Universalolja CRC 5-56

Spray burk 250ml
Artikelnummer: 18483
Vikt: 0.34
Ett universalspray med unika fuktdrivande och korrosionsskyddande egenskaper. Smörjer, rengör och löser rost. Fantastisk krypförmåga, tränger in snabbt överallt.
Välj butik för att se lagertstatus
Tillgänglig online
Skickas inom
2-10 vardagar
Från
68 95 kr /st
st
Universalolja CRC 5-56
Ett universalspray med unika fuktdrivande och korrosionsskyddande egenskaper. Smörjer, rengör och löser rost. Fantastisk krypförmåga, tränger in snabbt överallt. Ger effektivt skydd mot elektriska och mekaniska störningar orsakade av vatten, fukt, rost, smuts eller friktion. Angriper ej lack, plast eller gummi.
Ladda ner mer information
Märkning
GHS02
Brandfarlig
Faroangivelser
H223
Brandfarlig aerosol.
H229
Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.
Skyddsangivelser
P102
Förvaras oåtkomligt för barn.
P210
Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. – Rökning förbjuden.
P211
Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.
P251
Tryckbehållare: Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.
P410
Skyddas från solljus.
P412
Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/ 122 °F.
Snabba fakta
Leverantörens artikelnummer 995660