TRÄLIM INNE BOSTIK

För inomhusbruk, 750 ml
Artikelnummer: 180108
Vikt: 0.85
Vattenbaserat trälim perfekt för hemmabruk.
Välj butik för att se lagertstatus
Skickas inom
2-10 vardagar
Hämta i butik
Från
59 95 kr /st
st

Behöver du hjälp av hantverkare?

TRÄLIM INNE BOSTIK
Vattenbaserat trälim perfekt för hemmabruk.

Användningsområde

För trälimning inomhus.

Underlag

Trä, papp, kartong och textil.

Teknisk data

Lagringstemperatur: Frostfritt
Arbetstemperatur: Rumstemperatur
Hållfasthetsklass: D2
Märkning
GHS02
Brandfarlig
GHS05
Frätande
GHS07
Skadlig
Faroangivelser
H226
Brandfarlig vätska och ånga.
H315
Irriterar huden.
H318
Orsakar allvarliga ögonskador.
H332
Skadligt vid inandning.
Snabba fakta
Leverantörens artikelnummer Nej
Varumärke Bostik