GROVBETONG ECO 25KG

ART.NR: 01040
Grovbetong ECO är en klimatpositiv betong som används till gjutning av exempelvis plintar, fundament och liknande och är både vattentät och frostbeständig.
Läs mer
st
Saldo i butik Välj butik
Välj butik för att se lagerstatus
Köp online
Ange postnummer för leverans och lagerinformation.
Sök efter postnummer

GROVBETONG ECO 25KG

Grovbetong ECO är en klimatpositiv betong som används till gjutning av exempelvis plintar, fundament och liknande och är både vattentät och frostbeständig.

Betongen är koldioxidreducerad och bindemedelsoptimerad. Levereras i plastsäck av återvunnen plast och biomassplast.
Läs mer
Märkning
GHS07
Skadlig
GHS05
Frätande
Faroangivelser
H315
Irriterar huden.
H318
Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelser
P261
Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
P302
VID HUDKONTAKT:
P305
VID KONTAKT MED ÖGONEN:
P338
Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P351
Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.
P352
Tvätta med mycket tvål och vatten.
Leverantörens artikelnummer 5511225

Inspireras av våra gör-det-själv guider

  • All betong blandas till av cement, vatten och ballast av olika grovlek beroende på vilken typ av betong som önskas. I finbetong består ballasten av finare sand och används framförallt till mindre gjutningar som bänkskivor, figurer eller fågelbad. Med grövre ballast som singel kallas betongen istället logiskt nog för grovbetong och används till tyngre gjutningar som plintar och fundament. Förutom grundingredienserna kan du även tillsätta fiber för armering, frostskydd för gjutning vid kall väderlek eller färgämne för att ändra kulör.
  • Plintar har ett mycket brett användningsområde och är ett av de lämpligare materialen att montera direkt i eller mot mark. Om du är ute efter en riktigt stabil lösning till ditt staket, spaljé, friggebod eller altan är betongplinten oslagbar. I vår guide får du veta det viktigaste om gjutning, dimensionering och grävning - allt för ett lyckat resultat!
  • Oavsett om du ska gjuta en stödmur, plint, trappa eller bänkskiva är betong ett utmärkt material för både inomhus- och utomhusbruk. En stödmur separerar två ytor och gör att du får ett snyggt och stabilt avslut vid exempelvis en uppfart eller en slänt. I den här guiden visar vi hur en du kan gjuta en stödmur, men mycket av informationen kan du även tillämpa till andra gjutningsprojekt.
  • Oavsett om du ska gjuta en blomlåda, sittbänk, trappa eller bänkskiva är betong ett utmärkt material för både inomhus- och utomhusbruk. I de allra flesta fall byggs någon typ av form och det är formens konstruktion som kommer att avgöra om slutresultatet blir bra. I den här guiden kommer vi att visa vad du ska tänka på vid formbygge och under gjutningsprocessen.
  • Planerar du att bygga ett badrum där golvet är en ouppvärmd betongplatta? Med största sannolikhet vill du ha golvvärme i ditt badrum, något som kan vara svårt att lösa så att värmen inte försvinner ned i plattan. Men misströsta inte. I den här guiden visar vi hur du gjuter EPS-betong ovanpå betongplattan, för att isolera golvvärmen från betongen och leda värmen dit du vill ha den.
  • Om du har ett betonggolv inomhus är det högst troligt att konstruktionen är en platta på mark, vilket är en av de vanligare grundtyperna idag. Denna är både energieffektiv och fukttålig. Har du däremot en krypgrundslösning med träbjälklag som är dåligt, kan du välja att konvertera till en gjuten platta. På så sätt kan du både få bukt med eventuell fukt samtidigt som du får välisolerade golv med golvvärme.
  • Oavsett om det är en mur till en husgrund eller i trädgården – muren behöver en stadig grund att stå på för att inte röra sig och spricka över tid behöver. Grunden, som du lätt gör genom att gjuta en armerad sula av betong, fördelar sedan trycket ner i marken och ser till att hela konstruktionen blir till en enhet. Eftersom fukten i marken kan skapa stora problem, till att grunden är väldränerad.  
  • Med en platta på mark slipper du hålla på med plintar, trossbotten, träreglar, isolering, sockelbeklädnad och golvspån. Med en platta som är byggd av färdiga element får du isolering, bärighet, grundsockel och ett färdigt golv att direkt lägga parkett på i en enhet. Dessutom kan du gjuta in golvvärmeslingor och få en värmekrets på köpet som du kan koppla till ditt vattenburna uppvärmningssystem.