LÄGGA TAK

Vad är viktigare än ett bra tak över huvudet? Lägga tak är ett stort jobb och rätt utfört håller det länge. Vårt bästa tips? Planera projektet noga och ta hjälp av vänner. Då blir allt mycket lättare och roligare - inte minst på taklagsfesten efteråt.

Innan du börjar

Taket som du ska lägga bärs upp av någon form att takkonstruktion, vilket ofta består av takstolar. De bör sitta med ett C/C-mått på max 120 cm. Det är måttet när du mäter från centrum till centrum på takstolarna. Kontrollera sedan är att utsticken på respektive långsida blir lika och att spetsarna i nocken följer en rät linje. Då kommer ditt nya tak att bli både rakt och snyggt. Sist men inte minst gäller det att stabilisera takstolarna så att de står helt i lod. Det är viktigt i gavlarna så att gavelväggarna blir raka.

Råspont stabiliserar hela taket

På takstolarna läggs underlagstaket som består av råspont som spikas i takstolarna. Det ger ett stabilt underlag för täckningen som du gör senare. Dessutom stabiliserar det hela takkonstruktionen och när råsponten är på plats kan stöttorna för takstolarna tas bort. Börja längst ned vid takfoten arbeta dig sedan upp mot nocken. Låt råsponten sticka ut från gavlarna, kapa sedan med en cirkelsåg för att få jämna kanter i gavlarna. Därefter monterar du även trekantsläkt i gavlarna som du senare kan vika upp underlagstäckningen på.

Dags att täcka med underlag

När underlagstaket är på plats är dags för underlagstäckningen. Det görs vanligen med underlagspapp eller underlagsduk. Båda ska var godkända att använda under plåttak eller takpannor. Läs på noga vad som gäller vid montage för de produkter du väljer. Det är viktigt att allt blir tätt. Var extra uppmärksam vid takgenomföringar – det är ställen på taket som har störst risk för läckage.

Sedan ska takläkten läggas

Direkt när underlagstäckningen är monterad ska takläkten monteras. Då hindrar du underlagstäckningen från att blåsa sönder. Takläkten läggs i ett korsvis mönster i två lager, där understa lagret -som kallas ströläkt - går från takfot till nock. Ströläkten skapar en spalt mellan underlagstäckningen och bärläkten som du sedan monterar ovanpå ströläkten. Bärläkten ska bära upp taktäckningen och där denna ska fästas in i. Avstånden mellan bärläkten styrs av vilken typ av taktäckning du har valt.

Nu är det taktäckning

Taktäckningen läggs sedan på och fästs i bärläkten. Börja i takets nedre högra hörn. Jobba dig både uppåt nock och till vänster längs långsidan för att sätta riktningen på taktäckningen. Minst två rader av takpannorna ska fästas med takpanneskruv längs alla kanter och vid alla genomföringar. I samband med taktäckningen bör du även tänka på att montera takstegar och eventuella infästningspunkter för säkerhetslina. Då har du en bra och säker åtkomst till taket i framtiden. Passa samtidigt på att montera snörasskydd om det krävs i ditt fall.

Avsluta med vindskivor och vattbrädor

Som avslutning på taket så ska du montera vindskivor och vattbrädor i gavlarna. Det hindrar vatten och vind från att ta sig in under takbeläggningen. De är hårt utsatta och kräver regelbundet underhåll och är takets förslitningsdetaljer. Längs taket i nederkant monterar du takfotsbrädor som - förutom att täcka takstolarnas nederkant - även kan vara infästningspunkt för rännkrokarna till takrännan.

Hängrännor och stuprör är pricken över i:et

När takets alla delar är på plats är det tills sist dags att montera takavvattningen. Sätt hängrännor längs takets nederkant och stuprör som leder ned vattnet till dagvattenanslutningen. Se till att dagvattenanslutningen kan hantera de mängder vatten som taket samlar upp under ett kraftigt regn. Då minskar du risken för skador på huset på grund av vattenansamlingar i närheten av husgrunden.

Underhåll

Tak är hårt utsatt för väder och vind. Att pannor är hela och ligger på rätt plats kräver regelbunden översyn. Vindskivor är de mest utsatta delarna och behöver målas om med jämna mellanrum.

Kontrollera takstegar och annan säkerhetsutrustning – du ska kunna gå upp taket på ett säkert sätt.

Tänk hållbart

Det är viktigt att snabbt få på taket för hela husets långsiktiga hållbarhet då detta förhindrar att ny fukt tillförs och på grund av att många ingående byggmaterial inte är gjorda för att tåla utemiljön. Ett exempel på detta är underlagspappen som bör täckas med pannor eller plåt direkt då pappen bryts ner av solens UV-strålar. Var också noga med att bygga på ett sådant sätt att skräp inte kan ansamlas som kan hålla kvar fukt.

Lägga tak | ByggmaxLägga tak | Byggmax

TIPS

Det kommer svingas många gånger med hammaren - överväg att köpa eller hyra spikpistol. Då sparar du kroppen och mycket tid.

Jobba säkert - var inte för stolt för att be om hjälp. Att lägga tak är ett omfattande projekt så både jobbet och taklagsfesten blir så mycket roligare med fler deltagare.

KOM IHÅG

Ha en rejäl presenning till hands som du snabbt kan täcka taket med under arbetets gång om det finns risk för regn.

Montera läkten så fort underlagstäckningen är på plats. Då riskerar den inte att skadas av kraftiga vindar.

Material

Din inköpslista för att göra projektet
TRÅDSPIK VFZ 75X2,8
TRÅDSPIK VFZ 75X2,8
Varmförzinkad, 250st
Ej i lager
92 95 kr /st
TRÅDSPIK VFZ 50X2,0
TRÅDSPIK VFZ 50X2,0
Varmförzinkad, 500st
Ej i lager
97 95 kr /st
PAPPSPIK VFZ 25X2,5
PAPPSPIK VFZ 25X2,5
Varmförzinkad, 1000st
Ej i lager
159   kr /st
Asfaltklister
Ej i lager
99 95 kr /st
Underlagspapp 221
Underlagspapp 221
YAP 2200, 15x0,67m, frilagd kant
Ej i lager
359   kr /st
Fågelband
Fågelband
Montering på bärläkt vid takfot
Ej i lager
33 95 kr /st
Akrylatfärg Vit Midun
Ej i lager
349   kr /st
Fotplåt
Fotplåt
2000x150mm, svart
Ej i lager
169   kr /st
Vindskiveplåt
Vindskiveplåt
2000x80mm, vit
Ej i lager
159   kr /st
Takpanneskruv TJB
Takpanneskruv TJB
75x4,8mm, 200st
Ej i lager
429   kr /st
FARMARSKRUV 4,8X35
Ej i lager
54 95 kr /st
Träskruv C4 5,0x80
Träskruv C4 5,0x80
Ytbehandlad, 200st
Ej i lager
259   kr /st
Stiftpenna Byggmax
Ej i lager
14 95 kr /st
Hammare
Ej i lager
59   kr /st
Rätskiva 3m Skeppshult
Ej i lager
479   kr /st
Patronspruta
Ej i lager
39 95 kr /st
Penselset Basic Midun
Ej i lager
59 95 kr /st
Bitssats
Bitssats
31st, Bältesclips
Ej i lager
99 95 kr /st
Kap/gersåg Dewalt DWS773
Kap/gersåg Dewalt DWS773
4500 varv/min, 216mm klingdiameter, 1300W
Ej i lager
2999   kr /st
Grovhandske i läder TEGERA 33
Ej i lager
30   kr /st
Kolborstfri Skruvdragare 18V
Kolborstfri Skruvdragare 18V
18v, 2st Li-Ion 1,5 Ah batterier inkl väska
Ej i lager
1595   kr /st
Cirkelsåg med laser
Cirkelsåg med laser
1100W, 55 mm sågdjup, 5000rpm
Ej i lager
989   kr /st
Plåtsax höger
Ej i lager
99 95 kr /st
Stege Utskjut Ns 5,7M
Ej i lager
1899   kr /st
Måttstock
Måttstock
mm-mått
Ej i lager
20   kr /st
Brytkniv
Ej i lager
12 95 kr /st
Fogsvans
Fogsvans
Byggmax, 550mm
Ej i lager
60   kr /st
Summa Inkl. moms
Från kr

Steg för steg

Följ vår steg-för-steg-guide som hjälper dig med projektet lägga tak.

Steg 1

Innan du påbörjar arbetet med att lägga ditt nya tak – kontrollera att takstolarna är korrekt monterade. Maximalt C/C-mått ska vara 120 cm. Nocken ska följa en rät linje och utsticken på respektive långsida ska vara lika stora. Kontrollera dessutom att takstolarna är i lod - särskilt takstolarna i gaveln så gavelväggen blir rak.

Steg 2

Är takstolarnas montering bra? Då börjar du montera råsponten med virkesdimensionen 20 x 95 mm eller 20 x 120 mm. Dessa fäster du med 28 x 75 mm trådspik. Den smalare dimensionen kan fästas med bara en spik per takstol, men inte längs kanterna. Längs alla kanter och med virkesbredd på 120 mm ska dessa fästas med två spik per takstol.

Steg 3

Råsponten monteras nerifrån och upp med den råa sidan neråt. Det ger en slätare yta för underlagstäckningen och samtidigt som färgen på takutsprångens undersida fäster bättre.

Steg 4

Låt råsponten sticka ut tillräckligt vid gavlarna. Då får du det takutsprång du önskar. Såga rent kanten först när hela taket är täckt.

Steg 5

Skarvning av råspont görs på en takstol. Fördela skarvarna så att skarvarna förskjuts över olika takstolar.

Steg 6

Mät ut för lagom mycket takutsprång på gavlarna. Kapa rent gavlarna med en cirkelsåg.

Steg 7

När råsponten är färdigspikad – ta fram underlagspappen och börja med att fästa en 300 mm bred remsa med underlagspapp vid takfoten. Låt remsan sticka ut 15–20 mm över kanten. Fäst med 2,5 x 25 mm pappspik.

Steg 8

Montera sedan takfotsplåten. Även den fästs med 2,5 25 mm pappspik i ett sicksackmönster. Skarva med ett överlapp på cirka 30 mm.

Steg 9

Innan du fortsätter med underlagspappen - montera trekantslist längs kanterna på gavlarna, från takfot till taknock. Fäst dessa från undersidan med hjälp av 4,5 x 50 mm träskruv. Viktigt – skruvspetsen får inte gå igenom läkten.

Steg 10

Rulla ut den första våden underlagspapp med tillräckligt utstick över trekantslisten i gavlarna. Dra av skyddsfilmen i överkanten och fäst med 2,5 x 25 mm pappspik längs överkanten. Lägg på asfaltsklister i nederkant på fotplåten och pressa fast underlagspappen.

Steg 11

Nästa våd rullar du ut rakt och ser samtidigt till att överlappet täcker hela klisterkanten på den redan monterade våden. Fäst våden i ovankant med 2,5 x 25 mm pappspik med 30 cm avstånd. I nederkant spikar du genom båda våderna i ett sicksackmönster med 60 mm avstånd.

Steg 12

Snedskär tvärskarvar – det ska skilja minst 15 cm i sidled mellan ovankant och nederkant. Överlappet ska vara minst 15 cm och fästs med asfaltsklister och 2,5 x 25 mm pappspik.

Steg 13

Vid nocken ska underlagspappen fästas i den ventilerade nockbrädan om du har en konstruktion med ventilerad nock. I annat fall fäster du en våd över nocken och fäster med asfaltsklister och 2,5 x 25 mm pappspik.

Steg 14

Avsluta underlagstäckningen längs gavlarna genom att vika underlagspappen över trekantslisten och fästa den med 2,5 x 25 mm pappspik. Skär bort överskottspappen med en kniv.

Steg 15

När underlagspappen på plats är det dags att börja med läktningen - ströläkt från takfot till taknock. Montera 25 x 48 mm läkt med ett inbördes C/C-avstånd på 60 cm och fäst med 2,0 x 50 mm trådspik. För att inte skada underlagspappen längs gavlarna – ha ca 10 cm avstånd från trekantslisterna.

Steg 16

Bärläkten – som också den består av 25 x 48 mm läkt – fästs horisontellt över hela taket. Avståndet beror på ditt val av takpannor. Börja med att fästa nedersta bärläkten med 2,8 x 75 mm trådspik längs nederkanten och låt de sluta ca 1 cm från trekantslisten.

Steg 17

Fäst därefter översta bärläkten på samma sätt och mät sedan avståndet mellan översta och nedersta bärläkten. Dela måttet med dina takpannors maximalt tillåtna avstånd och avrunda uppåt – då får du antalet pannrader. Dividera sedan ditt mått mellan bärläkten med antalet pannrader – då får du avståndet mellan dina bärläkt.

Steg 18

För att underlätta - tillverka några distansklossar som ger dig korrekt bärläktsavstånd. Då blir det lätt att fästa resten av bärläkten.

Steg 19

Avsluta läktningen med att fästa ytterligare ett bärläkt på det nedersta för att kompensera för att sista pannraden inte vilar på några takpannor.

Steg 20

När du ska lägga takpannorna – börja i takets nedre högra hörn och jobba dig upp mot nock och åt vänster mot andra gaveln. Var noga med att du får till raka rader med hjälp av en rätskiva och fäst pannorna med 4,8 x 70 mm takpanneskruv.

Steg 21

I samband med att du lägger takpannor är det lämpligt att samtidigt fästa takstegar. Då blir det lättare att komma åt eventuella installationer på taket i framtiden.

Steg 22

Till sist lägger du på nockpannorna som ska ligga åt den mest frekventa vindriktningen – vinden ska blåsa över skarvarna och inte in i dem. Fäst även nockpannorna med 4,8 x 70 mm takpanneskruv.

Steg 23

Med nockpannorna på plats så återstår att klä in sidorna på taket. Bäst är att börja med vindskivorna längs takets gavlar. Börja därför att fästa en 45 x 45 mm regel med 4,5 x 80 mm träskruv på råspontens undersida som skruvas upp i trekantsregeln - utan att sticka hål på underlagstäckningen.

Steg 24

Fäst de nedre vindskivorna i regeln du precis fäste upp. Låt vindskivorna sticka ut vid takfoten tillräckligt så att du kan såga rent dem senare. Fäst dem med 4,5 x 50 mm träskruv var 60:e cm.

Steg 25

Fäst sedan den övre vindskivan med överlapp över den undre och låt överkanten vara i linje med takpannornas vågtoppar. Fäst på samma sätt som den undre med 4,5 x 50 mm var 60:e cm.

Steg 26

Med vindskivorna på plats återstår att kapa ändarna vid takfoten till rätt utstick. Hur mycket är upp till dig som husägare. Bra är att vindskivorna åtminstone täcker fotbrädans ändträ. Markera utsticket och kapa av med en fogsvans, cirkelsåg eller sticksåg.

Steg 27

För att montera takfotsbrädorna – mät ut från vindskivan till en takstol som din bräda räcker till. Kapa så den når till mitten av takstolen då den måste skarvas på en takstol. Fäst fotbrädan med 5,0 x 80 mm träskruvar i takstolen.

Steg 28

Fortsätt sedan på samma sätt med resterande fotbrädor och eventuell inklädnad av takfoten tills hela taket är inklätt.

Steg 29

Med alla brädor på plats är det nu dags att grundmåla och sedan stryka två lager toppfärg. Har du valt att använda grundade eller färdigmålade brädor behöver du bara måla snittytorna med grundfärg och toppfärg.

Steg 30

Avslutningsvis ska du nu montera vattbrädan (vattbrädesbeslag) som ska täcka skarven mellan vindskivorna och takbeläggningen. Som vanligt när det handlar om tak – jobba nerifrån och upp mot nock så börja med den nedersta plåten som du fäster med 4,8 x 35 mm farmarskruv.

Steg 31

Uppe vid nock avslutar du genom att vika en plåt över nocken i takets vinkel. Fäst med överlapp över plåtarna på respektive sida.

Steg 32

Till sist – fäst upp rännkrokar till hängrännorna med lagom mycket fall till stuprören som ofta placeras i hörnen på ett hus.

Steg 33

Koppla på stuprören via lövsilar till ditt rörsystem för hantering av dagvatten så att du får bort vattnet från byggnaden.

KIKA IN GRUPPEN HEMMAFIXARE PÅ FACEBOOK

Här delar vi våra gör det själv-projekt, hjälper varandra om vi fastnar i bygget och tipsar varandra
om smarta hacks. Alla är välkomna, oavsett om du är nybörjare, proffs eller bara drömmer om att någon gång fixa hemma.