Hårdvaxolja Herdins

500 ml
Artikelnummer: 186092
Vikt: 0.48
En ofärgad hårdvaxolja som lämpar sig för ytbehandling av bland annat golv, trappor och bordsskivor, där det ställs höga krav på slitstyrka och vattenavvisning.
Välj butik för att se lagertstatus
Skickas inom
4-7 vardagar
Hämta i butik
Från
272   kr /st
st
Hårdvaxolja Herdins
En ofärgad hårdvaxolja som lämpar sig för ytbehandling av bland annat golv, trappor och bordsskivor, där det ställs höga krav på slitstyrka och vattenavvisning.

Gör så här

Den bästa förberedelsen är att slipa ytan ner till rent trä och därefter avsluta med sandpapper grovlek 120. Ta bort alla spår av damm. På oljiga exotiska träslag kan torktiden bli förlängd. Hårdvaxolja är klar att använda. Rör om innehållet ordentligt innan användning men späd inte.

Manuell behandling
Applicera ett mycket tunt skikt och jämt av Hårdvaxolja med pensel, roller (kort hår) eller med Herdins Paint & Stain Pad i träfibrernas längdriktning.

Låt produkten sjunka in under några minuter, polera sedan med vit skurnylon eller luddfri trasa. Torka bort överskott och jämna till direkt om överflöd av olja finns. Vänta inte. Detta ger ytan en jämn finish men är inte nödvändigt. Dock kan torktiden förlängas något om man inte polerar ytan. Säkerställ dock att inga pölar finns på ytan. Vänta 4-7 timmar mellan behandlingarna. Slipa lätt med slippapper (korn 180) vid behov. Applicera den andra strykningen på samma sätt som den första. Låt torka ca 8 timmar, polera sedan med en ny vit rondell om en slätare yta önskas.

Maskinell behandling
Applicera ett mycket tunt skikt med polermaskin, följ användarmanualen för maskinen. Kontrollera att ytan har en jämn finish. Vänta 4-7 timmar mellan behandlingarna. Slipa lätt med slippapper (korn 180) vid behov. Applicera de andra lagret på samma sätt som den första. Låt torka ca 8 timmar, polera sedan med en ny vit rondell om en slätare yta önskas.

Underhåll
Dammsug eller sopa regelbundet. Använd Herdins Golvsåpa eller Linoljesåpa vid våtstädning. Undvik överdriven eller långvarig exponering för vätskor.

Renovering
Slipa noggrant det skadade området med (100-120 sandpapper) behandla sedan på nytt med Hårdvaxolja i 1-2 skikt. Viktigt! Skydda omkringliggande ytor. Arbeta i normal rumstemperatur annars påverkas oljans torktid. Var noga med att torka bort allt överskottsolja. Undvik om möjligt nedsmutsning och våttorkning av golvet den första veckan.

Rengöring av verktyg
Stryk av verktyg så mycket som möjligt. Tvätta först med lacknafta, därefter kan redskapen tvättas med såpa och vatten.

Hantering och lagring
Öppnad burk återförsluts väl. Innehåller torkande oljor. Risk för självantändning av indränkta material. Använt material läggs därför i vatten eller eldas upp.

Avfallshantering
Restprodukter lämnas till miljöstation som färgavfall. Tömda förpackningar lämnas till återvinning. Får inte tömmas i avloppet.

TÄNK PÅ ATT
Tänk på risken för självantändning. Lägg använda trasor i vatten eller bränn dem. Om träet färgats med Herdins Golvlasyr, säkerställ att Golvlasyr applicerats på renslipat trä och fått torka helt innan applicering av Hårdvaxoljan.

Teknisk specifikation

Innehåll: Vegetabiliska oljor och naturliga vaxer.
Underlag: Träytor inomhus som utsätts för hårt slitage. Nytt eller slipat trägolv.
Glans: Ultramatt och Matt.
Räcker till: En liter räcker till ca 10-15 m² vid behandling med två skikt.
Förpackning: Plåtburk, 500 ml och 1 l. Plåthink 2,7 l.
Torktid: Torr 8-12 timmar efter sista skiktet. Ytan kan belastas efter 2-4 dagar och har härdat klart efter 10 -12 dagar.
Märkning
GHS02
Brandfarlig
GHS05
Frätande
GHS07
Skadlig
GHS08
Hälsofarlig
Faroangivelser
EUH066
Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
H225
Mycket brandfarlig vätska och ånga.
H226
Brandfarlig vätska och ånga.
H304
Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
H312
Skadligt vid hudkontakt.
H318
Orsakar allvarliga ögonskador.
H319
Orsakar allvarlig ögonirritation.
H336
Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
H361d
Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
Snabba fakta
Varumärke Herdins