Bidrag för energieffektivisering i småhus

Från den 3 juli 2023 kan du som äger ett småhus som värms upp med el eller gas söka bidrag för energieffektivisering. Du kan söka bidrag för värmesystemåtgärder gjorda efter 8 november 2022. Bidraget kan ges till materialkostnader för vissa åtgärder på värmesystemet, till exempel att installera en värmepump eller ansluta till fjärrvärme.

Dessutom kan du även efter förbättring av värmesystemet, söka bidrag för fönster- och dörrbyten, tilläggsisolering och vindtätning.  

Ansök om bidraget på Boverkets hemsida

Läs mer om vad som gäller och hur du använder energibidraget på Boverkets hemsida

Energieffektivera ditt hem | ByggmaxEnergieffektivera ditt hem | Byggmax
Energieffektivera ditt hem | ByggmaxEnergieffektivera ditt hem | Byggmax

Upptäck vårt sortiment

Isolering | ByggmaxIsolering | Byggmax
Bergvärmepumpar | ByggmaxBergvärmepumpar | Byggmax
Luftvärmepumpar | ByggmaxLuftvärmepumpar | Byggmax
Fönster | ByggmaxFönster | Byggmax
Tätning | ByggmaxTätning | Byggmax
Energieffektiva dörrar | ByggmaxEnergieffektiva dörrar | Byggmax