TILLÄGGSISOLERA YTTERVÄGG

Äldre hus är ofta inte så välisolerade som nya, vilket gör att det blir svårt att hålla värmen inne på vintern och ute på sommaren. En bra åtgärd är då att tilläggsisolera, vilket förutom komforthöjning av inomhusklimatet även kan spara många sköna pengar på minskat uppvärmningsbehov. Rätt utfört kan det dessutom öka värdet på huset.

Innan du börjar

Tilläggsisolering av ytterväggar kan i huvudsak göras på två sätt, antingen inifrån eller utifrån, beroende på vilka förutsättningar som finns för ditt hus. Dessa förutsättningar talar också om hur mycket tilläggsisolering som är lämpligt, beroende på husets grad av isolering, innan du påbörjar projektet.

Hur fungerar U-värde och Lambdavärde?

En väggs isolervärde anges som U-värdet, vilket talar om hur bra en byggnadsdel isolerar. Värdet, som kallas värmegenomgångskoefficient, mäts i watt per kvadratmeter och grad celsius, . Detta anger hur mycket värmeeffekt som läcker ut per kvadratmeter och betyder att ju lägre värde desto bättre är isoleringen. Beroende på en väggs isolerförmåga har en tilläggsisolering olika effekt, då effekten av isoleringen minskar med ökad tjocklek på isoleringen.

Isoleringsmaterial finns med olika λ-värde (lambda) och beskriver ett materials värmeströmningsmotstånd. Detta mäts i watt per meter och grad celsius, , och beskriver helt enkelt hur bra ett material isolerar. Ju lägre värde desto mindre mängd värmeeffekt läcker igenom och därmed bättre isolering. Jämförelsevis kan nämnas att λ-35 är ca 5% mer energieffektivt jämfört med λ-37.

Utvändig tilläggsisolering

Vanligast är att man utför en tilläggsisolering utvändigt och ofta i samband med att ytterpanel ändå ska bytas. På så sätt genomför man på ett kostnadseffektivt sätt två större förbättringsarbeten samtidigt och får därmed både ny fasad och ett mer energieffektivt hus.

Fördelarna är att insidan av huset inte påverkas samt att det är lätt att tilläggsisolera utan att det uppstår köldbryggor vid exempelvis innerväggar. Till nackdelarna hör dock att fasadens utsida måste kläs om och att fönster och dörrar hamnar djupare in i den nya fasaden. Vid tjockare tilläggslager av isolering kan fönster och dörrar behöva flyttas ut, vilket då påverkar samtliga smygar även invändigt.

Invändig tilläggsisolering

Vid vissa tillfällen är det inte möjligt eller önskvärt att tilläggsisolera utvändigt och då finns möjlighet att göra det invändigt istället. På så sätt påverkas inte fasaden eller husets karaktär utvändigt och fönster och dörrar behöver inte flyttas. Dock är det viktigt att ta med sig att alla ytskikt invändigt på ytterväggarna påverkas, vilket kan innebära stor påverkan inne i huset. Till exempel behöver våtrum som har minst en yttervägg göras om då tätskiktet påverkas och väggfast inredning på ytterväggar såsom i kök måste monteras ned när du ska tilläggsisolera invändigt. Dessutom påverkas husets övriga tekniska system i anslutning till ytterväggar såsom elektriska installationer eller VVS.

Tänk hållbart

Att tilläggsisolera är en god investering för både plånboken och miljön. Se till att välja så tjock isolering som möjligt och om det passar även i flera korslagda lager. På så sätt undviker du köldbryggor och får en bättre isolering av hela väggen. Tänk också på att vara noga med vindskyddet så att luften i isoleringen inte blåser bort, det är nämligen den stillastående luften som isolerar.

TIPS

Kontakta en elektriker tidigt för planering av elinstallationer. Detta gör oftast att det kan bli både billigare och bättre slutresultat för både ytterbelysning och andra elinstallationer.

KOM IHÅG

Byte av fasadbeklädnad och eller kulör kan bedömas som en större ändring av byggnadens estetiska uttryck och därmed kräva bygglov. Kontrollera med byggnadskontoret i din kommun i god tid innan du påbörjar arbetet.

Tänk på att eventuella elinstallationer och vattenutkast också kommer att behöva bytas ut

Material

Din inköpslista för att göra projektet
Stenullsskiva lambda 37 Paroc Solid
Stenullsskiva lambda 37 Paroc Solid
Lambda 37, 45x565x1170, 9,26 m2/pkt
Ej i lager
43 95 kr /st
Vindskyddsfolie
Vindskyddsfolie
2,75x12,5m, diffusionsöppet
Ej i lager
499   kr /st
Vindpapp AC 350
Vindpapp AC 350
30x1,25m, AC350, diffusionsöppen
Ej i lager
459   kr /st
Kortregel 45x45
Kortregel 45x45
Planhyvlad, C14
Ej i lager
14 95 kr /m
Ventilationsband för nyproduktion
Ej i lager
219   kr /st
Måttstock
Måttstock
mm-mått
Ej i lager
20   kr /st
Vattenpass
Vattenpass
Hultafors, 180cm
Ej i lager
499   kr /st
Grovhandske i läder TEGERA 33
Ej i lager
30   kr /st
Skyddsglasögon
Skyddsglasögon
Justerbara skalmar, tonade glas. CE enligt En 166.
Ej i lager
49 95 kr /st
Skruvdragare 18V 2X1,5Ah
Ej i lager
1755   kr /st
Totalsumma Inkl. moms
Från kr

Steg för steg

Följ vår steg-för-steg-guide som hjälper dig med projektet tilläggsisolera yttervägg.

Steg 1

Börja med att rensa bort stuprör, knutbrädor, fönsterinklädnader inklusive salningar i smygar och liknande. Tag ner spaljéer, ytterbelysning och andra detaljer som är monterade på fasaden. Här kan du behöva anlita en elektriker.

Steg 2

Därefter måste beslut tas om den befintliga fasadbeklädnaden ska tas bort eller om den kan lämnas kvar. Finns det en luftspalt är det viktigt att denna tätas och att det skapas ett jämnt underlag för isoleringen. Därför bör eventuella lockläkt eller lockpanel tas bort. Tänk på att om befintlig ytbeklädnad lämnas kvar kommer denna också att bidra till en ökad väggtjocklek, vilket inte alltid är optimalt.
Ska befintlig fasadbeklädnad rivas tas denna bort tillsammans med de spikläkt som denna har varit infäst i. Befintlig vindpapp eller vindväv behöver inte tas bort då denna inte är diffusionstät.

Steg 3

Ska panelen återmonteras läggs denna på förberedd plats av horisontella upplag fritt från växtlighet. Det är även en god idé att placera ströläkt mellan skiften och att täcka med presenning under lagringstiden. Är huset klätt med eternitplattor bör du vara särskilt försiktig då detta innehåller asbest.

Steg 4

Tilläggsisoleringen i det här fallet ska göras med två skikt om vardera 45 mm tjock isolering, lagd korsvis för att på så sätt minimera köldbryggor och öka isoleringens effektivitet.

Steg 5

Uppreglingen för det nya isoleringsskiktet startar med att en 45 x 45 mm regel monteras i nederkant av väggen med hjälp av 90 mm träskruv. På denna regel kommer isoleringen senare att placeras och den förhindrar även för möss att ta sig in i isoleringen.

Steg 6

Fortsätt att montera liggande 45 x 45 mm reglar med ett avstånd på C/C 60 cm upp längs hela väggen. Här kan det vara bra att ta hjälp av tillsågade distanser som ställs på den monterade regeln medan den nya regeln monteras.

Steg 7

Reglar av samma dimension monteras även runt fönster och dörrar för att senare kunna fästa foder och salning för utvändiga smygar. Dessutom försvårar det för möss att ta sig in i isoleringen.

Steg 8

När hela väggen reglats upp med ett liggande regelverk, ska mellanrummen fyllas upp med isolering av 45 mm tjocklek. Se till att det inte blir glipor mellan isoleringsskivorna. Dessa ska tryckas lätt mot varandra utan att komprimeras.

Steg 9

Efter att första isoleringsskiktet är på plats, är det dags att regla upp för nästa skikt genom att fästa stående 45 x 45 mm reglar. Börja i ett hörn och montera dem med ett avstånd på C/C 60 cm.

Steg 10

På samma sätt som tidigare ska fönster och dörrar kläs med en ram av samma dimension av regelvirke.

Steg 11

I botten av varje fack blir det en glipa där möss kan ta sig in i väggen och detta kan förhindras genom att montera museband.

Steg 12

 Fyll upp med isolering i facken mellan de stående reglarna och var noga även här med att det inte uppstår glipor mellan isoleringsskivorna. Börja med en hel skiva nerifrån och arbeta uppåt. Översta skivan behöver troligen skäras till och det som blir över blir den bit som man börjar med i nästa fack.

Steg 13

När all isolering är på plats är det dags att montera vindpappen eller vindväven. Denna har till uppgift att hindra vinddrag in i isoleringen med ökad avkylning som följd, då det är den stillastående luften som isolerar. Vindpapp eller väv monteras horisontellt med början längst ned och fästs med häftpistol. Vådernas ändar i början och i slutet ska fästas i en regel och skarvar ska överlappa med minst 10 cm.

Steg 14

Nästkommande våd ska läggas omlott med ett överlapp om minst 10 cm, vilket gör att eventuellt vatten rinner på utsidan och inte in till isoleringen. Var noga med montaget vid alla kanter och anslutningar samt genomföringar så att det blir vindtätt.

Steg 15

Väggen är nu isolerad och vindtät och nästa steg är därför att förbereda ytbeklädning genom att montera spikläkt. För att få ett stadigt underlag att spika panelen i rekommenderas 45 x 45 mm reglar även här.

Steg 16

För mer information om hur du monterar fasadpanel, se vår guide om ytterpanel.

KIKA IN GRUPPEN HEMMAFIXARE PÅ FACEBOOK

Här delar vi våra gör det själv-projekt, hjälper varandra om vi fastnar i bygget och tipsar varandra
om smarta hacks. Alla är välkomna, oavsett om du är nybörjare, proffs eller bara drömmer om att någon gång fixa hemma.


Frågor och svar

Här kan du få svar på dina frågor. Ställ en fråga direkt till oss eller bläddra dig fram till ditt svar.

Huvudfråga: Tilläggsisolera yttervägg