Altanreglar

När du bygger en altan så behöver du altanreglar att lägga trallen på. De fungerar som själva stommen i en konstruktion. Våra altanreglar finns i olika dimensioner för att passa ditt byggprojekt, fråga i våra butiker vilken dimension på altanreglar som är bäst för ditt byggprojekt. Tänk på att utbudet kan variera mellan våra butiker.

NTR-klassat virke

Med NTR-klassat virke står konstruktionen emot röta. När du köper NTR-klassat virke från Byggmax har du alltid 20 års rötskyddsgaranti, kom ihåg att behålla kvittot och garantisedeln. Du får en omleverans av virke, och garantin gäller för privat bruk i hela Sverige.

4 artiklar

4 artiklar