagsspontluckorna är max 300 mm.

Returer

Du får tyvärr inte byta eller lämna tillbaka virke. Som virke räknas också ex lister, furugolv och panel. Anledningen är att trä är ett levande material som är fuktkänsligt och kan bli förstört vid t.ex. öppnad förpackning eller felaktig förvaring.
Läs mer

Inspireras av våra gör-det-själv guider

  • Råspont är en typ av bräda som är framtagen bland annat för att användas till undertak. Råsponten består av sågade brädor av gran eller fur med not och fjäder längs dess sidor. Detta gör att brädorna fäster i varandra så att de tillsammans bildar en hel träskiva över taket. På så sätt får du en stabil yta att lägga underlagspapp och strö- och bärläkt för takpannorna på.
  • Vad är viktigare än ett bra tak över huvudet? Lägga tak är ett stort jobb och rätt utfört håller det länge. Vårt bästa tips? Planera projektet noga och ta hjälp av vänner. Då blir allt mycket lättare och roligare - inte minst på taklagsfesten efteråt.