Tillverka en ljusbrunn

NYBÖRJARE
8
1
~000kr

Anpassa måtten efter din ljusbrunn men låt inte avståndet mellan reglarna vara mer än 555 mm.

Ritningen visar hur du kan passa in ljusbrunnen där den behövs.

En ljusbrunn vid ett nedsänkt källarfönster tillverkas av virke som är smalare, men tjockare än den övriga trallen. Med smalare virke blir det fler springor och dessutom kan springorna vara lite bredare och släppa in mer ljus till källarfönstret. Den glesare delen ligger som ett löst lock som går att lyfta när man behöver komma åt fönstret.

Steg för steg

Här följer steg-för-steg instruktioner om hur du lyckas med ditt byggprojekt. Se bifogad pdf "Byggritning" för förståelse.

Steg 1

Gör i ordning altanens ram A och reglar B så att en lagom öppning för ljusbrunnen bildas framför källarfönstret. Fäst avväxlingsbalken C i reglarna B.

Material
Din inköpslista för att göra projektet
Det finns inga val tillgängliga för produkten
Ladda ner mer information