Grundläggning

Det finns olika sätt att göra en stabil grundläggning till din altan. Du kan antingen gräva ur och gjuta med betong, stoppa ner en stolpsko och rikta in den. Eller så använder du dig av färdiga betongplintar som du sänker ner i hålet. Tänk på att ändträet på stolpar och reglar inte får ligga direkt mot betongplinten eller stolpsko då fukt kan tränga upp och skada träet. 

Enkel grund för altan

Om altanen ska ligga i marknivå kan du placera betongplattor under stommen. Ta bort det översta lagret jord, lägg ut en markduk och sen ett lager grus eller sten. Då förhindrar du att ogräs dyker upp. Träet närmast mot plattan skyddar du genom att lägga en bit takpapp under.

17 artiklar

17 artiklar