Snickerispackel

250ml, universal
Artikelnummer: 18212
Vikt: 0.4
Byggmax Snickerispackel är ett färdigblandat, snabbtorkande akrylspackel.
Välj butik för att se lagertstatus
Skickas inom
1-3 vardagar
Hämta i butik
Från
44 95 kr /st
st
Snickerispackel
Midun Snickerispackel är ett snabbtorkande akrylspackel för snickerier.

Bruksanvisning

Ytorna skall vara rena, torra och väl bundna. Målade ytor tvättas rena eller slipas. Sugande underlag och obehandlat trä bör grundas före spackling. Applicera med stålspackel. Slipning och övermålning kanskeefter ca 1 timme beroende på temperatur, luftfuktighet och skikttjocklek. Spacklade ytor slipas med slippapper, kornstorlek 100-120, och dammas sedan av före tapetsering eller målning.

Arbetstemperatur: Min +5˚C
Skikttjocklek: max 2 mm

Materialåtgång

Bredspackling vid 0,5 mm skikttjocklek – 0,5liter/m².

Rengöring

Vatten innan spacklet torkat.

Lagring

1 år vid 10˚C till 20˚C i oöppnad förpackning.

OBS! Förvaras oåtkomlig för barn.
Faroangivelser
EUH208
Kan orsaka en allergisk reaktion.
Skyddsangivelser
P102
Förvaras oåtkomligt för barn.
P501
Innehållet/behållaren lämnas till din lokala återvinningscentral.
Snabba fakta
Leverantörens artikelnummer 18212