Kundtjänst

Aktuella priser och lagerstatus:

Kundservice

0771-89 00 89
  • Prisgaranti
  • Snabb leverans
  • Över 40 000 varor

Se lager och fraktkostnad

Sverigekarta

Varuinformation

Stenlim PU700
1- komponent fukthärdande skumlim på polyuretanbas, för horisontell limning av stenmaterial. Limmet levereras i tryckbehållare med HFC-fri drivgas och 2-i-1 ventil. Utvecklat för att ersätta cement (en flaska ersätter ca 20kg cement) för montering av sten och murblock av/mot betong, tegel, sandsten och gips. T.ex. murar, väggar, trappor etc.

Utmärkande egenskaper

- Sammanbinder sten- och murblock utan el, vatten eller cement
- Snabbindande, kan hanteras efter 15 minuter (vid 20°C)
- Ca 3 gånger starkare än ”vanliga” monteringslim
- Söt-, salt- och kalkvattenbeständig, tål svaga syror och frätande blandningar
- Limmar även trä/trä, trä/betong samt metall och aluminium mot sugande ytor

LADDA NER MER INFORMATION

SNABBA FAKTA

Leverantörens artikelnummer 995273
Paketvikt 0.6 kg

Märkning

Brandfarlig
Skadlig
Hälsofarlig
Faroangivelser
H222 Extremt brandfarlig aerosol.
H229 Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.
H315 Irriterar huden.
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H334 Kan orsaka allergi- eller astmasymptom eller andningssvårigheter vid inandning.
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.
H351 Misstänks kunna orsaka cancer.
H373 Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering.