Rullspackel medium 12L

12L, lättspackel
Artikelnummer: 18200
Vikt: 13.2
Midun svanenmärkt lätt rullspackel ger en snabb och komfortabel bredspackling över större ytor.
Välj butik för att se lagertstatus
Skickas inom
1-3 vardagar
Hämta i butik
Från
279   kr /st
st
Rullspackel medium 12L
Midun rullspackel är ett vattenbaserat, finkornigt lätt handspackel speciellt utvecklat för att enkelt kunna appliceras med en roller.

Användningsområden

Midun rullspackel har en speciell konsistens som gör det möjligt att bredspackla lite större ytor snabbare med roller och med mindre ansträngning. Spacklet är avsett för tunna skikt på vanligen förekommande vägg- och takytor i torra utrymmen inomhus.

Bruksanvisning

Ytorna skall vara rena, torra och väl bundna. Appliceras med en 18 – 23 cm bred roller och spacklas ut med 25 – 30 cm stålspackel.

Torktid

8-10 timmar beroende på temperatur, luftfuktighet och skikttjocklek.

Arbetstemperatur: min +5°C
Skikttjocklek: max 4 mm

Spacklade ytor slipas med slippapper, kornstorlek 100-120, dammas sedan av och grundas före tapetsering eller målning. Använd skyddsglasögon vid slipning.

Materialåtgång

Bredspackling vid 1 mm skikttjocklek - 1 liter/m².

Rengöring

Vatten innan spacklet torkat.

Lagring

1 år vid +10°C till +20°C i oöppnad förpackning.

OBS! Förvaras oåtkomligt för barn.
Faroangivelser
EUH208
Kan orsaka en allergisk reaktion.
Skyddsangivelser
P102
Förvaras oåtkomligt för barn.
P501
Innehållet/behållaren lämnas till din lokala återvinningscentral.
Snabba fakta
Leverantörens artikelnummer 18200