TA UPP NYTT DÖRRHÅL I EN BÄRANDE VÄGG

I takt med att livet ändras förändras också behoven och hur vi använder våra hus. Extra rum byggs till eller tas bort, vilket kan göra att vi behöver ta upp ett nytt dörrhål. Är väggen då bärande kräver det vissa åtgärder för att inte äventyra husets stabilitet, men rätt gjort så är det inget som är omöjligt. Följer du stegen i vår guide så ska du se att du snart har öppnat upp ett nytt dörrhål.

INNAN DU BÖRJAR

Bärande väggar är en del av husets konstruktion för att bära upp laster ovanifrån, antingen från en ovanvåning eller från taket. Vanligen löper bärande väggar tvärs huset takstolar, men är du det minsta osäker är det bra att kontrollera i konstruktionsritningarna till huset. Att ta upp ett nytt dörrhål i en bärande vägg behöver inte innebära några större problem, men det gäller att göra rätt bära av öppningen på rätt sätt.

Innan du börjar måste du kontakta din kommuns byggnadskontor för att göra en bygganmälan samt att en kvalitetsansvarig utses, vilket gäller för alla förändringar som du vill göra i husets bärande konstruktion. I samband med detta måste du även ta fram en beräkning som visar att balken du tänker använda att bära av väggen med är tillräcklig, samt att den intilliggande väggen kan bära lasten som balken förmedlar.

TIPS

En kap- & gersåg är ovärderlig för denna typ av jobb och gör att du kan ”smyga” dig på rätt mått för de stående reglarna. Dessutom förenklar det när du ska göra urtag i de stående reglarna för avbärningsbalken.

KOM IHÅG

Använd reglar i både tak och golv som du kan stämpa mot för att undvika skador på ytskikten i rummen.

Material

Din inköpslista för att göra projektet
Tiger/Svärdsåg Black & Decker RS1050EK-QS
Tiger/Svärdsåg Black & Decker RS1050EK-QS
1050W, 800-2400 slag/min, slaglängd 28mm
Slut i lager
1199   kr /st
Cirkelsåg med laser
Cirkelsåg med laser
1100W, 55 mm sågdjup, 5000rpm
Slut i lager
949   kr /st
Totalsumma Inkl. moms
Från kr

Steg för steg

Följ vår steg-för-steg-guide som hjälper dig med projektet ta upp nytt dörrhål i en bärande vägg.

Steg 1

1

Bra att veta är att väggar som går parallellt med husets takstolar är oftast inte bärande.

Steg 2

2

Väggar som löper tvärs takstolarna kan vara däremot vara bärande. Ändring av bärande vägg kräver en kvalitetsansvarig, och att man gör en bygganmälan till kommunen. När du fått godkänt och kan börja ombyggnationen, ska dörrhålets placering ritas ut på bägge sidor om väggen.

Steg 3

3

Markera ytterligare cirka 50 cm ut på varje sida från det tilltänkta dörrhålet, hela vägen upp till tak.

Steg 4

4

Ta bort sockel, dörrfoder och taklist.

Steg 5

5

Kontrollera skivbeklädnadens tjocklek.

Steg 6

6

Ställ in sågdjupet på cirkelsågen.

Steg 7

7

Såga därefter skivbeklädnaden längs markeringen. Väggen har kvar samma bärighet så länge du inte sågar i reglarna.

Steg 8

8

För att kunna jobba säkert används stämpar. Spänn upp dem på båda sidorna av dörrhålets placering för att avlasta regelverket.

Steg 9

8

Plocka bort de reglar som sitter i det tänkta dörrhålet.

Steg 10

9

Jacka ur väggreglar för den tvärgående balken.

Steg 11

10

Loda in och fäst reglarna så att invändigt breddmått blir minimum 120mm större än den tilltänkta dörrkarmens yttermått.

Steg 12

12

När du fäst den tvärsgående balken är väggens bärighet återställd.

Steg 13

13

För att ytterligare stabilisera konstruktionen, sätts kortlingar.

Steg 14

13

Nu kan stämparna tas bort. Montera väggreglar som ramverk för infästning av karm.

Steg 15

15

Kapa och ta bort bottenregeln i dörrhålet, och gör plats för karm och tröskel.

Steg 16

16

Uppviket av åldersbeständig plast som fanns i den ursprungliga väggen, sätts tillbaka och fästs på reglarna.

Steg 17

18

Stick in måttkapade regelbitar i väggen så att halva tjockleken blir synlig. Fäst regelbitarna i gipsen med skruv. Du har nu fått ett anhåll för träfiberskiva och gips.

Steg 18

18

Sätt igen väggen från ena sidan.

Steg 19

20

Gå därefter runt för att isolera och gipsa väggen från den andra sidan.

Steg 20

22

Nu kan dörrkarmen monteras.