Slitageklasser laminatgolv | ByggmaxSlitageklasser laminatgolv | Byggmax

Slitageklasser laminatgolv

Här kan du läsa om de olika klassificeringarna som finns för laminatgolv. Med hjälp av klassificeringarna kan du välja det bäst lämpade laminatgolvet utifrån dina omständigheter. 

Idag är laminatgolv mycket populärt att lägga i både hem och offentliga miljöer och det är lätt att förstå varför. Laminatgolv är ett slitstarkt och lättskött golv som finns i mängder av utseenden. Däremot finns det vissa kvalitetsskillnader som kan vara bra att känna till vid köpet. Olika laminatgolv är nämligen mer eller mindre tåliga för slitage och passar därför att lägga i olika typer av utrymmen. För att lätt kunna avläsa kvalitén på laminatgolvet är de indelade i ett klassificeringssystem. Vilken klassificering ett golv har baseras på golvets tålighet mot bland annat slitage, slag, fläckar och värme. Klassificeringarna fungerar därmed som en vägledning i köpet av nytt laminatgolv.

För att enkelt kunna läsa av de olika klassificeringarna har vi här samlat all information du behöver veta. Vi guidar dig igenom de olika klassificeringarna och vad de innebär. Med hjälp av klassificeringarna kan du sen välja det laminatgolv som passar bäst utifrån dina omständigheter.

Slitageklasser laminatgolv | ByggmaxSlitageklasser laminatgolv | Byggmax

Användningsklasser för laminatgolv

Ett enkelt sätt att veta hur kvalitén ser ut på ett laminatgolv är att utgå från dess användningsklass.  Användningsklasserna är ett allmänt klassificeringssystem som definierar vilket utrymme det är lämpligt att lägga golvet i. Vilken klass golvet får avgörs av flera olika prövningar såsom Taber-test, tålighet mot fallande föremål, hjulstolsprovning, test på beständighet mot fläckar och stabilitet vid temperaturförändringar. Utefter resultaten får golvet sin användningsklass. De olika klasserna kan du se nedan. 

 

Privata bostäder

Klass 21: För låg belastning, till exempel sovrum.

Klass 22: För rum med lågt slitage och medelstor belastning, till exempel matrum.

Klass 23: För rum med högre slitage och medelstor belastning, till exempel vardagsrum och hall.

Offentliga miljöer

Klass 31: För offentliga utrymmen med låg belastning, till exempel hotellrum.

Klass 32: För offentliga utrymmen med medelstor belastning, till exempel kontor och konferensrum.

Klass 33: För offentliga utrymmen med hög belastning, till exempel butiker, restauranger och skolor.

Numera används dock ofta klasserna 31, 32 och 33 även i privata bostäder med hög belastning.

AC klasser – visar slitstyrkan

När du ska köpa laminatgolv kan du se att golvet ofta inte bara är angivet med dess användningsklass, utan även med AC-klass. AC-klass används för att visa slitstyrkan hos laminatgolv. AC står för Abrasion Class och är en internationellt accepterad klassificering. AC följs av en siffra, till exempel 3,4 eller 5. Ju högre siffra, desto högre slitstyrka. Slitstyrkan testas med ett så kallat Taber-test på det översta lagret och är en utav de tester som genomförs för att få användningsklassen för laminatgolvet.

Taber-testet utförs genom att en provbit monteras fast på en roterande plattform. Slipskivor sänks sedan ned och pressas över provbiten. Efter ett tag visas det cirklar på ytan som visar slitaget på golvet efter visst antal cykler. Ju fler varv golvet tål innan det översta lagret nöts igenom, desto högre AC klass får det.