TEGERA

Läs mer

TEGERA

Så snart behovet av säkrare och bekvämare handskydd blev uppenbart har TEGERA alltid legat i framkant när det gäller tekniks utveckling och design inom tillverkning av skyddshandskar. Med deras djupa insikt om material och ergonomi har TEGERA förvandlat handskarnas tekniska skyddsfunktioner till en vetenskap. TEGERA har ett stort sortiment innovativa skyddshandskar som känns fantastiska på handen, ger bättre skydd och – viktigast av allt – låter fler komma hem oskadda efter en dags hårt arbete.

Right Price Tiles | ByggmaxRight Price Tiles | Byggmax